Program Zelená úsporám doplatí zbylé dotace

- Bydlení autor: Redakce NašePeníze.cz

Zelená úsporám je financování programových grantů na úspory energií v bytových a rodinných domech, administrativních a veřejných budovách. Peníze jsou získány z výnosů prodeje emisních povolenek. Poslední měsíce však byly s financováním problémy.

program byl předmětem kontrol a auditů Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších kontrolních a auditorských institucí a byly zjištěny závažné nedostatky v nastavení podmínek

program byl předmětem kontrol a auditů Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších kontrolních a auditorských institucí a byly zjištěny závažné nedostatky v nastavení podmínek , zdroj: NašePeníze.cz

Vláda se seznámila s bilancí Programu Zelená úsporám, kterou předložil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Vláda pověřila ministra životního prostředí, aby nastalou situaci řešil.

Zelená úsporám je v mínusu osm miliard korun, přijímání žádostí v nedohlednu

 

"Vyplaceny budou žádosti schválené a registrované a to v krátkém čase z aktuálně disponibilních zdrojů. Žadatelé s neúplnými žádostmi (cca 16 000) budou vyzváni k doplnění ve lhůtě do 60 dnů. Jde o jedinou variantu, která garantuje vyplácení dotací v původně deklarované výši, až do úplného vyčerpání disponibilních zdrojů. V případě nedodání upravené žádosti budou tyto žádosti vyřazeny," řekl po jednání kabinetu předseda vlády Petr Nečas.

Tento program byl předmětem kontrol a auditů Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších kontrolních a auditorských institucí a byly zjištěny závažné nedostatky v nastavení podmínek, administrování žádostí, dodržování příslušných právních norem a další. "Tyto nedostatky vyústily v zásadní procesní pochybení spočívající v nesouladu v počtu přijatých žádostí a objemu z nich vyplývajících závazků v porovnání s disponibilními finančními zdroji v programu," dodal premiér.

Tagy: dotace peníze program zateplení zelená úsporám okna