Pronájem bytu vás může stát mnoho starostí, na co dát pozor!

19. 8. 2009 – 1:20 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pronájem bytu vás může stát mnoho starostí, na co dát pozor!
Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Kdo může váš byt užívat i bez vašeho souhlasu? Pronajmete-li byt, můžete získat i nájemníka, o kterého nestojíte, aniž by podepsal nájemní smlouvu. Jak je to možné? A nezbavíte se ho, ani když se odstěhuje!


Společný nájem bytu vznikne totiž i manželům. A to buď nabytím nájemního práva za trvání manželství jedním z manželů (např. podpisem nájemní smlouvy), nebo uzavřením manželství.

Pokud se tedy během trvání manželství stane jeden z manželů nájemcem bytu, druhý z manželů se automaticky stává \"společným nájemcem\" bez toho, aniž by musel cokoliv podepisovat.

- Podnikáte v bytě? Daň z nemovitostí může být i 15x vyšší!
- Pojišťovna za Vás zaplatí při ztrátě zaměstnání nájem či podnájem
- Jaký by měl být nájem?

Důležitým předpokladem je ale fakt, že manželé musejí žít ve společné domácnosti. Pokud tato podmínka není splněna, společný nájem nevznikne. Avšak pozor: Pokud jedna z osob měla nájemní právo k bytu již před uzavřením manželství, svatbou se druhý z manželů stává automaticky společným nájemcem bez toho, aniž by museli žít spolu. Povinnost společné domácnosti v tomto případě neplatí.

Na příkladu si to ukážeme v praxi...

Pokud uzavřete nájemní smlouvu s ženatým mužem a on se do vašeho bytu nastěhuje s manželkou, pak se manželka automaticky stává společným nájemcem.Vám tak vznikají i vůči jeho manželce stejné povinnosti, jako v případě ostatních společných nájemců. A to se projeví zejména v kritických situacích, jakou je například doručování výpovědi.

Pokud v takové situaci dáte výpověď jen muži, může se vám stát, že dotyčný se sice vystěhuje, ale jeho manželka v bytě zůstane bydlet i nadále. A bude na to mít právo, protože jí výpověď doručena nebyla.

Jiná situace by byla, kdyby si ten samý byt pronajal ženatý muž, ale do bytu se s ním nastěhovala jeho milenka.

Podle zákona má každý nájemce možnost do svého bytu přijmout příslušníka společné domácnosti. A vy mu v tom nemůžete zabránit ani určovat, kdo to může nebo nemůže být. Ustanovení, která zakazují nájemci, aby s ním v bytě bydlely další osoby, jsou neplatná.

Pokud připustíme, že milenka s mužem sdílí společnou domácnost, může tedy byt bez problémů používat. Na rozdíl od předchozího případu vám ale stačí komunikovat pouze s mužem, protože společný člen domácnosti má sice právo užívání bytu, nestává se ale společným nájemcem.

Členové domácnosti nemají tedy nájemní vztah s vámi, ale odvozeně s tím, kdo je napsán na nájemní smlouvě - a jedině ten je může požádat, aby z bytu odešli. Co je ale pro vás potěšující, je fakt, že vy komunikujete vždy jen s nájemcem, který je ve smlouvě, a jakmile skončí nájemní smlouva nájemci, musí se vystěhovat i další členové jeho domácnosti.

Tady ještě jednou upozorním na fakt, že právo byt užívat nekončí společnému nájemci ani v případě, že byt fakticky opustí. Faktické opuštění bytu jedním ze společných nájemců nemá za následek zánik společného nájmu bytu a k tomuto zániku dochází (vyjma smrti nájemce nebo zániku předmětu nájmu) podle § 710 Obč. Z. písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. (Výjimku tvoří případy, kdy dojde k trvalému opuštění společné domácnosti jedním z manželů.)

Jestliže tedy pronajmete byt dvěma společným nájemcům, jeden z nich se po čase odstěhuje, a vy proto při skončení nájmu podepisujete předávací protokol jen s tím druhým, určitě si dejte práci s nalezením i toho prvního a nechejte od něj předávací protokol a dohodu o ukončení nájmu podepsat také.

Více na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články