Protikrizová opatření: Insolvenční novela může zmrazit úvěrování

17. 4. 2009 – 10:33 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Protikrizová opatření: Insolvenční novela může zmrazit úvěrování
Foto: sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Ještě dvojí jednání ve sněmovně čekají tři protikrizová opatření, a to zavedení slev na sociálním pojištění, zrychlení odpisů majetku firem a novela insolvenčního zákona. Ta má sice ochránit podniky postižené krizí, reálně ale hrozí, že je do ještě větší krize pošle.


- Pokles kurzu koruny zachrání firmy: Hrozí pokles výroby
- České a slovenské firmy využívají jako daňový ráj hlavně Nizozemí
- Firmy nevyužívají všech možných úspor na daních
- ÚOHS usnadní fúze firem v Krizi

Na začátku dubna prošly prvním čtením v Poslanecké sněmovně tři návrhy, které mají pomoci firmám v době krize. Hlavní jednání mají ale před sebou. Po pádu vlády si totiž dvě největší politické strany slíbily, že do prvního čtení propustí všechny své protikrizové návrhy, a definitivně o nich rozhodnou poslanci až v závěrečných schvalovacích jednáních. V pátek 3. dubna tak sněmovnou hladce prošel vládní návrh na zavedení slev na sociálním pojištění, které za své zaměstnance platí firmy, návrh na zrychlení odpisů vybraného firemního majetku a novela insolvenčního zákona. A právě ta může podle některých odborníků zapůsobit naprosto opačně, než bylo zamýšleno.

Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila má být jejím smyslem uchránit pracovní místa firem v potížích, nelikvidovat je a lépe ochránit zaměstnance před insolvencí zaměstnavatele. Platnost novely měla zajistit tisícům sklářů ze skupiny Bohemia Crystalex Trading, stejně jako pracovníkům dalších firem, na které byl podán insolvenční návrh, aby zpětně dostali část svých měsíčních platů. Sociální demokraté s jejím zavedením předběžně souhlasili. Navrhovaná úprava však rovněž obsahuje pasáž, která vzbudila varovné hlasy, a to zejména právníků a bank. Návrh novely insolvenčního zákona totiž může ochromit chuť bank poskytovat firmám úvěry a paradoxně tak do insolvence poslat ještě více firem.

Napříště má podle novely totiž platit, že každý, kdo půjčí peníze podniku v insolvenci, bude automaticky participovat na zástavách, jimiž byly zajištěny úvěry poskytnuté dříve.
JAK SE ZRYCHLÍ ODPISY MAJETKU
(Vybrané příklady majetku z první a druhé odpisové skupiny podle zákona o daních z příjmů)
I. skupina – místo tří let se bude odepisovat jen jeden rok
plastové kancelářské a školní potřeby, sklo pro zdravotnictví a farmaceutické účely, stroje a přístroje zahradnické, lesnické, drůbežnické nebo včelařské, ruční mechanizované nářadí a nástroje, kancelářské stroje, počítače
II. skupina – místo pěti let jen dva roky
koberce a ostatní textilní podlahové krytiny, lana, pásy, čerpadla a zdviže na kapaliny, chladicí a mrazicí zařízení, prodejní automaty, zemědělské a lesnické traktory, obráběcí a tvářecí stroje, osobní auta, motorová vozidla pro nákladní dopravu, vozidla pro přepravu deseti a více osob

Pramen:ČTK

To především znamená, že by si banky – případně nebankovní subjekty – již napříště nemohly být jisté hodnotou své zástavy, z níž by mohl leckdo dodatečně ukrajovat, a bylo by téměř nemožné reálně ocenit rizika zajištění za úvěry. V takovém případě by ale banky mohly výrazně pozastavit úvěrování firem, což by patrně ještě zesílilo negativní dopady krize na firmy.

Banky by se totiž začaly obávat toho, aby se hodnota zajištění úvěru, který firmě poskytly, nerozmělnila tím, že podniku, který začne být v insolvenci, půjčí někdo další, ať už to bude banka nebo nebankovní subjekt, a jeho pohledávka pak bude uspokojena ze zástav bank v poměru, který by byl určen počtem věřitelů.

Bankovní asociace varuje


„Schválení novely insolvenčního zákona v nynější podobě může řadě firem zhoršit podmínky pro získání úvěrů,“ varuje například výkonný ředitel České bankovní asociace Josef Tauber. „Bankám by nezbylo nic jiného než požadovat mnohem větší zástavu, nebo zvýšit rizikové marže, a to může omezit tok peněz,“ upozorňuje.

Na možné špatné účinky novely upozornil poslanec Marek Benda: „Myslím, že to jistý problém je. Budeme se muset ve výborech poradit, jakým způsobem jej řešit, protože by potenciálně mohl znamenat nebezpečí nutnosti přecenit všechny zajištěné pohledávky z hlediska snížení jejich bonity, což by znamenalo zase problém pro bankovní domy.“

Jak uvádí například Ivan Sagál, partner právní kanceláře Weinhold Legal, jde o to, že novela podrobněji rozvádí již existující koncept takzvaného úvěrového financování dlužníka v úpadku. Tedy okolností, za nichž může insolvenční správce sjednávat úvěrové smlouvy, aby udržel provoz firmy i během insolvenčního řízení.

Již nyní mají dosavadní věřitelé, tedy nejčastěji banky, přednostní právo, aby příslušné úvěrové smlouvy byly uzavřeny právě s nimi, pokud je nenabídnou za horších podmínek, než je nejlepší dostupná nabídka. Navrhovaná novela ovšem nově zavádí pravidlo pro situace, kdy věřitelé toto právo nevyužijí, a úvěr nakonec poskytne někdo jiný. Pohledávky tohoto nového věřitele pak mají být automaticky považovány za zajištěné stejně jako pohledávky původních věřitelů.

Jednoduše řečeno, pokud firmě v insolvenci poskytne úvěr někdo jiný než její banka, získá i on právo být uspokojen ze zástavy, která už byla předtím zastavena bance. Ta se jen bude dívat, jak mizí hodnota toho, co mělo zajistit její pohledávku.

Podle odborníků by novela mohla vést k řadě žalob na porušení práv na ochranu investic, ke zdražení úvěrů, a neúměrně zvýšit požadavky na jejich zajištění. Může dokonce ohrozit posuzování ratingu českých hypotečních zástavních listů, a to rovněž z důvodu nejistoty výše zajištění jejich krytí.

Novela ale může mít negativní dopad nejen na firmy, ale i na zdraví bank. Bude totiž vyvíjen velký tlak na to, aby dál financovaly dlužníka, a tím zvyšovaly svou pohledávku, a to v zájmu „ochrany hodnoty své zástavy“. Na trhu se totiž může objevit celá řada spekulantů, kteří budou ochotni firmám půjčit s jediným cílem – v insolvenčním řízení participovat na hodnotách zástav jiných.

Slevy podle výše platu

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, která by měla zavést slevy na pojistném, jež platí firmy za své zaměstnance, by měla hlavně pomoci omezit propouštění zaměstnanců s nízkými příjmy.

Podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase může novela spolu s programy vzdělávání a školení pracovníků financovanými z Evropského sociálního fondu pomoci zachránit 50 až 70 tisíc pracovních míst. Firmám by měla ušetřit 18 miliard korun, o něž tedy ale přijde státní rozpočet. Platnost novely má být omezena pouze na dva roky.

Slevy mají pomoci udržet práci zejména lidem s nižšími příjmy. Bude se týkat pouze těch, jejichž maximální výdělek je 1,15násobek průměrné mzdy. Čím nižší příjem zaměstnanec dostává, tím vyšší slevu na něj zaměstnavatel získá.

Novela navrhuje zavést rovněž jednorázovou slevu na pojistném, kterou si budou moci firmy za rok 2009 uplatnit při nabytí účinnosti zákona. Pokud by tedy například začala platit od letošního června, firmy by si mohly zpětně odečíst slevy souhrnně za prvních pět měsíců roku.
Více na Profit.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,920 22,100
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články