Průměrný příjem průměrný důchod nezaručí!

12. 4. 2011 – 0:01 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Průměrný příjem průměrný důchod nezaručí!
Celková výše státního důchodu závisí především na získaném počtu let pojištění a vyměřovacím základu, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Výpočet důchodu se každoročně mění, protože výše koeficientů pro přepočet dřívějších výdělků je vždy od ledna jiná. Roční výdělek 300 tisíc Kč v roce 2007 tak ovlivní konečnou penzi při výpočtu dle legislativy v roce 2011 jinak než v roce 2010. Kdy vám průměrná mzda v daném roce státní penzi zvyšuje a kdy snižuje?

Celková výše státního důchodu závisí především na získaném počtu let pojištění a vyměřovacím základu v jednotlivých letech od roku 1986 až po současnost. Zjednodušeně řečeno se do počtu let pojištění počítá doba, kdy je placeno z příjmu důchodové pojištění a náhradní doby pojištění (např. vojenská služba, péče o dítě do čtyř let, studium na VŠ či střední škole po 18 věku až do 26 let do roku 2010). Čím vyšší vyměřovací základ a delší doba pojištění, tím vyšší státní důchod. (TIP: Jak se započítává doba nezaměstnanosti do starobního důchodu?)

Kalkulčaka pro Starobní důchod , Penzijní připojištění Může se vám hodit: Kalkulačka pro Starobní důchod , Penzijní připojištění

 

Jak ovlivní výše penze koeficienty?

Aby byla zachována porovnatelnost dřívějších výdělků se současným výdělkem, tak se vyměřovací základy v dřívějších letech násobí koeficientem. Koeficienty v jednotlivých letech by měly určitým způsobem zohlednit inflaci. Koeficienty v jednotlivých letech se pro výpočet důchodu v každém roce mění. V roce 2011 jsou tedy jiné koeficienty pro všechny roky než v roce 2010. Příjem 300 tisíc Kč v roce 2007 tak má při výpočtu důchodu v roce 2011 jinou hodnotu než při výpočtu důchodu dle legislativy v roce 2009.

  • Při výpočtu důchodu v roce 2010 má roční příjem 300 000 Kč přepočtenou hodnotu 330 390 Kč. Koeficient pro rok 2007 byl 1,1013.
  • Při výpočetu důchodu v roce 2011 má roční příjem 300 000 Kč přepočtenou hodnotu 344 760 Kč. Koeficient pro rok 2007 je 1,1492.

Pro výpočet důchodu v roce 2011 platí, že příjmy před rokem 2000 mají větší vliv na výši důchodu než příjmy po roce 2000. 

Nová důchodová kalkulačka od ministerstva vám důchod nespočítá

 

Roky 1994, 1995 a 1996 vychází nejlépe

Přepočtený vyměřovací základ občana, který pobíral po celý život průměrnou mzdu, by měl být přibližně stejný. Není tomu tak. Odchylka mezi roky 1995 a 2010 dosahuje dokonce 4,88 %. Co v praxi pro výpočet důchodu tato odchylka znamená?

  • Aby byl za rok 2010 stejný přepočtený vyměřovací základ jako v roce 1995, musel by mít občan místo měsíčního příjmu 23 951 Kč měsíční příjem 25 148 Kč. Měsíční mzda tohoto občana by tedy musela být vyšší o 1 197 Kč.

V roce 2010 činila odchylka mezi roky 1995 a 2007 4,3 %. Ve výpočtu důchodu pro rok 2011 se tak odchylka opět zvýšila. Jak dokáží koeficienty zvýhodnit nebo naopak znevýhodnit vyměřovací základ, si vypočteme na názorném příkladu, kde pan Modrý po celý svůj život pobíral průměrnou mzdu. (Čtěte také: Jak pozitivně ovlivnit výši svého důchodu? Hlídejte si dobu pojištění!)

Tabulka 1: Vývoj průměrné mzdy v Česku (1994 – 2010)

Rok

Průměrná mzda

Rok

Průměrná mzda

Rok

Průměrná mzda

1994

7 004 Kč

2000

13 614 Kč

2006

19 546 Kč

1995

8 307 Kč

2001

14 378 Kč

2007

20 957 Kč

1996

9 825 Kč

2002

15 524 Kč

2008

22 691 Kč

1997

10 802 Kč

2003

16 430 Kč

2009

23 598 Kč

1998

11 801 Kč

2004

17 466 Kč

2010

23 951 Kč

1999

12 797 Kč

2005

18 344 Kč

 

 

Pramen: MPSV

Pratický příklad

Pan Modrý od roku 1994 až po rok 2010 dosahoval vždy průměrnou mzdu. O důchod si zažádá v roce 2011. Při žádosti o důchod v roce 2011 se započítávavjí všechny příjmy, ze kterých se odvádělo důchodové pojištění, od roku 1986 až po rok 2010, bez ohledu na to, zda se o důchod žádá v květnu nebo říjnu roku 2011. Příjmy za rok 2011 při podání žádosti o důchod v roce 2011 již výši osobního vyměřovacího základu neovlivní. Ve kterých letech panu Modrému dosahovaná mzda nejvíce zvýší jeho osobní vyměřovací základ?

Rok

Roční příjem

Koeficeint

Přepočtený roční příjem

Odchylka od průměrného

ročního příjmu (v %)

1994

84 048 Kč

3,5874

301 514 Kč

2,41

1995

99 684 Kč

3,0273

301 773 Kč

2,50

1996

117 900 Kč

2,5567

301 435 Kč

2,38

1997

129 624 Kč

2,3129

299 807 Kč

1,83

1998

141 612 Kč

2,1157

299 609 Kč

1,76

1999

153 564 Kč

1,9549

300 202 Kč

1,96

2000

163 368 Kč

1,8339

299 601 Kč

1,76

2001

172 536 Kč

1,6898

291 551 Kč

–0,98

2002

186 288 Kč

1,5746

293 329 Kč

–0,37

2003

197 160 Kč

1,4753

290 870 Kč

–1,21

2004

209 592 Kč

1,3835

289 971 Kč

–1,51

2005

220 128 Kč

1,3153

289 534 Kč

–1,66

2006

234 552 Kč

1,2339

289 414 Kč

–1,70

2007

251 484 Kč

1,1492

289 005 Kč

–1,84

2008

272 292 Kč

1,0627

289 365 Kč

–1,72

2009

283 176 Kč

1,0269

290 793 Kč

–1,23

2010

287 412 Kč

1

287 412 Kč

–2,38

Pramen: vlastní výpočty autora

Autor: Petr Gola | Celý článek najdete na ČeskéReformy.cz

Jak změní penzi důchodová reforma?

 

Důchodový věk se zvýší. Bez vlastních úspor se neobejdeme

Kurzy

Kurzovní lístek: 29.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,340
USD 23,260 23,440
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články