Reklamy na spotřebitelské úvěry klamou

3. 12. 2013 – 15:11 | Úvěry | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Reklamy na spotřebitelské úvěry klamou
Výsledky kontrol potvrdily, že ve sledovaném období přetrvávaly nedostatky při plnění povinností zprostředkovateli i poskytovateli spotřebitelských úvěrů mimo bankovní sektor, vyplývající jim ze zákona o spotřebitelském úvěru a dalších právních předpisů. | zdroj: NašePeníze.cz

U poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů mimo bankovní sektor bylo ve 3. čtvrtletí provedeno 79 kontrol ČOI. Inspektoři v jejich průběhu zjistili porušení právních předpisů ve 45 případech a porušení jednoho či více ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru při 31 kontrolách.

Nejvíce nedostatků bylo zjištěno u reklam na poskytnutí spotřebitelského úvěru a zakázaného užití klamavých obchodních praktik. Celkem 6 kontrolovaných subjektů poskytovalo nebo zprostředkovávalo spotřebitelské úvěry (provozovalo vázanou živnost), bez příslušného živnostenského oprávnění. Za nedostatky v kontrolní pravomoci ČOI byly uloženy sankce přesahující 800 tisíc korun a porušení živnostenského zákona byla postoupena k přijetí opatření příslušným živnostenským úřadům. Kontroly budou v plánovaném rozsahu pokračovat až do konce roku.

V období od 1. 7. do 30. 9. 2013 bylo dodržování podmínek zákona o spotřebitelském úvěru (zák. č. 145/2010 Sb.) u poskytovatelů a zprostředkovatelů těchto úvěrů prověřováno v rámci 79 kontrol. V 59 případech byly kontrolovány právnické osoby a ve 20 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 53 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a 21 osob jako jeho poskytovatelé (věřitelé). Dalších 5 subjektů poskytovalo jiné reklamní služby (například nabízelo reklamní prostor v tisku) a zprostředkování nebo poskytování spotřebitelského úvěru se přímo neúčastnilo. 

Výsledky kontrol – spotřebitelské úvěry (3. čtvrtletí 2013)

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

celkem

145/2010*

celkem

145/2010*

Středočeský a Hl. město Praha

17

4

4

23,5 %

23,5 %

Jihočeský a Vysočina

9

8

7

88,9 %

77,8 %

Plzeňský a Karlovarský

5

5

3

100,0 %

60,0 %

Ústecký a Liberecký

11

4

4

36,4 %

36,4 %

Královéhradecký a Pardubický

20

14

4

70,0 %

20,0 %

Jihomoravský a Zlínský

9

4

3

44,4 %

33,3 %

Moravskoslezský a Olomoucký

8

6

6

75,0 %

75,0 %

Celkem

79

45

31

57,0 %

39,2 %

*) zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Z celkového počtu 79 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů ve 45 z nich, což představuje 57 %. Z toho porušení zákona o spotřebitelském úvěru (zák. č. 145/2010 Sb.) bylo zjištěno při 31 kontrolách, tj. 39,2 % případů.

Ve 3. čtvrtletí přijala Česká obchodní inspekce celkem 77 podání spotřebitelů, při jejichž šetření zjistila v 11 případech porušení povinností stanovených závaznými právními předpisy. V šetření je 13 podnětů a 5 bylo postoupeno příslušným orgánům, neboť byly svým obsahem mimo působnost ČOI.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,700 23,880
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články