Řidiči stále chybují při ohlašování dopravních nehod na pojišťovnu

21. 7. 2010 – 14:44 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Řidiči stále chybují při ohlašování dopravních nehod na pojišťovnu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Již přibližně rok a půl platí úprava zákona, která stanovuje, že k drobnějším nehodám s výší škody do 100 000 korun, u kterých nedošlo k úrazu nebo ke škodě třetí strany, není třeba volat Policii ČR.

Podmínkou u každé nehody však je důkladné zdokumentování události pro pojišťovnu. I po poměrně dlouhé době po zavedení těchto pravidel pojišťovny stále registrují celou řadu chyb, které se při hlášení škodných událostí vyskytují.

Od 1. ledna 2009 došlo k výrazné změně v pravidlech při řešení dopravních nehod. Policie ČR přestala vyjíždět k celé řadě drobných nehod a odpovědnost za zdokumentování dopravních nehod přešla na samotné účastníky nehod. „Toto řešení je bezpochyby tím nejjednodušším, avšak stále zaznamenáváme celou řadu chybně či nedostatečně nahlášených dopravních nehod. Lidé pod vlivem stresové situace zapomínají na důležité detaily či často vůbec nevědí jak např. správně vyplnit záznam o dopravní nehodě,“ říká Ing. Petr Bečička, ředitel likvidace ze Slavia pojišťovny. Za nejčastější chyby, které se opakovaně objevují v záznamech o dopravních nehodách, pracovníci Slavia pojišťovny označují například špatně určený či zcela chybějící popis viditelného poškození vozidla, neuvádění popisu průběhu nehody či označení viníka nehody.
Rychlé vyřízení pojistné události však může zpomalit i detail v podobě chybějícího data dopravní nehody v příslušné kolonce. Slavia pojišťovna průběžně eviduje cca 5 - 8 % chybně podaných záznamů o dopravní nehodě. „Je udivující, že někteří klienti k nám pošlou i neúplný záznam o nehodě a očekávají vyřízení pojistné události. V takovém případě je samozřejmě mnohem složitější informace zjišťovat dodatečně a vyřízení pojistné události se prodlužuje.“ dodává Bečička.


Jak postupovat při dopravní nehodě?
Je-li někdo zraněn, zavolejte lékaře a policii. Změny poloh na místě nehody jsou dovoleny jen tehdy, pokud jsou nutné k záchraně zraněných nebo k zabezpečení provozu. Bez souhlasu policie mohou účastníci opustit místo nehody jen tehdy, pokud potřebují první pomoc nebo aby přivolali policii.

Vyplnění záznamu o dopravní nehodě pro pojišťovnu (používán standardizovaný mezinárodní formulář Comité Européen des Assurances – CEA)
Záznam o nehodě (od 1. 1. 2010 dle zákona povinný) slouží k dokumentaci skutkového stavu a pro jeho vyplnění není potřebná dohoda o otázce zavinění. Ve formulářích mohou být uvedené i protichůdné výpovědi, v nutném případě může být pro přesný popis situace použit i zvláštní list papíru. Formulář CEA mějte uložený ve vozidle. Místo nehody z různých úhlů vyfotografujte, případně přeměřte. Vyplněný a podepsaný formulář předejte obratem příslušné pojišťovně..

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě (CEA)?
Na místě nehody
1. Použijte jen jednu sadu formulářů pro 2 zúčastněná vozidla (dvě sady pro 3 zúčastněná vozidla, atd.). Není důležité, kdo z účastníků nehody formulář dodá a vyplní. Použijte propisovací tužku a piště tak, aby byly čitelné i kopie.
2. Při vyplňování záznamu o dopravní nehodě věnujte pozornost následujícím bodům:
• 1-4 základní informace o dopravní nehodě
• otázky v bodě 8 se vztahují k Vašemu pojištění (pojistka, zelená karta),
• otázky v bodě 9 se vztahují k Vašemu řidičskému průkazu,
• nezapomeňte přesně označit místo střetu (bod 10),
• označte křížkem tu variantu (1-17), která se týká Vaší nehody (bod 12) a na konci uveďte počet Vámi označených políček,
• vyhotovte podrobný nákres nehody (bod 13)
• vyznačte souhlas (nebo nesouhlas) se zaviněním
3. Uveďte eventuální svědky nehody, jejich jména a adresy, zejména pokud se Váš názor liší od ostatních účastníků nehody (bod 5).
4. Podepište záznam o nehodě a nechte jej podepsat i druhého řidiče. Jeden výtisk předejte druhému účastníkovi a ponechte si druhý za účelem předání Vašemu pojistiteli. Pokud není řidič identický s pojištěným, je třeba záznam o nehodě nechat podepsat i pojištěným.

Doma, před odesláním záznamu do pojišťovny
• nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem z pojišťovny,
• v žádném případě neměňte údaje na přední straně záznamu,
• formulář předejte bezodkladně příslušné pojišťovně.

Zvláštní případy
• Má-li druhý účastník nehody tentýž formulář, schválený Comité Européen Assurances, ale v jiné řeči, jsou tyto formuláře stejné. Můžete si proto jeho obsah bod po bodu na základě vlastního formuláře přeložit. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé body očíslovány.
• Tento formulář slouží také pro nehody bez účasti třetích stran, u havarijního pojištění např. při škodách na vlastním vozidle, při krádeži, ohni nebo vandalismu.
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,340
USD 23,550 23,730
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články