Rozdíly mezi státními důchody se stále více snižují

22. 10. 2014 – 0:14 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Rozdíly mezi státními důchody se stále více snižují
Při výpočtu důchodu je uplatněn nejenom princip zásluhovosti, ale i solidarity. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Vlivem výpočtu státního důchodu mají občané s vyššími příjmy relativně nízký starobní důchod a občané s nižšími příjmy naopak relativně vysoký starobní důchod. Postupem let se navíc rozdíl mezi důchody snižuje. Jak je to možné? Důvodem je redukce při výpočtu důchodu a způsob valorizace důchodu.

Při výpočtu důchodu je uplatněn nejenom princip zásluhovosti, ale i solidarity. Princip solidarity je uplatněn formou redukce osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu. Redukce zjednodušeně znamená, že každá tisícikoruna nad jednotlivé redukční hranice zvyšuje důchod méně a méně.

Výpočet důchodu zjednodušeně závisí na příjmech v produktivním věku a získané době pojištění.

Praktický příklad

a) Paní Nováková má průměrnou měsíční mzdou za odpracované roky ve výši 9 000 Kč a získá dobu pojištění 40 let. Paní Novotná má průměrnou mzdu za odpracované roky 10 000 Kč a získá dobu pojištění rovněž 40 let. Všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2014.

Jméno

Průměrná mzda

Doba pojištění

Měsíční důchod

Paní Nováková

9 000 Kč

40 let

7 740 Kč

Paní Novotná

10 000 Kč

40 let

8 340 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Vyšší průměrná měsíční mzda o 1 000 Kč za odpracované roky znamená pro paní Novotnou vyšší měsíční důchod o 600 Kč.

b) Paní Svobodová má průměrnou mzdu za odpracované roky 39 000 Kč a získá dobu pojištění 40 let. Paní Kučerová má průměrnou měsíční mzdu 40 000 Kč a rovněž získá dobu pojištění 40 let. Všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2014.

Jméno

Průměrná mzda

Doba pojištění

Měsíční důchod

Paní Svobodová

39 000 Kč

40 let1

13 279 Kč

Paní Kučerová

40 000 Kč

40 let

13 411 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Vyšší průměrná měsíční mzda o 1 000 Kč za odpracované roky znamená pro paní Kučerovou vyšší měsíční důchod o 132 Kč.

c) Paní Novotná má hrubou mzdu 10 000 Kč a důchod 8 340 Kč, hrubý náhradový poměr činí 83,4 % (8 340 Kč: 10 000 Kč). Paní Kučerová má hrubou mzdu 40 000 Kč a důchod jen 13 411 Kč, hrubý náhradový poměr má paní Kučerová 33,5 % (13 411 Kč: 40 000 Kč). Pro zjednodušení porovnáváme hrubé hodnoty, neboť čistá mzda u zaměstnance se může lišit v závislosti na množství uplatněných daňových slev a nezdanitelných položek.

Paní Kučerová má hrubou mzdu vyšší 4krát než paní Novotná, měsíční důchod má vyšší pouze 1,6krát.

Jak jsme si ukázali na názorném příkladu, je při výpočtu důchodu v Česku značně zastoupen prvek solidarity a státní důchody jsou poměrně „rovnostářské“.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,590 23,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články