Rozhodčí doložka má ze smluv zmizet říká ochránce práv

12. 2. 2010 – 5:55 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Rozhodčí doložka má ze smluv zmizet říká ochránce práv
Rozhodčí doložka prý poškozuje spotřebitele, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Veřejný ochránce práv ve Sněmovně vyzval poslance, aby se zabývali problematikou předběžných rozhodčích doložek a zakázali jejich používání ve spotřebitelských smlouvách.

Nejen, že by tím Česká republika splnila závaznou směrnici Evropské unie, ale především by jasně dala najevo svůj zájem chránit občany před nekalými praktikami některých podnikatelů a garantovala respektování ústavního práva na spravedlivý proces.

V minulém týdnu už ochránce vyzval poslance k efektivnímu jednání ve prospěch občanů a urychlené změně zákona o pomoci v hmotné nouzi. Přijetí obou těchto zákonů, jak zákona o pomoci v hmotné nouzi, tak novely zákona o rozhodčím řízení, vnímá ochránce jako občansky velmi naléhavé. Pokud oba zákony nebudou projednány a přijaty touto Poslaneckou sněmovnou, celý legislativní proces se vrátí na úplný začátek a potrvá měsíce, než se jimi nová Poslanecká sněmovna začne zabývat.

 

Rozhodčí doložky postupně zavádí i velké banky

 

K rozhodčím doložkám ve spotřebitelských smlouvách přistupují vedle nebankovních úvěrových společností postupně také některé banky, realitní kanceláře, prodejci aut apod. Ze stovek podnětů, které ochránce v průběhu posledních let obdržel, je zřejmé, že spotřebitelé rozhodčí doložku ve smluvních podmínkách často nezaregistrují, nejsou na ni upozornění a především nejsou obeznámeni s právními důsledky podpisu takové smlouvy. Rozhodčí doložka totiž stanovuje, že jakékoli budoucí spory nebude rozhodovat soud, ale rozhodce, což má pro spotřebitele nedozírné následky. Svým podpisem už dopředu zbavuje možnosti dovolat se ochrany soudu a jeho nestranného rozhodnutí.

 

Rozhodce vybírá toho kdo je v právu podle sebe

 

Rozhodce má prakticky neomezenou moc a představuje výrazně nižší záruku nestranného a nepodjatého rozhodování. V praxi se dokonce stává, že rozhodce může být napojen na podnikatele-žalobce, což se samozřejmě projeví i na výsledku rozhodčího řízení. Rozhodnutí je okamžitě vymahatelné a není proti němu žádné odvolání. Jestliže se spotřebitel pokusí obrátit na soud, obvykle jeho věc není projednána, protože soud řízení zastaví pro tzv. neodstranitelnou překážku v řízení poté, co protistrana uplatní námitku rozhodčí doložky ve smlouvě.

Výsledek rozhodčího řízení ani nemusí odpovídat platným právním předpisům. Ochránce se setkal s řadou rozhodčích řízení, která byla přinejmenším podivná a odsuzovala spotřebitele k nezákonným plněním a drakonickým sankcím, jaké by u soudů nikdy neobstály. Často se jedná o podnikateli doslova uměle předpřipravené dluhové pasti, do níž spadnou lidé, kteří se například pokoušejí překlenout krizi po ztrátě zaměstnání úvěrem. Přicházejí pak o všechno za podmínek, které by soud odmítl a označil je za jednání v rozporu se zásadami ochrany spotřebitele, či dobrých mravů.

Do dnešního dne byly takto protiprávně zbaveny soudní ochrany desetitisíce lidí, ale další statisíce jsou těmito nekalými praktikami ohroženy. V důsledku hospodářské krize a rostoucí nezaměstnanosti se zvyšuje počet lidí dočasně neschopných splácet úvěry. Současně jsou jim doslova podvodně nabízena zdánlivě výhodná řešení za podmínek, o nichž podnikatel dopředu ví, že je spotřebitel nebude schopen plnit. Předběžná rozhodčí doložka pak spotřebitele zbaví prakticky jakékoli právní ochrany. Taková praxe by přitom ve vyspělých členských státech EU byla nemyslitelná.

Ochránce proto žádal Poslaneckou sněmovnu, aby přijala zákon zakazující předběžné sjednávání rozhodčích doložek ve všech spotřebitelských smlouvách. Takové řešení garantuje dodržení ústavního práva každého občana na soudní ochranu, ale současně neodmítá možnost mimosoudního řešení sporů. Ochráncem navrhovaný zákaz se totiž týká pouze předběžných rozhodčích doložek sjednaných v době, kdy spor ještě neexistuje a spotřebitel o něm při podpisu smlouvy ani neuvažuje. Po vzniku sporu nebude zákon oboustranné dohodě na rozhodci bránit.

Kam dál?
- Kupní smlouva na byt: Přijít o byt můžete i kvůli jednomu slovu
- ČOI: Každá druhá smlouva o spotřebitelském úvěru měla nedostatky
- Hypotéka, nebo pojištění přes internet? Máte svá práva
- Půjčky a úvěry: Neplatíte dluhy? Připravte se na popularitu!
- Půjčky a úvěry z inzerátů vás většinou připraví o peníze
- Půjčky a úvěry - přehled nebankovních společností. Kde si rozhodně nepůjčovat?

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,290
USD 23,130 23,250
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články