RWE musí zpřístupnit část svých zásobníků plynu konkurenci

9. 6. 2009 – 1:01 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

RWE musí zpřístupnit část svých zásobníků plynu konkurenci
Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ukončil v minulých dnech šetření na trhu uskladňování zemního plynu v podzemních zásobnících. Šetření, které probíhalo od konce roku 2007, se týkalo podezření, že společnosti náležející do skupiny RWE dlouhodobou rezervací skladovacích kapacit a neumožněním přístupu k těmto kapacitám, mohly ztížit svým konkurentům přístup a působení na souvisejícím trhu dodávek zemního plynu.


Přístup ke skladovacím kapacitám je nezbytným předpokladem pro dodávky plynu domácnostem a jiným malým odběratelům.

Společnosti RWE Transgas, a.s. a RWE Gas Storage, a.s. v minulosti uzavřely smlouvu o uskladnění zemního plynu v podzemních zásobnících na více než 90 % technické kapacity podzemních zásobníků, které skupina provozuje; účinnost smlouvy byla stanovena na 25 let. Skupina RWE přitom využívá více než ¾ celkové skladovací kapacity v České republice. S odkazem na potřebu pokrytí vlastní potřeby byla rovněž odmítána většina žádostí konkurentů o přidělení kapacity v podzemních zásobnících.

Šetření ÚOHS bylo zaměřeno na prokázání, zda by jednání skupiny RWE mohlo být kvalifikováno jako zneužití dominantního postavení ve formě odmítnutí přístupu k nezbytným zařízením.

Výsledkem šetření a několikaměsíčních intenzivních trojstranných jednání, jichž se vedle ÚOHS a šetřených společností účastnil též Energetický regulační úřad, byl návrh opatření pro podporu a ochranu hospodářské soutěže ze strany společností skupiny RWE. Konkrétně se skupina RWE zavázala postupně uvolnit a nabídnout k využívání třetím stranám do roku 2013 skladovací kapacitu o objemu 500 mil m3, tedy přibližně 20 % svých kapacit. Zároveň byla o 12 let zkrácena doba účinnosti smlouvy o uskladnění plynu uzavřené mezi RWE Transgas a RWE Gas Storage, čímž se významně zkrátila doba vnitropodnikové rezervace kapacity zemního plynu pro RWE Transgas.

ÚOHS v daném případě v návaznosti na přijatá opatření ukončil své šetření, aniž by zahajoval formální správní řízení. Tímto mimosankčním řešením problému bude lépe dosažena náprava možného protisoutěžního stavu. Opatření, která přijala skupina RWE po diskusích s Úřadem, tedy zpřístupnění podstatné části vlastních kapacit a zkrácení doby rezervace zbytku kapacit, totiž vytvoří podmínky pro rozvoj konkurence na trhu dodávek zemního plynu. Z této konkurence by pak měli mít prospěch zejména zákazníci, kteří v konečném důsledku budou mít volbu z více konkurenčních dodavatelů zemního plynu. Dodržování přijatých opatření bude ÚOHS kontinuálně kontrolovat.

ÚOHS si váží spolupráce s Energetickým regulačním úřadem na vyřešení tohoto problému, který se týkal jak oblasti ochrany soutěže, tak regulace, jakož i konstruktivního přístupu společností ze skupiny RWE. Obojí umožnilo nalézt řešení s prosoutěžním potenciálem v relativně krátkém čase.


Kurzy

Kurzovní lístek: 17.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,470 24,570
USD 24,000 24,180
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články