S bydlením v Česku jsme vcelku spokojeni

18. 6. 2007 – 5:00 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

S bydlením v Česku jsme vcelku spokojeni
S bydlením v Česku jsme vcelku spokojeni | zdroj: NašePeníze.cz

Většina obyvatel ČR je se svým bydlením spokojena. Nabídka bydlení i nabídka možností jeho financování jsou hodnoceny příznivě; hůře je hodnocena dostupnost bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva. Deregulaci nájemného považuje za správnou jen o něco více než třetina obyvatel ČR. Vyplývá to z průzkumu společnosti Factum Invenio.

„Více než polovina (55,5 %) obyvatel ČR považuje své výdaje na bydlení vzhledem k jeho kvalitě za vysoké“, uvádí Božena Valentová ze společnosti Factum Invenio. Vztah mezi výdaji na bydlení a jeho kvalitou hodnotí příznivěji lidé žijící ve vlastních rodinných domech, oproti tomu za méně příznivý jej považují uživatelé obecních a soukromých nájemních bytů. I přes výše uvedenou skutečnost platí, že naprostá většina lidí (79,0 %) je, stejně jako v předchozích letech, se svým bydlením celkově spokojena; rozhodně spokojena je více než pětina (22,8

Není překvapením, že z hlediska způsobu bydlení jsou nejspokojenější lidé, kteří bydlí ve vlastním rodinném domě (89,3 %); relativně nejméně spokojeni jsou, nepočítáme-li podnájemce, uživatelé soukromých nájemních bytů (58,7 %). Za zmínku také stojí, že se svým bydlením je rozhodně spokojen jen každý desátý Pražan, zatímco mezi lidmi žijícími na Moravě je rozhodně spokojených více než čtvrtina. Jak lidé hodnotí situaci na trhu s byty Situace na trhu s byty je hodnocena vcelku příznivě.

S názorem, že nabídka možností financování bydlení je široká, souhlasí dvě třetiny lidí (65,4 %), s tím, že počet souhlasných odpovědí stoupá s dosaženým vzděláním a příjmovou úrovní domácnosti. Nabídku bydlení na trhu považuje za dostatečnou více než polovina (55,8 %) obyvatel ČR; s nabídkou jsou spokojeni zejména Pražané. Méně příznivě je však hodnocena dostupnost bydlení pro obyvatelstvo. S výrokem, že bydlení je dostupné pro široké vrstvy obyvatelstva, se ztotožňuje necelá polovina obyvatel ČR (45,2 %). Dostupnost bydlení vnímají jako nedostatečnou zejména uživatelé soukromých a obecních nájemních bytů a také lidé z velkých měst (nad 100 tisíc obyvatel).

Kurzy

Kurzovní lístek: 16.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,250 23,430
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články