S nadprůměrnou mzdou máte nižší nemocenskou, i důchod

20. 11. 2015 – 12:04 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

S nadprůměrnou mzdou máte nižší nemocenskou, i důchod
zdroj: freeimages.com

Lidé s vyššími příjmy musí počítat s tím, že budou mít v případě nemoci, dočasné nezaměstnanosti nebo odchodu do důchodu nižší náhradový poměr než občané s podprůměrnými příjmy a této skutečnosti přizpůsobit vlastní finanční plánování. Vlastní finanční nepřipravenost by znamenala citelný finanční propad v příjmech.

Při výpočtu nemocenských dávek, státního důchodu (řádného i invalidního) nebo podpory v nezaměstnanosti je určitým způsobem zastoupen prvek solidarity, což zjednodušeně řečeno znamená, že občané s nižšími zdanitelnými příjmy obdrží v procentním vyjádření více v nemoci nebo penzi než občané s nadprůměrnou mzdou. Občané s vyššími příjmy by měli rozhodně mít vlastní finanční produkty k zajištění pro uvedené případy, jak si ukážeme na praktických příkladech.

Všechny státní dávky si vypočítáme u podprůměrné mzdy ve výši 50 % průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy ve výši dvojnásobku průměrné mzdy. Průměrná mzda za první pololetí roku 2015 činila 25 810 Kč. Při výpočtech budeme tedy pracovat s podprůměrnou mzdou 12 905 Kč a nadprůměrnou mzdou 51 620 Kč. Všechny výpočty provedeme dle legislativy roku 2015.

Nemocenská

Mezi nemocenské dávky, které se odvíjí od dosaženého průměrného příjmu, se řadí nemocenská, mateřská a ošetřovné. Nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne nemoci, v prvních 14 dnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel (od 4. dne pracovní neschopnosti).

  • Pan Novák s průměrnou měsíční mzdou 12 905 Kč by obdržel nemocenskou za 30 dní nemoci ve výši 6 900 Kč. Náhradový poměr je 53,5 %.
  • Pan Dvořák s průměrnou měsíční mzdou 51 620 Kč by obdržel nemocenskou za 30 dní nemoci ve výši 21 150 Kč. Náhradový poměr je 41,0 %.

Starobní důchod

Do řádného starobního důchodu je možné odejít při dosažení řádného důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Nyní si vypočítáme řádný starobní důchod pana Novák a pana Dvořáka, v obou případech budeme počítat se získáním doby pojištění 42 let a výpočet provedeme dle legislativy roku 2015.

  • Pan Novák má osobní vyměřovací základ neboli průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky (hodnotí se příjmy v letech 1986 až 2014) ve výši 12 905 Kč a dobu pojištění 42 let, měsíční státní důchod činí 9 973 Kč a náhradový poměr je 77,3 %.
  • Pan Dvořák má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 51 620 Kč a rovněž získá dobu pojištění v rozsahu 42 let. Měsíční státní důchod činí 16 315 Kč, náhradový poměr je 31,6 %.

Invalidní důchod

Výše invalidního důchodu závisí na přiznaném stupni invalidity, získané době pojištění (u invalidního důchodu se doba pojištění dopočítává) a výši osobního vyměřovacího základu. Při výpočtu budeme počítat s dobou pojištění ve výši 43 let, výpočet provedeme dle legislativy roku 2015.

  • Invalidní důchod prvního stupně pana Nováka by byl 4 985 Kč, invalidní důchod druhého stupně potom 6 277 Kč a invalidní důchod třetího stupně by byl 10 153 Kč. Náhradový poměr by byl u invalidního důchodu prvního stupně 38, 6%, u invalidního důchodu druhého stupně 48,6 % a u invalidního důchodu třetího stupně 78,7 %.
  • Invalidní důchod prvního stupně pana Dvořáka by byl 7 149 Kč, invalidní důchod druhého stupně potom 9 523 Kč a invalidní důchod třetího stupně 16 646 Kč. Náhradový poměr by byl u invalidního důchodu prvního stupně 13,8 %, u invalidního důchodu druhého 18,4 % stupně a u invalidního důchodu třetího stupně 32,2 %.

- Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,460
USD 22,570 22,750
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články