S vysokými příjmy nedělejte tyto důchodové chyby

18. 12. 2019 – 0:05 | Penze | red | Diskuze:

S vysokými příjmy nedělejte tyto důchodové chyby
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Správné načasování termínu odchodu do penze je s ohledem na měsíční částku starobního důchodu velmi důležité. Pro lidi s vyššími příjmy ještě více než pro lidi s podprůměrnou mzdou. Na co si dát pozor?

Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, přičemž krácení je trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se předčasný důchod nepřepočítává. Krácení se provádí z výpočtového základu a základní výměra důchodu se nekrátí. Proto lidé s vyššími příjmy mají vyšší rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem.

Jak se krátí předčasný důchod

Paní Věra má osobní vyměřovací základ, tj. průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky ve výši 15 000 Kč. Paní Věra získala dobu pojištění v rozsahu 42 let a odešla do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní.

  • Dle výpočtové formule roku 2020 bude paní Věra mít předčasný důchod ve výši 10 780 Kč.

  • Řádný starobní důchod v roce 2020 při získání doby pojištění v rozsahu 45 let a při výši osobního vyměřovacího základu 15 000 Kč činí 13 615 Kč. Měsíční předčasný důchod paní Věry činí 79,18 % této částky.

Paní Hana má osobní vyměřovací základ ve výši 90 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 42 let a odejde v roce 2020 rovněž do předčasného důchodu dříve o 1 080 dní.

  • Dle výpočtové formule roku 2020 bude paní Hana mít předčasný důchod ve výši 20 377 Kč.

  • Řádný starobní důchod v roce 2020 při získání doby pojištění v rozsahu 45 let a při výši osobního vyměřovacího základu 90 000 Kč činí 26 942 Kč. Měsíční předčasný důchod paní Hany je tedy 75,63 % této částky.

Jít do penze až později?

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují nejenom rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, ale i získaná doba pojištění. Při výpočtu penze se však počítá s dobou pojištění v celých letech, započítávají se tedy celé ukončené roky, např. 44 let a 340 dní se počítá jako 44 let. Pokud chybí do ukončení dalšího celého roku pojištění několik dní, tak je vhodné odchod do penze odložit a pracovat o tuto dobu déle, aby se ukončil další rok pojištění. Každý rok pojištění přitom více zvyšuje státní důchod lidem s vysokými příjmy. Každý nedoložený rok pojištění je pro lidi s vysokými příjmy s ohledem na výši státního důchodu nepříjemný.

Jak se krátí důchod při nedokončeném roce pojištění

Paní Kateřina má osobní vyměřovací základ ve výši 15 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Dle výpočtové formule roku 2020 bude mít paní Kateřina řádný starobní důchod ve výši 13 165 Kč. Jestliže by se paní Kateřině podařilo ukončit 44 rok pojištění, tak by měla měsíční starobní důchod 13 390 Kč. Důchod by se zvýšil o 1,71 %.

Paní Marie má osobní vyměřovací základ v částce 90 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let, měsíční řádný starobní důchod činí dle výpočtové formule důchodu roku 2020 částku 25 900 Kč. Při získání 44 let pojištění by činil měsíční důchod 26 421 Kč, tedy o 2,01 % více.

Důchod a nadprůměrné příjmy

Lidé s nadprůměrnými příjmy by měli během produktivního života maximalizovat vlastní investování a spoření na penzi, současně by však měli věnovat pozornost i svým důchodovým záležitostem a pohlídat si, aby údaje v databázi České správy sociálního zabezpečení odpovídaly skutečnosti a případné nesrovnalosti včas doložit. Lidé s vysokými příjmy během produktivního života zaplatí výrazně více na sociálním pojištění, než následně čerpají na státním důchodu, proto je vhodné si hlídat průběh pojištění, aby nebyl státní důchod ještě zbytečně nižší.

-Petr Gola | Více tipů k penzím na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 5.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,280 24,420
USD 22,460 22,640
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články