Schodek státního dluhu narostl za čtvrt roku na 25 miliard korun

1. 4. 2011 – 16:29 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Schodek státního dluhu narostl za čtvrt roku na 25 miliard korun
Výsledek hospodaření státního rozpočtu na konci března 2011 je proti stejnému období roku 2010 o 20,7 mld. Kč příznivější, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Deficit státního rozpočtu na konci března dosáhl 25,2 miliardy korun při celkových příjmech 253,4 mld. Kč a výdajích 278,6 mld. Kč. V pátek o tom informovalo ministerstvo financí (MF).

Dosažené celkové příjmy ve výši 253,4 mld. Kč představovaly meziroční nárůst o 4,2 mld. Kč (1,7 %). Na tomto růstu se podílely především transfery přijaté od EU a Národního fondu, které meziročně vzrostly o 8,6 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 119,6 mld. Kč při meziročním poklesu o 6,2 mld. Kč (5,0 %). Ten byl ovlivněn především nižším inkasem DPH, SD a DPPO. Inkaso DPH představovalo 39,4 mld. Kč, což znamená meziroční pokles o 2,9 mld. Kč (6,8 %). Na spotřebních daních bylo vybráno 31,9 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 1,2 mld. Kč (3,8 %). Daň z příjmů právnických osob svým objemem 20,2 mld. Kč meziročně klesla o 1,9 mld. Kč (8,6 %). Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 24,1 mld. Kč, což znamená meziroční pokles o 0,2 mld. Kč (0,6 %).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 88,6 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 3,3 mld. Kč (3,8 %). Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly celkem 45,2 mld. Kč, což je o 7,2 mld. Kč více, než v březnu loňského roku.

Celkové výdaje v objemu 278,6 mld. Kč čerpané ke konci března 2011 byly o 16,5 mld. Kč (5,6 %) pod úrovní března 2010. Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci března čerpány ve výši 252,5 mld. Kč, což znamená meziroční pokles o 9,6 mld. Kč (3,6 %).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou zapracovány ve výši 446,5 mld. Kč, což představuje 37,9 procenta všech rozpočtovaných výdajů a o 3,6 procenta více, než skutečnost dosažená v roce 2010. Na konci března bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 112,9 mld. Kč při meziročním růstu o 4,3 mld. Kč (4,0 %). Z toho na důchody připadlo 91,8 mld. Kč.

Výsledek hospodaření státního rozpočtu na konci března 2011 je proti stejnému období roku 2010 o 20,7 mld. Kč příznivější. Pozitivně na tento výsledek působila na straně výdajů zejména záloha na 2. čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, která nebyla na rozdíl od roku 2010 v březnu 2011 poukázána (bude poukázána v dubnu).

Hospodaření rozpočtu v samotném březnu skončilo ve schodku 2,4 mld. Kč (v březnu 2010 to bylo 35,3 mld. Kč), když příjmy činily 95,7 mld. Kč (v březnu 2010 to bylo 87,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 98,1 mld. Kč (v březnu 2010 to bylo 122,5 mld. Kč).

Státní rozpočet na rok 2011 stanovil příjmy ve výši 1 044,0 mld. Kč, výdaje 1 179,0 mld. Kč a schodek 135,0 mld. Kč.

-Tomáš Cížek | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,230 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články