Šéfové firem se bojí zadlužení své země. Z čeho jde strach?

7. 3. 2011 – 20:00 | Ekonomika | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Šéfové firem se bojí zadlužení své země. Z čeho jde strach?
Česká republika mohla v minulosti těžit z nízké výchozí úrovně svého dluhu, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Rostoucí deficity veřejných rozpočtů považují šéfové firem za významnou hrozbu pro jejich podnikání. Ukázal to 14. Globální průzkum názorů generálních ředitelů prováděný společností PwC (PricewaterhouseCoopers International Limited), který společnost zveřejnila v pondělí.

"Ohromná výše dluhů straší řadu obyvatel při představě jejich splácení. Zatímco v Česku a některých dalších evropských ekonomikách jde vláda cestou nárůstu daní ze spotřeby, zejména daně z přidané hodnoty (DPH), a proto obavy ze zvýšení daňové zátěže přímo na své firmy má v Evropě jen zhruba polovina generálních ředitelů. Například v USA to jsou více než dvě třetiny. Neschopnost řešit rostoucí zadlužení veřejných financí negativně ohodnotí ratingové agentury horší známkou, čímž zdraží úvěry dané zemi, a tím i investice. Dražší úvěry v době očekávaného hospodářského oživení znamenají pro firmy hodně černý scénář," poznamenal Jiří Halouzka, vedoucí partner pro veřejný sektor společnosti PwC Česká republika (dříve PricewaterhouseCoopers ČR).

Rostoucí zadlužení řady zemí nutí vlády omezovat výdaje, a to včetně investic do infrastruktury či vzdělanosti obyvatelstva. Generální ředitelé proto varují před omezováním investiční aktivity v oblastech, které jsou významné pro budoucí konkurenceschopnost země. Téměř tři čtvrtiny (72 procent) dotázaných přesto podporují, navzdory obavám z ohrožení krátkodobého ekonomického růstu, politiku vlády, která zatočí s deficity a přinese ekonomicky, sociálně a environmentálně udržitelný růst.

"Investice státu, například do infrastruktury či vědy a výzkumu, představují nejen významný zdroj zakázek pro řadu odvětví, ale především napomáhají vytvářet příznivější podmínky pro podnikání a zajišťovat perspektivu budoucího růstu. Hustota dálniční sítě a hlavně vzdělanost obyvatelstva bývají často klíčovými kritérii při rozhodování, kde umístit investici," řekl Halouzka.

Česká republika mohla v minulosti těžit z nízké výchozí úrovně svého dluhu. "Rychlost zadlužení se však k naší smůle v předkrizovém období snížila jen v důsledku velmi příznivých ekonomických podmínek. Dokonce ani nedávná recese neměla fatální důsledky na vnímání Česka jako stabilní země, ačkoliv samozřejmě prohloubila deficity. V mezinárodním srovnání Česká republika zdaleka nepatří z hlediska míry zadluženosti k největším hříšníků. Dosud českým vládám přál vývoj ekonomiky a růstové příjmy částečně zakryly skutečnost, že je hospodaření státu dlouhodobě značně negativní a příjmy státu nepostačují ke krytí jeho výdajů. Jestliže vláda neprovede inteligentní audit svých výdajů, pak Česká republika může velmi snadno ztratit pověst stabilní země. Zvýšení úrokových sazeb, kolísání kurzu koruny, vysoká nezaměstnanost a celkový úpadek hospodářství by pak byly nevyhnutelným důsledkem," varoval Halouzka.

-Filip Sušanka | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,850 24,930
USD 23,250 23,390
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články