Šikana na pracovišti - mobbing narůstá, je to důsledek krize?

23. 6. 2009 – 1:11 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Šikana na pracovišti - mobbing narůstá, je to důsledek krize?
Šikana na pracovišti - mobbing , Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Jedním z negativních dopadů hospodářské krize může být i vzestup šikany na pracovišti. Některou z forem mobbingu pocítilo podle výzkumu STEM/MARK v posledním období na vlastní kůži 27 % populace starší 15 let.

Pojmy mobbing či šikana nejsou české veřejnosti již neznámé. Mobbingem rozumíme všechny formy společenské šikany spolupracovníka, které mohou ve svém důsledku negativně ovlivnit psychický ale i fyzický stav poškozeného.


- Mobbing je šikana na pracovišti, která hrozí dospělým
- Nezaměstnanost zůstává stejná, pohoršila si Praha
- CzechInvest nabídne práci maminkám na mateřské dovolené i důchodcům
- Práce: Zaměstnancům skončily zlaté časy

Projevy mobbingu nemusí být nápadné na první pohled. Začínají totiž pozvolně například okřikováním či zesměšňováním dotyčné osoby, ale časem se mohou vyvinout až ve fyzické ubližování.

Častěji jsou šikanovány ženy, mladí a také senioři Výsledky výzkumu ukazují, že osobní zkušenost s některou z forem šikany na pracovišti má v současné době více než čtvrtina populace starší 15 let (27 %). Častěji se jedná o ženy, mladší osoby do 29 let věku, ale také o pracující padesátníky. Problém mobbingu již také není záležitostí osob s nejnižším vzděláním, ale naopak se přesouvá do kategorie vzdělanějších.

Za nejčastější projevy mobbingu můžeme v současné době označit nedoceňování pracovního výkonu vedoucího postupně ke ztrátě sebevědomí, neustálou kritiku práce, zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpovídající pracovní kvalifikaci nebo pomlouvání a zesměšňování postiženého v rámci pracovního týmu.

Dvě pětiny šikanovaných osob jsou některé z forem mobbingu vystavovány jednou týdně či ještě častěji, a to více než ve dvou pětinách případů (42 %) po dobu delší než jeden rok.

Porovnáme-li výsledky tohoto výzkumu s jinými veřejně dostupnými zdroji lze konstatovat, že za poslední dva roky došlo k poměrně velkému nárůstu osob vystavovaných některé z forem šikany (nárůst o 11 procentních bodů). Lze se domnívat, že tento nárůst může být i jedním z praktických dopadů probíhající celosvětové hospodářské krize.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,560 24,660
USD 24,240 24,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články