Skupina ČSOB vykázala za 1. pololetí 2010 čistý zisk 7,139 mld. KČ

16. 8. 2010 – 12:41 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Skupina ČSOB vykázala za 1. pololetí 2010 čistý zisk 7,139 mld. KČ
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Skupina ČSOB zvýšila svůj udržitelný zisk o 24 % na téměř 7 miliard Kč.

Hlavní informace:
• Čistý zisk – vykázaný: 7,139 mld. Kč (+21 % meziročně)
• Čistý zisk – udržitelný2
• Úvěry celkem: 402,2 mld. Kč (-3 % meziročně) : 6,976 mld. Kč (+24 % meziročně)
• Kvalita úvěrového portfolia: podíl úvěrů po splatnosti 3,98 % ukazatel nákladů na úvěrové riziko 0,75 %
• Vklady celkem: 582,2 mld. Kč (+2 % meziročně)
• v tom klientské vklady: 465,2 mld. Kč (+5 % meziročně)
• Prostředky v podílových fondech: 67,5 mld. Kč (+0 % meziročně)
• Kapitál a likvidita: potvrzena vysoká úroveň kapitálová přiměřenost skupiny 16,45 %, poměr úvěrů ke vkladům 69,0 %.

Petr Hutla, člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel, distribuce, k výsledkům uvedl:
„Skupina ČSOB zvýšila svůj udržitelný zisk o 24 % na téměř 7 miliard Kč. Za tímto úspěchem vidím tři hlavní faktory: růst úrokových výnosů, důkladná kontrola nákladů a klesající náklady na znehodnocení úvěrů.“

„ČSOB dostála své reputaci stabilní a důvěryhodné banky: kapitálová přiměřenost vzrostla z již solidních hodnot na více než 16 % a dále se zlepšila naše likvidita, když poměr úvěrů ke vkladům klesl pod 70 %.“

Klíčové ukazatele
1H 2009
1H 2010
meziročně
Ziskovost (hodnoty za 1. pololetí 2010)
Čistá úroková marže
Náklady/výnosy (udržitelné)
Náklady/výnosy (vykázané)
ROAA (udržitelné)
ROAA (vykázané)
ROAE (udržitelné)
ROAE (vykázané)
3,26%
42,7%
41,1%
1,31%
1,38%
19,7%
20,7%
3,45%
41,6%
41,1%
1,66%
1,70%
20,8%
21,3%
+19 bb
-1,1 pb
0,0 pb
+0,35 pb
+0,32 pb
+1,1 pb
+0,6 pb
30.6.2009
30.6.2010
meziročně
Kvalita úvěrového portfolia
Ukazatel nákladů na kreditní riziko (CCR)
Podíl úvěrů po splatnosti (NPL)
Ukazatel krytí NPL
1,06%
2,88%
76,2%
0,75%
3,98%
75,4%
-31 bb
+1,1 pb
-0,8 pb
Kapitálová přiměřenost (Basel II)
Ukazatel kapitálu core tier 1
CAD skupina
Ukazatel solventnosti (ČSOB Pojišťovna)
10,13%
11,71%
183,0%
13,10%
16,45%
219,2%
+2,97 pb
+4,74 pb
+36,20 pb
Likvidita
Poměr úvěry/vklady
72,0%
69,0%
-3,0 pb

Podrobnosti k čistému zisku:
Čistý zisk skupiny vykázaný dle IFRS meziročně vzrostl o 21 % na 7,139 mld. Kč. Udržitelný čistý zisk skupiny ČSOB dosáhl 6,976 mld. Kč, tj. o 24 % více než za stejné období roku 2009. Rozdíl mezi udržitelným a vykázaným ziskem tvoří zejména: pozitivní vliv ocenění instrumentů ALM v 1. pololetí 2009 a platba od KBC Global Services Czech Branch za převod ICT služeb v 1. pololetí 2010.

Pozitivní vývoj udržitelného zisku je především výsledkem růstu provozního zisku (+7 % meziročně) a výrazně nižších ztrát ze znehodnocení v 1. pololetí 2010 oproti stejnému období loňského roku. Provozní náklady se zvýšily méně než provozní výnosy.
V červnu 2009 byly ICT služby banky a pojišťovny přesunuty do KBC Global Services NV Czech branch. Proto část dříve účtovaných nákladů na zaměstnance a odpisů nově spadá do kategorie všeobecné správní náklady. Pro srovnání vývoje jednotlivých kategorií nákladů uvádíme pro forma hodnoty, které eliminují vliv tohoto přesunu.

Velikost úvěrového portfolia skupiny ČSOB se snížila o 3 % meziročně a byla na stejné úrovni jako v 1. čtvrtletí 2010. Jelikož hypotéky a úvěry ze stavebného spoření meziročně rostly dvojciferným tempem, jejich společný podíl na celkovém úvěrovém portfoliu skupiny ČSOB vzrostl ze 45 % v polovině roku 2009 na 52 % na konci 2. čtvrtletí 2010.

Petr Hutla k vývoji úvěrů uvedl:
„U portfolia úvěrů fyzickým osobám stále vidíme růst, což platí především o úvěrech na bydlení. ČSOB byla oceněna jako firemní banka roku a nejlepší bankou pro akviziční financování ve východní Evropě, což jsou jasné doklady našeho pevného závazku vůči klientům z řad malých a středních podniků i velkých společností. Naše aktivity v těchto segmentech pokračují, i když došlo k poklesu tohoto úvěrového portfolia oproti stejnému období loňského roku.“

Celkové vklady se meziročně i mezikvartálně zvýšily o 2 %. Meziroční růst zaznamenaly všechny hlavní kategorie vkladů – klientské vklady, stavební spoření a penzijní fondy. Největšího nárůstu dosáhly klientské vklady (+21 mld. Kč).
Objemy prostředků v podílových fondech zůstaly meziročně na úrovni poloviny roku 2009 a klesly oproti 1. čtvrtletí 2010 o 4 %. Hlavním důvodem tohoto poklesu je přesun klientských prostředků z investičních produktů do spořicích účtů.

Petr Hutla k vývoji vkladů uvedl:
„Během turbulencí na finančních trzích naši klienti ocenili náš hlavní investiční produkt – zajištěné fondy, který ochránil jejich investice. V současnosti vidíme, že klienti pro umístění svých prostředků volí spíše tradiční vkladové produkty.“
„Vzhledem k našim zkušenostem na poli podílových fondů a spořicích a pojistných produktů si jsem jist, že skupina ČSOB osloví své klienty se správnou nabídkou hned, jak se na finančních trzích vrátí příznivější klima.“

Řízení rizik:
Konsolidovaná kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB dosáhla k 30.6.2010 hodnoty 16,45 % oproti 14,98 % k 31.12.2009. Likvidita skupiny ČSOB se dále zvýšila, když poměr úvěrů ke vkladům meziročně snížil ze 72,0 % k 31.6.2009 na 69,0 % k 30.6.2010.
Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti) k 30. červnu 2010 činí 3,98 % hrubého objemu úvěrů. Anualizovaný podíl nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio) za 1. pololetí 2010 činí 0,75 % oproti 1,06 % za stejné období vloni.

Bartel Puelinckx, vrchní ředitel, řízení financí (CFO), k řízení rizik uvedl:
“Vysoká kapitalizace a silná likvidita byly v poslední době pro ČSOB charakteristické. Během 1. pololetí 2010 jsme navíc viděli další kladný faktor: ztráty ze znehodnocených úvěrů a pohledávek se meziročně snížily o 32 %, a to především díky příznivému vývoji korporátního segmentu a omezenému vlivu úvěrů fyzickým osobám.”

Ocenění pro skupinu ČSOB
Mnohé instituce jmenovaly skupinu ČSOB jako nejlepší banku či pojišťovnu:
• Euromoney Awards for Excellence: ČSOB jmenována Nejlepší bankou 2010.
• Cena Hospodářských novin: ČSOB jmenována Nejlepší bankou 2010 a ČSOB Pojišťovna Nejlepší pojišťovnou 2010.
• Magazín Global Finance: Nejlepší banka v ČR 2010.
• Magazín EMEA Finance: Nejlepší banka v ČR, 2009.
Skupina ČSOB také získala ocenění v různých segmentech a aktivitách:
• MasterCard Firemní banka roku.
• ACQ Finance Global Awards: ČSOB vyhlášena Bankou roku pro akviziční financování v regionu východní Evropy.
• Zlatá koruna: zlato pro ČMSS v kategorii stavební spoření.
• Magazín Global Finance: Nejlepší sub-custodian, Nejlepší banka pro směnné operace a Nejlepší poskytovatel služeb pro zahraniční obchod.

Společenská odpovědnost v 1. pololetí 2010
Skupina ČSOB vzdělává v oblasti zvyšování finanční gramotnosti a podporuje zdravotně a sociálně handicapované studenty prostřednictvím Fondu vzdělání ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Skupina ČSOB podporuje regiony skrze granty podporující komunitní život a na obnovu krajiny a péči o kulturní dědictví. PS vyhlásila soutěž Starosta roku.

Zaměstnanci skupiny ČSOB pomáhají: Úklid českých hor, sbírky oblečení a módních doplňků pro domov seniorů Sue Ryder a Běh pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.

Poštovní spořitelna pomáhá: podpora festival Žiju stejně jako Ty, putovní výstava obrazů Nadace ARTEVIDE mladých nevidomých umělců a PS a Národní centrum bezpečnějšího internetu spustili projekt Bezpečně-online. Další podrobnosti k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků za první pololetí 2010: http://www.csob.cz/cz/Csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,590 24,710
USD 22,770 22,950
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články