Slavia pojišťovna rozšiřuje nabídku pojištění pro cizince o komplexní zdravotní pojištění

14. 6. 2010 – 11:44 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Slavia pojišťovna rozšiřuje nabídku pojištění pro cizince o komplexní zdravotní pojištění
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

pojišťovna od 1. června 2010 nabízí nové pojištění pro cizince. Kromě stávajícího povinného zdravotního pojištění nutné a neodkladné péče na území ČR nově poskytuje také komplexní zdravotní pojištění cizinců (KZPC).

Tento pojistný produkt splňuje nejen požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ale daný povinný rámec podstatně přesahuje. Rozsah KZPC je obdobné veřejnému zdravotnímu pojištění, jaké je poskytováno občanům ČR, je však omezeno sjednanými limity pojistného plnění a výlukami. Vedle základních typů Komplexního zdravotního pojištění cizinců (Muž, Žena) nabízí Slavia pojišťovna speciální typy jako Máma a miminko nebo Profesionální sport.

Slavia pojišťovna v současnosti patří mezi pět pojišťoven, které v České republice poskytují pojištění cizinců. Od 1. června 2010 u ní mohou cizinci uzavřít nově tzv. Komplexní zdravotní pojištění cizinců a vybrat si ze čtyř typů. Pojištění typu „Muž“ nebo „Žena“ lze uzavřít ve vstupním věku nejvýše 70 let, v případě ženy zahrnuje též komplexní zdravotní péči poskytnutou v souvislosti s jejím těhotenstvím a porodem. Pojištění typu „Žena“ se sjednává s čekací dobou pro počátek těhotenství a porod pojištěné (první tři měsíce trvání pojištění) a s čekací dobou pro porod pojištěné (prvních osm měsíců trvání pojištění). Na zdravotní péči související s těhotenstvím pojištěné, které započalo před uplynutím tříměsíční čekací doby, případně na porod, který proběhl před uplynutím osmiměsíční čekací doby, se pojištění typu „Žena“ nevztahuje, stejně jako v případě, že těhotná porodila v průběhu čekací doby.

U typu „Máma a miminko“ není rozsah pojištění omezen uvedenými čekacími dobami. Tento typ může uzavřít žena ve vstupním věku 18 až 40 let. Pojištění zahrnuje i poporodní zdravotní péči o její novorozence na území ČR, kterou je komplexní zdravotní péče o každé dítě narozené v době trvání pojištění až do jeho prvního propuštění z porodnice a navíc během dalších sedmi dnů následujících po prvním propuštění novorozence z porodnice. Poporodní péče o novorozence končí nejpozději dosažením 3 měsíců věku nebo uplynutím pojistné doby.

Pojištění typu „Profesionální sport“ lze sjednat ve vstupním věku 16 až 40 let. Vztahuje se na události způsobené sportovní činností profesionální (u sportů sjednaných v pojistné smlouvě) i amatérskou. Pojistit však nelze extrémní, nebezpečné nebo adrenalinové sportovní aktivity, jako např. kontaktní bojové sporty, skoky na laně, horolezectví, skialpinismus, canoyning, parasailing, paragliding, akrobacie a skoky na lyžích apod.

Výhody a omezení
Výhodou KZPC je, že pro pojištěné děti do 15 let zahrnuje preventivní a kontrolní prohlídky a očkování v rozsahu, který je standardně poskytován na území ČR pojištěncům veřejného zdravotního pojištění v ČR. Navíc pokrývá u dětí i náročnou léčbu diabetu. V případě stomatologie pokrývá u dospělých i dětí pouze nutnou a neodkladnou péči, dále pojištění řeší poúrazovou a pooperační rehabilitaci. Naopak pojištění se nevztahuje na některé případy, jako je např. výdělečná činnosti mimo území ČR, extrémní a adrenalinové sporty, kosmetické zákroky nebo důsledky porušení zákona v místě pojištění (např. řízením bez platného ŘP) apod.

Před uzavřením pojistné smlouvy zájemce nejprve specifikuje rozsah pojištění podle svých potřeb. Zájemce vyplní spolu se zprostředkovatelem žádost se zdravotním dotazníkem a zpravidla se podrobí vstupní lékařské prohlídce. Pojištění se sjednává na dobu určitou a lze jej uzavřít pouze na pobočkách pojišťovny či u makléřů, pojištění zatím nelze sjednat online.

Tabulka vstupního věku pojištění:

Typ pojištění
minimální vstupní věk
(v letech)
maximální vstupní věk
(v letech)
MUŽ nebo ŽENA
0
70
MÁMA A MIMINKO
18
40
PROFESIONÁLNÍ SPORT
16
40

Komplexní zdravotní pojištění cizinců – základní sazby pojistného (Kč/měsíc) platné od 1. 6. 2010

Vstupní věk pojištěného
Typ pojištění
MUŽ
ŽENA
MÁMA A MIMINKO
PROFI SPORT
0 - 2
1600
1600
nelze
nelze
3 - 9
1320
1320
nelze
nelze
10 - 15
1320
1320
nelze
nelze
16 - 17
1850
1850
nelze
10120
18 - 20
2800
2800
4120
10120
21 - 30
2800
2800
4120
10120
31 - 40
2800
2800
4480
10120
41 - 55
2800
2800
nelze
nelze
56 - 70
3400
3400
nelze
nelze

Vstupní věk je věk pojištěného v roce uzavření pojistné smlouvy (rozdíl roku uzavření smlouvy a roku narození pojištěného).

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články