Služební auto pro soukromé účely již není pro firmu výhodné

5. 8. 2009 – 9:10 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Služební auto pro soukromé účely již není pro firmu výhodné
Foto: Škoda auto | zdroj: NašePeníze.cz

Bez služebních osobních vozů se dnes obejde pouze málokterá firma. Zaměstnanci jezdí vozy za obchodními partnery a často je také využívají i k soukromým jízdám. Takové využití však vychází firmu velmi draho.


Problematiku používání služebních aut pro jiné než podnikatelské účely řeší Zákon o daních z příjmů v paragrafu 6, odstavci 6. V něm najdeme následující základní pravidlo: Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, tak se považuje za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý kalendářní měsíc.

-
Senát schválil zrušení knihy jízd pro malé a střední podnikatele
- Služební automobil k soukromému využití, jaký je nový zákon?

Z toho vyplývá jednoznačné pravidlo: Čím dražší auto poskytnete pro soukromé účely, tím více odvedete státu prostřednictvím daní a odvodů. Jenom pro připomenutí. Vstupní cenou vozidla je částka, za kterou bylo vozidlo pořízeno. Zákon o daních z příjmů tudíž nebere v potaz časovou cenu vozidla zohledňující opotřebení, ale bohužel pro zaměstnance i firmu zmiňovanou cenu vstupní. Ta nemá žádný limit a kupříkladu limuzína za 2,5 miliónu bude navyšovat příjem zaměstnance o 25 tisíc korun měsíčně bez ohledu na dobu, po kterou je ve firmě používána.

Poskytnout vozidlo k soukromým účelům můžete i u pronajatých vozidel


Jak se postupuje u vozidel, které má zaměstnavatel v pronájmu a poskytne je zaměstnanci k soukromým účelům? V tomto případě se vychází ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka. To platí i v případě, že následně dojde ke koupi vozidla. V nejvyšším managementu není vyloučeno, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely. Tato řekněme nepříliš častá varianta je daňově šetrnější, neboť se za nepeněžní příjem považuje jedno procento ze vstupní ceny u nejdražšího automobilu používaného k soukromým účelům.

Výše uvedené pravidlo týkající se nepeněžního příjmu si demonstrujme na příkladu:

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci pro služební i soukromé účely osobní automobil, který pořídil za 500 000 Kč (včetně daně z přidané hodnoty). Jak se bude postupovat na straně zaměstnance při zúčtování mzdy?

Jestliže se dohodne zaměstnavatel se zaměstnancem na bezúplatném poskytnutí motorového vozidla k používání pro služební i soukromé účely, tak bude nepeněžním příjmem zaměstnance částka 5 000 Kč. Tato částka zvýší hrubou mzdu zaměstnance pro účely výpočtu měsíční zálohy a současně vstoupí i do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění.

SOUKROMÉ JÍZDY RADĚJI ZAKAŽTE
Nejlepším řešením je soukromé jízdy zakázat a používat automobily pouze k výdělečné činnosti. Určitě není problém, aby lidé přicestovali do práce svým vozem a při cestě za zákazníkem si vzali služební vůz. Ušetříte si tím spousty vrásek a starostí s kontrolami svých zaměstnanců.
Pohonné hmoty k soukromým jízdám do nákladů nedáte, odpisy již ano

Přestože je v daném případě vozidlo zčásti používáno i k účelům, které nesouvisejí s podnikatelskou činností zaměstnavatele, tak zákon již neukládá povinnost krátit odpisy ani další jiné, nejčastěji provozní výdaje. Výjimkou jsou pohonné hmoty. Zaměstnavatelům lze doporučit, aby si pohonné hmoty hradil zaměstnanec sám. Pokud by je hradil v celé výši zaměstnavatel, tak je jeho povinností výdaje související se soukromými jízdami vyloučit z daňově uznatelných nákladů. To tedy znamená, že veškeré ostatní výdaje (pojištění, prohlídky, olej atd.) může zaměstnavatel ponechat ve svých zdanitelných výdajích v plné výši.Více na Profit.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články