Solární elektrárny budou stát spotřebitele 40 miliard ročně navíc

23. 8. 2010 – 20:35 | Energie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Solární elektrárny budou stát spotřebitele 40 miliard ročně navíc
ČEZ: Jednostranná podpora solárních elektáren by mohla znamenat odchod firem do zahraničí, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Za rok se v České republice postaví tolik solárních elektráren, že jejich podpora přijde v následujících 20 letech spotřebitele elektřiny na 40 miliard ročně. Uvedl to v pondělním rozhovoru obchodní ředitel ČEZ Alan Svoboda.

Státní orgány v současné době pracují na návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie. Předkládaný návrh zákona má především implementovat evropské právní normy do českého právního řádu. Druhým jeho cílem je podle předkládací zprávy odstranění nedostatků, které obsahuje současný zákon č. 180/2005, týkajících se především stávajícího systému podpory výroby elektřiny. Zákon má také odstranit nerovnosti v systému podpory jiných než obnovitelných zdrojů, především druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Návrh nového zákona s upraveným modelem podpory tedy pokrývá podporu nejen obnovitelných zdrojů elektřiny a tepla, ale i druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla.
 

Někteří zástupci výrobců elektrické energie z obnovitelných zdrojů tento návrh v médiích kritizují. Jak se k navrhované právní úpravě staví ČEZ?

Ten zákon vznikl hlavně z titulu povinnosti zapracovat evropskou legislativu do české. Česká republika se musí vypořádat s evropským závazkem zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů až do výše 20 procent spotřeby do roku 2020. Český cíl, který je přizpůsoben našim možnostem, je stanoven na 13 procent z celkové spotřeby.

Osobně se domnívám, že to, co navrhuje autor zákona (ministerstvo průmyslu a obchodu – pozn. red.) je velmi koncepční, protože se zabývá otázkou, jakým dílem může realisticky každá z dostupných technologií přispět do celkového mixu vzhledem k podmínkám v ČR, jako je větrnost, osvit, dostupnost zdrojů biomasy, či potenciál řek pro další vodní zdroje. Navrhovaná úprava skutečně diverzifikuje portfolio dostupných technologií a hledá zdroje všude.

Kdybychom šli pouze cestou finančně přehnané podpory jedné technologie, mohlo by být cíle také dosaženo, ale za cenu daleko vyšších nákladů pro obyvatelstvo, než je tato umírněná varianta. Platí, že čím univerzálnější zdroje hledáme, tím jsou dražší. Kdybychom všechno postavili na fotovoltaice, tak by to zřejmě vedlo ke stěhování průmyslu ven z ČR, protože vyšší podpora solárních elektráren by se projevila ve vyšších cenách elektřiny. Domácnosti by také začaly být senzitivní k ceně elektřiny a musely by značně omezovat spotřebu.Může reálně nastat situace, kdy v případě překročení onoho třináctiprocentního závazku nebude podpora dále poskytována?

V jednotlivých kategoriích k tomu může dojít, protože se vyčerpá racionální míra podpory. Pokud jde o celou energetiku, myslím si, že těch 13 procent je pro Českou republiku velmi ambiciozní cíl, kterého bude velmi obtížné dosáhnout. A ve stejném postavení jsou i jiné země protože evropský cíl 20 procent je opravdu vysoký. Bude třeba, aby došlo k pokroku ve výzkumu a vývoji a hledaly se nové zdroje energie. Proto si myslím, že navrhovaný postup je rozumný. Protože když postavíte příliš mnoho solárních panelů se současnou účinností, tak to jenom zatíží rozpočet spotřebitelů, ale celkový pozitivní dopad bude menší, než kdyby se investice tvořila, až když daná technologie projde určitým vývojem.Bude ČEZ v roce 2020 vyrábět 13 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů?

To je cíl ČR, který se nedá takto prvoplánově přeložit do portfolia ČEZ. Ale protože už historicky máme velký podíl vodních obnovitelných zdrojů a také velký podíl na výrobě biomasy, myslím si, že toho čísla můžeme dosáhnout. Ale rozhodně to nelze takto prvoplánově přeložit. To je cíl, kterého musí dosáhnout ČR nějakou formou dotací a jiných podpor.Jak se na trhu v současné době promítají dotace poskytované fotovoltaickým zdrojům?

Letos máme největší dotace na fotovoltaiku na světě. Stali jsme se fotovoltaickou velmocí přepočteno na instalovaný megawatt na obyvatele. Patříme mezi čtyři státy, ve kterých se instaluje 80 procent všech vyrobených panelů na světě.Což je možná vzhledem ke geografické poloze ČR trošku paradox.

Ano. Z toho je vidět, že když se regulace vloží do rukou administrátorů, místo aby byla založena na přímých ekonomických vazbách, tak může dojít k tomu, že se nepovede nastavit systém adekvátně ekonomickým podmínkám. A když na to rychle nezareagujete, tak je pozdě.Jaké jsou tedy plány ČEZ v oblasti obnovitelné energie?

Pro nás má největší smysl využívat zařízení, která již máme a kde se dá nějakou změnou dosáhnout ekologičtější výroby elektřiny. To je třeba spoluspalování biomasy, kogenerace, podpora dálkového teplárenství a pak samozřejmě nové technologie. Geotermální energie, podpora tepelných čerpadel, elektromobilita – to jsou věci, kterými se zabýváme a které si kladou za cíl představit nové technologie zákazníkům. A zároveň v tom hledáme i podnikatelskou příležitost, přestože to pro nás není hlavní náplň činnosti. Tohle jsou přece jen věci, které jsou spíš zajímavé pro menší investory. Tak tomu je v zahraničí a tak tomu bude i v ČR.

-Jan Otava, Mediafax

Kam dál?

- Výkupní cena elektřiny ze solárních panelů se bude snižovat o 5 pct ročně

- Výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů se budou snižovat

- Stát chce peníze: 4000 od každého včetně dětí a důchodců

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,290
USD 23,130 23,250
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články