Současný důchodový systém se podobá pyramidové hře

9. 3. 2012 – 8:22 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Současný důchodový systém se podobá pyramidové hře
Méně ekonomicky aktivních lidí průběžný systém neutáhne, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V České republice dochází k pozitivnímu jevu nejrychleji se prodlužující střední délky života v celé Evropě. Zároveň však klesá podíl ekonomicky aktivních lidí na celkové populaci, což je celoevropský trend. Jestliže dnes činí podíl obyvatel ČR nad 60 let 22 %, v roce 2030 to má být již 33 % a v roce 2050 zhruba 39 %.Tento článek nemá za cíl nabízet řešení, ale upozornit na to, že změna je třeba.  

Současný státní průběžný systém je z hlediska demografického vývoje dlouhodobě finančně neudržitelný, neboť by součásní zaměstnanci i jiní plátci museli odvádět na sociálním pojištění stále více (Už nyní sociální pojištění přesahuje výši daně z příjmu).

TIP: Sobotka: Čeští důchodci jsou závislí na státu, na západě je to jinak

Průběžný penzijní systém se podobá pyramidové hře

Placením sociálního pojištění si „nepředplácíme“ svůj důchod, jak se někteří lidé domnívají. Peníze z našich odvodů jsou přerozdělovány současným penzistům, nikde se neukládají a nezhodnocují.

Svým způsobem se tak průběžný systém podobá známé hazardní pyramidové hře, jejíž výnosy jsou závislé na tom, zda se do ní zapojují stále noví hráči. Podobně i průběžný penzijní systém může stabilně vyplácet důchody, pokud počet plátců sociálního pojištění přibývá nebo alespoň stagnuje a nezvyšuje se počet příjemců penzí. Čím vyšší je počet pracujících, kteří odvádějí sociální pojištění, než počet penzistů, tím systém funguje lépe a stabilněji.

Problém nastává ve chvíli, kdy se poměr mezi plátci a příjemci snižuje, protože se snižuje objem prostředků na vyplácení penzí a zároveň se zvyšuje počet těch, kterým je penze vyplácena. V takové situaci se nyní nachází ČR stejně jako většina evropských států.

<%Anketa6%>

Rizika průběžného penzijního systému

Aby mohl průběžný systém fungovat stabilně, potřebuje udržovat rovnováhu v poměru mezi počtem plátců důchodového pojištění a počtem důchodců. Tento poměr se však v posledních desetiletích v České republice mění. Vliv na to má zvyšování střední délky života a pokles porodnosti. Roste tak počet seniorů s nárokem na penzi a klesá počet občanů, kteří na jejich penze přispívají.

Podle demografického vývoje se v následujících dekádách budou tyto nůžky mezi počtem plátců sociálního pojištění a počtem důchodců nadále rozevírat. Pokud nedojde ke změně penzijního systému, hrozí státnímu penzijnímu účtu astronomické dluhy, které ho ve výsledku mohou poslat ke dnu. Pokud nedojde ke změně, nemohou si být současní třicátníci a čtyřicátníci jisti tím, že jim stát bude vyplácet ve stáří odpovídající důchod.

Méně ekonomicky aktivních lidí průběžný systém neutáhne

Abychom mohli udržet současný průběžný systém financování důchodů i v budoucnu, musel by rostoucí počet seniorů vyvažovat také nárůst počtu ekonomicky aktivních lidí. Vývoj jde však opačným směrem. Zatímco dnes přispívají do důchodového systému zhruba dva ekonomicky aktivní lidé na jednoho seniora, v roce 2050 to bude zhruba jeden na jednoho. Za této situace nebude mít stát peníze na financování průběžného penzijního systému. 

V ČR je jedna z nejvyšších závislostí seniorů na státních penzích. Čisté příjmy českých seniorů závisí na státem organizovaném průběžném důchodovém systému z 95 %, což je jeden z nejvyšších poměrů vůbec. To je velmi nebezpečné, protože pokud roste počet seniorů žijících téměř výlučně ze státní penze a klesá počet lidí, kteří na jejich penze přispívají, nezbývá státu nic jiného, než si na penze půjčovat. Tím roste schodek státního rozpočtu, a tím i riziko předlužení a bankrotu. Proto stát musí nabídnout více cest, jak se na stáří zajistit.

Spoléhat se jen na stát se nemusí vyplatit

Pokud si chtějí dnešní třicátníci a čtyřicátníci udržet v důchodu slušnou životní úroveň, musí si na stáří odkládat více peněz. Pokud očekávají, že jim tuto úroveň sám o sobě zajistí státní průběžný systém, mohou se v budoucnu spálit. Proto musí každý hledat další cesty, jak dosáhnout vyšší penze na bázi individuálního rozhodování. Možností je více, ať už jsou to různé formy spoření či připojištění. Za své zabezpečení na stáří přitom nese každý svůj díl odpovědnosti.

<%Anketa256%>

Povznesme se nad běžné nadávání, jak jsou peníze rozkradené a podobně. Zkuste v diskusi pod článkem konstruktivně navrhnout jaké řešení financování penzí je podle vás nejvhodnější a jak by mohlo fungovat. Neočekáváme, že budete trumfovat ekonomy, ale někdy je "zdravý selský rozum" přehlížen neprávem a vše je hodnoceno složitě. Z vašich návrhů (jen těch konstruktivních) připravíme článek a materiál poskytneme představitelům vlády k zamyšlení.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.1.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,760 23,860
USD 21,900 22,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články