Spása pro dlužníky? Osobní bankrot jich využívá stále více

19. 6. 2013 – 19:47 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Spása pro dlužníky? Osobní bankrot jich využívá stále více
Už jen tím, že je zahájeno řízení o oddlužení, dojde k zastavení nárůstu dluhů. Zastaví se rovněž všechna probíhající soudní řízení o závazcích dlužníka a přeruší se i běh lhůt a exekucí. Foto:SXC, Text: MED | zdroj: NašePeníze.cz

Rodin, které drtí dluhy, je v Česku celá řada. Zdánlivě bezvýchodná situace, kdy už nejsme schopni vydělat dost peněz na splácení měsíčních splátek, má však řešení. Mezi lidmi se mu říká "osobní bankrot".

Stát se to může každému. Člověk si vezme půjčku na auto, hypotéku na dům a k tomu si pořídí na splátky nějakou elektroniku. Když se pak změní jeho ekonomická situace, přijde o práci či vážně onemocní, tak najednou není schopen své závazky splácet. Dluhy začnou kvůli pokutám a úrokům z prodlení narůstat, exekutor klepe na dveře a veškeré životní jistoty zmizí. Jednou z možností, jak se z komplikované situace dostat, je pak vyhlášení osobního bankrotu.

 

Osobní bankrot je vlastně laický název pro institut oddlužení, který definuje insolvenční zákon. Mohou jej využit jednak lidé, ale také právnické osoby, které se nevěnují podnikání. Aby však někdo mohl vyhlásit osobní bankrot, musí se nejprve dostat do takzvaného úpadku. Tím je myšlen stav, kdy má dlužník alespoň 2 věřitele, u nichž má závazky nejméně 30 dnů po splatnosti a není je schopen splnit.

 

“Dále sem ovšem patří i stav, kdy mi reálně hrozí, že v budoucnu nebudu takto schopen své závazky splnit a současně situace, kdy je proti mně vedena neúspěšně exekuce či výkon rozhodnutí, a to pro nedostatek mého majetku či příjmů,“ doplnil odborník na oddlužení David Vozák.

 

Jak oddlužení funguje a jaké má výhody?

 

Už jen tím, že je zahájeno řízení o oddlužení, dojde k zastavení nárůstu dluhů. Zastaví se rovněž všechna probíhající soudní řízení o závazcích dlužníka a přeruší se i běh lhůt a exekucí.

 

Člověk se tak dostane do jakéhosi ochranného režimu, kdy jsou jeho věřitelé nuceni postupovat při vymáhání svých pohledávek za dlužníkem v souladu s pravidly insolvenčního zákona.

 

Samotné oddlužení pak má dvě formy. První je takzvané “zpeněžení majetkové podstaty“ a v praxi se objevuje méně často. V podstatě v tomto případě dojde k prodeji majetku dlužníka a jeho věřitelé jsou uspokojeni z výtěžku tohoto prodeje. Zde dochází oddlužení v řádu měsíců, výjimečně roků.

 

Mnohem častější formou však je oddlužení pomocí plnění splátkového kalendáře. V tomto případě dochází k oddlužení pouze z budoucích příjmů dlužníka. Z těch se pravidelně odvádí část na úhradu závazků jeho věřitelů. Podmínkou je, aby věřitelé obdrželi nejméně 30% hodnoty svých závazků nejdéle v 5 letech. 70% nezajištěných dluhů tak může být při dodržení kalendáře soudem odpuštěno.

 

"Dlužník tak dostává možnost jakéhosi nového startu s čistým štítem. Další výhodou je i okolnost, že v oddlužení je řešena situace dlužníka komplexně, dochází tedy k vyřešení všech jeho závazků vůči všem věřitelům, které v době zahájení oddlužení dlužník měl,“ doplnil Vozák.

Na co je třeba se připravit

 

Pokud se člověk rozhodne pro osobní bankrot, musí být připraven podstoupit i určité oběti. Pro oddlužení bude muset sestavit přehled veškerého svého majetku a měl by být připraven doložit i veškeré své existující závazky a jejich aktuální výši. Dále by si měl připravit přehled svých příjmů za poslední tři roky předcházející datu podání návrhu na povolení oddlužení. Součástí návrhu na povolení oddlužení je i doložení aktuálního trestního rejstříku.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články