Správná penzijní reforma? To se ukáže až za desítky let

18. 6. 2010 – 0:02 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Správná penzijní reforma? To se ukáže až za desítky let
Ministr Simerka souhlasí s nálezem Ústavního soudu, že při vyplácení důchodů musí být zohledňováno nejen kritérium solidarity, ale také zásluhovosti, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Přesné nastavení penzijní reformy bude velmi ošidné, důchodová reforma se totiž plně projeví až v delším časovém horizontu, konstatoval ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

Informaci Šimerka řekl ve čtvrtek na Žofínském fóru, které se věnovalo závěrům Bezděkovy komise.

"Důchodový systém a jeho změny, které se dají označit za důchodovou reformu je věc, která se dotkne každého občana. Nikdo z tohoto systému neunikne," řekl Šimerka.

Připomněl, že dopady reformy budou mít nejen velké důsledky ekonomické, ale také sociální. Problematická je na důchodové reformě zvláště skutečnost, že se její důsledky plně projeví až v řadu mnoha let. "Ošidný je její dlouhodobý charakter. Nelze očekávat, že její projevy budou zřejmé za rok," doplnil s tím, že o to náročnější bude její nastavení.

 

TIP: Důchodová kalkulačka pro výpočet státní penze , nebo si spořítejte kolik naspoříte sami pomocí penzijního připojištění.

 

Šimerka upozornil také na to, že funkčnost reformy se prověří až po určité mezigenerační výměně, tedy výměně těch, kdo do systému budou přispívat a kdo z něj bude čerpat. Šimerka se domnívá, že bude třeba výměny nejméně jedné generace, spíše však několika. Systém by totiž měl fungovat tak, aby všichni počítali s tím, že na vlastní penzi si budou muset šetřit sami.

Nové generace by tuto skutečnost měly brát jako samozřejmost.

 

<%Anketa6%>

 

Výše penze podle výše příjmů je správná cesta

 

Ministr Simerka souhlasí s dubnovým nálezem Ústavního soudu, že při vyplácení důchodů musí být zohledňováno nejen kritérium solidarity, ale také zásluhovosti. "Pokud budou přijaty návrhy Bezděkovy komise, pak se s námitkou Ústavního soudu vypořádáme," souhlasil ministr financí Eduard Janota.

Domnívá se, že deficit veřejných financí na HDP se realizací důchodové reformy propadne o dvě procenta. Tato dvě procenta ovšem budou respektována Evropskou unií, nebudou chápána jako porušení pravidel rozpočtové stability.

"Pokud prokážeme, že dvouprocentní deficit veřejných financí na HDP je dán zaváděním penzijní reformy, pak to bude respektováno," řekl Janota.

Na čtvrtečním Žofínském fóru, kde se jmenovaní členové vlády setkali, vystoupil také jeden z autorů návrhů reformy Vladimír Bezděk. Zdůraznil, že reformovaný penzijní systém podle závěrů komise bude efektivněji reflektovat principy, jako jsou diverzifikace, a tím i větší odolnost vůči rizikům, finanční udržitelnost, zvýšená zásluhovost a mezigenerační spravedlnost.

 

<%Anketa124%>

 

Bezděk zároveň vyvrátil všechny zásadní dezinformace, které se k reformě váží, včetně toho, že by měli být současní důchodci reformou poškozeni, že se penze fakticky sníží a že penzijní fondy jsou jen dobrým byznysem, který bude zbídačovat ekonomicky slabé obyvatelstvo.

Bezděkova komise je expertní tým, který sestavil ministr financí Eduard Janota, aby připravil pro budoucí vládu návrhy, jak postupovat při reformě českého důchodového systému. Komisi expertů opět vedl Vladimír Bezděk, který podobné zadání řešil už v roce 2005 podle požadavků tehdejších parlamentních stran.

Výsledky tehdy politici nevyužili a k žádným rozsáhlejším změnám se neodhodlali.

V závěrečné zprávě druhé Bezděkovy komise, která byla zveřejněna letos v červnu, navrhuje expertní tým dvě možné varianty reformy. První počítá s dobudování druhého fondového pilíře, do něhož půjdou tři procentní body z 23procentní sazby pojistného.

Účast v obou reformovaných pilířích bude povinná pro všechny osoby mladší 40 let s tím, že důchod z I. pilíře se těmto osobám úměrně krátí.

Osoby starší 40 let by zůstaly v průběžném systému. Naspořené prostředky budou povinně vypláceny pouze formou doživotní anuity a v případě úmrtí pojištěnce před vznikem nároku na anuitu budou převedeny na penzijní účet oprávněné osoby.

Druhá varianta počítá se zachováním prvního pilíře se sazbou 23 procent a II. pilíř budou představovat reformované fondy penzijního připojištění se státním příspěvkem. Podpora státu bude zvýšena na tři procentní body pojistného za předpokladu, že účastník bude spořit minimálně stejnou částku. Vstup do II. pilíře bude dobrovolný, poté bude však účast a odvádění pojistného povinné. Vyplácení příspěvků z II. pilíře bude prováděno stejně jako u první varianty.

 

Češi jsou přesvědčení, že by si každý měl na penzi spořit

 

Drtivá většina Čechů (90 procent) je přesvědčena, že by si každý měl spořit na penzi a nespoléhat se jen na stát. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Penzijní fond České pojišťovny, prezentovaný na čtvrtečním Žofínském fóru.

Přesně 88 procent respondentů míní, že důchodová reforma je nezbytná. Šest procent obyvatel se domnívá, že reforma penzijního systému potřebná spíše není, a jen dvě procenta dotázaných si je jista, že důchodová reforma rozhodně potřebná není.

Tři čtvrtiny obyvatel se domnívají, že státní penze by měla tvořit zhruba 65 procent jejich příjmů ve stáří. V současnosti přitom funguje důchodový systém tak, že 97procentní podíl penzí vyplácí stát a tříprocentní podíl je lidem vyplácen z jejich spoření.

Další 73 procent Čechů uvedlo, že zabezpečení v penzi by měl lidem garantovat stát. Za hlavní nedostatky současného systému označili lidé nedostatečné penze a nízkou životní úroveň důchodců, ale i panující nejistotu, zda vůbec penze budou v následujících letech vypláceny.

„Příliš mnoho lidí se dosud spoléhalo na státní zabezpečení v penzi. Vinou důchodového systému na pokraji kolapsu však stát budoucí penzisty nebude moci uspokojivě zabezpečit,“ řekl Libor Pergl, ředitel pro obchod a marketing PFČP.

Stát by se měl podle Pergla ujmout role vzdělavatele a začít občanům vysvětlovat, že na penzi se musí sami připravit. Většina respondentů si je vědoma, že pouze státní penze nebude dostačovat ke spokojenému žití.

Nejskeptičtější jsou lidé ve věku 41 až 60 let, z nichž se 66 procent domnívá, že státní důchody rozhodně nedokážou pokrýt jejich potřeby ve stáří. O udržení životní úrovně ve stáří by se měl podle 73 procent dotázaných postarat stát.

Jako hlavní problémy současného důchodového systému vnímají lidé především nízké důchody a špatnou životní úroveň důchodců. Druhým nejčastěji jmenovaným nedostatkem je dlouhodobá neudržitelnost současného systému následována špatnou státní politikou.

-Mediafax

Kam dál?

- Paroubek: Lobby penzijních fondů zvítězilo, důchodci budou chodit o žebrácké holi

- Lidé mladší čtyřiceti let si musí na stáří našetřit peníze sami tvrdí analytik

- Penzijní reformu zaplatí i důchodci

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články