Srovnání: Pracovat za nižší mzdu, nebo odejít do předčasného důchodu?

31. 5. 2016 – 0:00 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Srovnání: Pracovat za nižší mzdu, nebo odejít do předčasného důchodu?
Iustrační foto | zdroj: freeimages.com

Zaměstnanci, kteří měli po celý život nadprůměrné příjmy, jsou v předdůchodovém věku na pochybách, zdali dále pracovat za nižší mzdu, nebo odejít raději do předčasného důchodu. Porovnejme si obě varianty s ohledem na měsíční výši státního důchodu.

Výše měsíční státního důchodu závisí na průměrné měsíční mzdě za odpracované roky a získané době pojištění. Jestliže zaměstnanec v předdůchodovém věku pracuje za nižší mzdu, než na kterou byl zvyklý během svého produktivního života, bude mít samozřejmě nižší průměrnou mzdu za odpracované roky, ze které se bude počítat jeho starobní důchod. Současně však získá vyšší dobu pojištění a vyhne za krácení za předčasnost, jak by tomu bylo při volbě předčasného důchodu. Odchod do řádného důchodu je vždy z finančního hlediska výhodnější než volba předčasného důchodu.

Hodnocené důchodové příjmy

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2016 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2015. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Z dosažených příjmů se následně vypočítá osobní vyměřovací základ, což je průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Případně několik příjmově horších let tedy ovlivní výši státního důchodu méně, než někteří žadatelé o důchod očekávají.

Praktický příklad

V praktickém příkladu si vypočítáme měsíční starobní důchod pana Nováka, pana Pokorného a pana Veselého. Všechny výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2016. Pan Novák odejde do řádného důchodu, pan Pokorný do předčasného důchodu a pan Veselý bude v předdůchodovém věku pracovat za nízkou mzdu (oproti svému předchozímu mzdovému ohodnocení)  a odejde do řádného důchodu.

a) Pan Novák odejde v roce 2016 do starobního důchodu. Pan Novák měl v letech 1986 až 2015 vždy průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě ve výši 45 000 Kč. Pan Novák získá dobu pojištění v rozsahu 43 let.

  • Měsíční řádný starobní důchod pana Nováka činí 15 659 Kč.

b) Pan Pokorný odejde v roce 2016 do předčasného důchodu. Pan Pokorný odejde do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve (přesně o 1 077 dní před dosažením řádného důchodového věku). Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých 90 dní předčasnosti, proto pan Pokorný odejde do předčasného důchodu o 1 077 dní dříve a nikoliv přesně o tři roky, aby kvůli pár dním nebylo zbytečně vyšší krácení. Pan Pokorný bude mít osobní vyměřovací základ rovněž 45 000 Kč. Pan Pokorný však získá dobu pojištění v rozsahu 40 let. Nižší dobu pojištění získá pan Pokorný z toho důvodu, že přestane dříve pracovat.

  • Měsíční předčasný důchod pana Pokorného činí 11 786 Kč.

c) Pan Veselý odejde v roce 2016 do řádného starobního důchodu. Pan Veselý získá dobu pojištění v rozsahu 43 let. Pan Veselý však v letech 2013, 2014 a 2015 pracoval za mzdu ve výši 15 000 Kč. V předchozích hodnocených letech měl pan Veselý mzdu v současné hodnotě ve výši 45 000 Kč. Z důvodu nižší mzdy v posledních třech letech před odchodem do důchodu by byl osobní vyměřovací základ pana Veselého 42 007 Kč. Protože však pan Veselý pracoval až do dosažení řádného důchodového věku, tak získá vyšší dobu pojištění, než kdyby odešel do předčasného důchodu.

  • Měsíční řádný starobní důchod pana Veselého činí 15 157 Kč.
-Petr Gola | Více na Investujeme.cz
Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 6.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,290 24,410
USD 22,450 22,630
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články