Stát seškrtá daňové výhody u životního pojištění

22. 7. 2014 – 20:28 | Životní pojištění | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Stát seškrtá daňové výhody u životního pojištění
U investičního životního pojištění je teď možné z daní odečíst až 12 tisíc Kč, respektive 30 tisíc Kč ročně (klient 12 000 Kč/zaměstnavatel 30 000 Kč). Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

U investičního životního pojištění je teď možné z daní odečíst až 12 tisíc Kč, respektive 30 tisíc Kč ročně (klient 12 000 Kč/zaměstnavatel 30 000 Kč). Vláda České republiky na svém zasedání dne 2. července 2014 schválila návrh na úpravu zákona, který tuto praxi má změnit.

Podle vládního návrhu by bylo možné snížit daňový základ jen o peníze zaplacené na krytí pojistných rizik. Nikoli již prostředky na úhradu takzvané spořicí složky investičního životního pojištění, které jsou určeny na investice.

Změna se má týkat jak smluv, které si fyzické osoby platí samy, tak i smluv hrazených zaměstnavatelem.

Příklad v praxi: Například roční pojistné činí 50 000 Kč s tím, že 10 000 Kč je část pojistného určená ke krytí rizika vzniku nahodilé události (pojistná událost) a zbývajících 40 000 Kč je pojišťovnou umístěno např. do podílových fondů. Toto celkové roční pojistné hradí ve výši 20 000 Kč zaměstnanec a 30 000 Kč hradí zaměstnavatel.

Zaměstnavatel: V daném případě lze jako osvobozený příjem ze závislé činnosti uznat pouze částku ve výši 6 000 Kč (tj. 1/5 = 20 % z celkového ročního pojistného, resp. z částky hrazené zaměstnavatelem), zbylých 24 000 Kč bude příjmem neosvobozeným a tato částka bude podléhat běžnému zdanění příjmů ze závislé činnosti.

Klient: Protože podmínky soukromého životního pojištění definované v ustanovení § 6, odst. 9, písm. p) bod 3. by splňovala pouze část pojistného ve výši 10 000 Kč, tzn. 1/5 = 20 % z celkového ročního pojistného, může zaměstnanec jako položku odčitatelnou od základu daně uplatnit pouze 1/5 z jím hrazeného pojistného, tzn. 4 000 Kč (současně nesmí dojít k překročení limitu 12 000 Kč).

Zaměstnavatel by si v tomto případě mohl odečíst pouze částku 6 000 Kč a klient 4 000 Kč. Vládní návrh zákona v tomto znění byl postoupen k projednání a připomínkování do Poslanecké sněmovny ČR. Lze očekávat celou řadu pozměňovacích návrhů od poslanců, kteří budou zastupovat zřejmě mnohem méně ostrý postoj vůči klientům (voličům), než Ministerstvo financí.

Jelikož Česká asociace pojišťoven s tímto návrhem nesouhlasí, připravila pozměňovací návrh, který v podstatě vychází ze stávajícího zákona s tím, že by se u investičního životního pojištění nově zavedlo časové omezení na možnost mimořádného výběru a omezení na výši mimořádného výběru. Veškeré ostatní parametry a limity by zůstaly zachovány.

Podstatou navrhovaného řešení je omezit po dostatečně dlouhou dobu – navrhuje se 60 měsíců – mimořádné výběry naspořených prostředků, přičemž nárok na uplatnění odpočtu je zachován pouze v případě, že dojde k výběru maximálně poloviny naspořených prostředků.

Dále je nutné vždy ponechat ve spořící složce alespoň 50 % naspořených prostředků, jinak se osvobození neuplatní.

Konečné znění zákona v tuto dobu není jasné. Jedno je však téměř jisté. Ať bude schválen kterýkoliv návrh, bude to mít značný dopad na využívání investičního životního pojištění v rámci zaměstnaneckých benefitů.

Pramen: Swiss Life Select

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,460 24,540
USD 22,920 23,040
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články