Státní dluh loni stoupl méně, než se čekalo. Přesáhl 156 miliard

3. 1. 2011 – 14:48 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Státní dluh loni stoupl méně, než se čekalo. Přesáhl 156 miliard
Proti schodku danému rozpočtem po změnách (k 31. prosinci 2010) je současný stav lepší o 6,4 mld. Kč, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Státní rozpočet za rok 2010 hospodařil s deficitem 156,3 miliardy korun, v roce 2009 dosáhl schodek 192,39 mld. Kč. V pondělí o tom informovalo ministerstvo financí (MF).

Schválený státní rozpočet počítal původně s deficitem 162,7 miliardy korun, ten byl později upraven na 162,9 miliardy korun. Na letošek je rozpočet schválený se schodkem 135 miliard korun.

"Za klíčové považujeme, že jsme dodrželi závazek nepřekročit plánovaný deficit. To se stalo díky aktivním opatřením na straně výdajů i snížením nákladů na obsluhu státního dluhu," uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Celkové příjmy dosáhly 1 000,5 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 1 156,8 mld. Kč. „Díky aktivním opatřením na straně výdajů (tzv. vázání) a úspoře celkových nákladů na obsluhu státního dluhu se podařilo dodržet, a dokonce snížit deficit, navzdory nižšímu plnění příjmů,“ uvádí MF. Tento předběžný schodek dozná ještě mírných úprav, které souvisejí se závěrečným zúčtováním sdílených daní územním rozpočtům. Zúčtování bude realizováno v prvních pracovních dnech ledna 2011.

 

Celkové předběžné příjmy dosáhly ke konci roku 2010 výše 1 000,5 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 25,9 mld. Kč (2,7 %). Z celkové částky připadlo na daňové příjmy 507,8 mld. Kč, na příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 355,9 mld. Kč a na nedaňové a ostatní příjmy 136,8 mld. Kč. Meziroční srovnání je ovlivněno usnesením vlády, kterým došlo v únoru 2009 k převodu téměř 32 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (určeny na snížení schodku státního rozpočtu roku 2009). Bez vlivu této částky by skutečné příjmy roku 2009 byly podle MF výrazně nižší a reálné meziroční srovnání příznivější.

Daňové příjmy meziročně vzrostly o 22,8 mld. Kč (4,7 %). Tento růst byl ovlivněn především vyšším inkasem DPH a spotřebních daní. Neplnění rozpočtu bylo ovlivněno především inkasem DPPO a spotřebních daní. Inkaso DPH představovalo 187,9 mld. Kč (meziročně +6,3 %), inkaso spotřebních daní (vč. tzv. ekologických daní) dosáhlo 130,9 mld. Kč (meziročně +5,7 %). Daň z příjmů právnických osob svým objemem 86,3 mld. Kč představovala meziroční zvýšení o 3,6 procenta, inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 87,5 mld. Kč (meziročně +2,2 %).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly 136,8 mld. Kč, při meziročním snížení o 3,4 procenta.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za rok 2010 čerpány ve výši 1 156,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 10,2 mld. Kč (o 0,9 %). Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 433,8 mld. Kč, což představovalo 36,6 % všech rozpočtovaných výdajů a o 1,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2009 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činil 1,9 %). Za rok 2010 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 431,1 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,7 mld. Kč (0,4 %). Z toho na důchody připadlo 346,2 mld. Kč (meziročně +1,9 %). Další sociální dávky vykázaly meziroční pokles (prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 1,7 mld. Kč, ostatní sociální dávky o 2,7 mld. Kč a státní sociální podpora o 0,3 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 134,9 mld. Kč, při meziročním růstu o 0,7 mld. Kč (0,5 %). Z celkové částky tvoří 47,9 mld. Kč transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury a Státní zemědělského intervenčního fondu.

Proti schodku danému rozpočtem po změnách (k 31. prosinci 2010) je současný stav lepší o 6,4 mld. Kč. Hospodaření rozpočtu v samotném prosinci skončilo schodkem 15,5 mld. Kč (v prosinci 2009 to byl schodek 23 mld. Kč), když příjmy činily 102,6 mld. Kč (v prosinci 2009 to bylo 101,2 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 118,1 mld. Kč (v prosinci 2009 to bylo 124,2 mld. Kč).

Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 jsou celkové příjmy stanoveny na 1 044 mld. Kč, celkové výdaje na 1 179 mld. Kč a schodek na 135 mld. Kč. Cílem pro další roky je snižování deficitu hospodaření státního rozpočtu.

-Tomáš Cížek, MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,620 24,720
USD 23,280 23,460
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články