Státní pokladna je nenasytná. Doplatí na to i drobní investoři

10. 1. 2014 – 0:05 | Investice | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Státní pokladna je nenasytná. Doplatí na to i drobní investoři
Po zvýšení nepřímých daní byla pozornost zaměřena na možnosti, jak z lidí vyždímat více. Pozornost padla i na oblast zdanění investic. A jak už to tak bývá, schválená změna není pro investory právě příznivá. A to jak pro institucionální, tak drobné. První | zdroj: NašePeníze.cz

Státní kasa připomíná Otesánka. Dokáže spolknout jakékoli množství peněz, přičemž následný další užitek z nich je diskutabilní. Její tuzemští správci navíc oplývají schopností daně pouze zvyšovat a tím erární kasu stále krmit. Doplatí na to drobní investoři.

Po zvýšení nepřímých daní byla pozornost zaměřena na možnosti, jak z lidí vyždímat více. Pozornost padla i na oblast zdanění investic. A jak už to tak bývá, schválená změna není pro investory právě příznivá. A to jak pro institucionální, tak drobné. První jmenované nepotěší nesnížení sazby daně z příjmu. Což není v podstatě žádná změna, jen se tímto krokem státní kasa připravila o šanci bojovat o „volné“ miliardy z daní investičních fondů.

Hůře jsou na tom drobní konzervativní investoři

Doposud k nim bylo daňové prostředí poměrně příznivé. Pokud splnili tzv. časový test, tedy drželi podílové listy (akcie, dluhopisy) déle než 6 měsíců, neplatili žádné daně z výnosů (zisku). „Vláda odborníků“ totiž za pomoci zákonného opatření prodloužila daňový test pro uplatnění daně z příjmu fyzických osob z prodejů cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky, a to v případě, pokud úhrn prodejů za daný rok přesáhne 100 000 Kč. Navíc zůstává zdanění dividend pro retailové investory ve výši 15 % (namísto dříve uvažovaného daňového osvobození).

Toto nové pravidlo bude znamenat, že každý z investorů, který prodá cenné papíry, jež držel dobu kratší než tři roky a získal z těchto prodejů více než 100 000 Kč, musí podat daňové přiznání. Nepříjemné je to, že se tato opatření především dotkne konzervativních investorů. Ti totiž obvykle drží cenné papíry kratší dobu, než jsou tři roky. Takovým investorům se sníží o daň výnos, který beztak je v současnosti již dost nízký.

Kladivo na programy

Druhou postiženou skupinou budou dlouhodobé programy investování, které mají v sobě zakomponovánu automatické rebalancování portfolia. Tyto programy jsou totiž obvykle tvořeny samostatnými investičními produkty (podílovými fondy) s vlastním ISINem.

Podle schváleného zákonného opatření pak každý přesun v rámci investičního programu je posuzován jako prodej cenného papíru (podílového fondu) a nákup nového. Při rebalancování k prodejům dochází poměrně často, neboť investiční programy mají stanoveny váhové limity jednotlivých tříd aktiv (či podkladových fondů) a jejich prodejem či nákupem reagují na tržní vývoj. Přitom dochází k častému rebalancování, a co víc, velmi často investiční společnosti, které tyto programy spravují, drží podílové fondy kratší dobu než tři roky. Postiženy budou především programy nabízené společnostmi ČP Invest, Conseq Investment Management, Pioneer Investments, AXA Investments, ČSOB S AM, IKS KB a další.

Podobně jsou na tom i fondy životního cyklu. V nich je portfolio nastaveno nejprve dynamicky a v čase dochází k jeho postupnému zkonzervativňování.

Více sledovat

Kromě nutnosti danit výnos bude nová úprava pro investora znamenat i nutnost pozorně sledovat, zda mu za daný rok vznikla či nevznikla daňová povinnost. Jinými slovy, zda portfolio manažer investičního programu prodal cenné papíry, které držel investor kratší dobu než tři roky a jejich prodejní cena byla vyšší než sto tisíc korun. Pokud je majetek investora v takovém programu třeba 1 mil. Kč a portfolio manažer v příslušném roce prodal cenné papíry přesahující 25 % investorova portfolia, dojde k prolomení daňového limitu a investora čeká časově náročná povinnost vypracovat daňové přiznání.

Proč časově náročná? Vždyť vyplnění daňového přiznání zase tolik času nezabere. To je sice pravda, ale investor musí nejdříve zjistit, které podkladové fondy v investičním programu v uplynulém roce zhodnotily a jakého přesného zisku tím dosáhl. O tento zisk si pak zvýší základ daně z příjmů fyzických osob.

- Šimon Finemon | Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články