Stavební spořitelny nechtějí pouštět klienty s úvěrem, zlikvidovalo by je to

6. 8. 2015 – 0:19 | Stavební spoření | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Stavební spořitelny nechtějí pouštět klienty s úvěrem, zlikvidovalo by je to
Dříve stavební spoření sloužilo především k pořízení bydlení. Velká část klientů formou překlenovacího úvěru řešila odkoupení bytu do osobního vlastnictví v rámci privatizace apod. Dnes se trh stavebního spoření posunul mnohem více do rekonstrukcí a do ob | zdroj: NašePeníze.cz

Stavební spořitelny nechtějí pouštět klienty s překlenovacím úvěrem se zástavou nemovitosti. „Není to opatření, které bychom dělali rádi, ale opatření, které je v tuto chvíli nezbytné. A pro fungování stavebního spoření v budoucnu v České republice životně důležité,“ říká David Chmelař, člen představenstva a ředitel resortu vývoje produktů a treasury Wüstenrot hypoteční banky.

Stavební spoření jako produkt na českém území vzniklo začátkem 90. let 20. století s mottem, že bez státní podpory by nedocházelo k obnově bytového fondu. Jakou roli má ale stavební spoření v dnešní době?

Svou významnou roli stavební spoření stále plní a já mu i do budoucna věřím. Je to jeden z finančních produktů, kterému klienti rozumí, pochopili jeho funkci a vědí, jakou má pro ně a jejich rodiny přidanou hodnotu. Nicméně role stavebního spoření se přece jen poněkud posunula.

Dříve stavební spoření sloužilo především k pořízení bydlení. Velká část klientů formou překlenovacího úvěru řešila odkoupení bytu do osobního vlastnictví v rámci privatizace apod. Dnes se trh stavebního spoření, a my věříme, že v této oblasti jsme leaderem, posunul mnohem více do rekonstrukcí a do oblasti péče o vlastní bydlení.

Právě v tomto segmentu stavební spoření ideálně vyplňuje mezeru mezi hypotékami, u nichž je podmínkou, že nemovitost vlastním a jsem schopen a ochoten ji zastavit, a spotřebitelskými úvěry, kde firmy většinou nerozlišují mezi klientem, který úvěrem financuje televizor a je rizikovější, a klientem, který rekonstruuje své bydlení a investuje do své budoucnosti a samozřejmě má nižší rizikovost.

S naším produktem Půjčka ProBydlení se perfektně zařazujeme mezi hypotéku a spotřebitelské půjčky a vyplňujeme tak velkou mezeru na trhu. Odezva klientů je jednoznačně pozitivní.

Je-li překlenovací úvěr poskytnut na rekonstrukci bez zástavy nemovitosti, vztahují se na něj pravidla spotřebitelských úvěrů pro předčasné splacení. Ovšem pokud je poskytnut se zástavou nemovitosti, pravidla jsou jiná. Je podle vás správné, když jsou u jednoho produktu pravidla odlišná v různých situacích?

Je to o kategorizaci úvěrů, ale i potřebách klienta, které jsou různé. Když si někdo bere úvěr 100 tis. korun na kuchyni, myslím si, že je fér, aby měl možnost kdykoli ho splatit. Může se stát, že během jednoho roku, dvou let klient na splacení půjčky vydělá a bude se chtít půjčky zbavit, aby mu nezatěžovala měsíční rozpočet. Je to podle mě správné a je dobře, že takové úvěry jsou zahrnuty do kategorie spotřebitelských úvěrů. U těchto úvěrů je poplatek za předčasné splacení stanoven zákonem.

U úvěrů se zástavou nemovitosti se standardně jedná o větší částky – 500 tis. Kč a více, výjimkou nejsou ani úvěry v řádech milionů korun. A zde nastává stejný problém jako u hypoték – pokud by mohl klient takový úvěr kdykoli splatit jednorázově, hrozilo by, že by mohl využívat situace na trhu a v případě klesajících úrokových sazeb přebíhat z banky do banky. A to je pro stavební spořitelnu neúnosné a mohlo by to skončit tak, že stavební spořitelna buď produkty dramaticky zdraží, nebo je nebude poskytovat vůbec.

Otázka je, co s tím udělá nová evropská směrnice, která může kategorizaci překlenovacích úvěrů změnit. Směrnice definuje „úvěry na bydlení“. Dosud byly hlouběji regulovány pouze spotřebitelské úvěry a je možné, že banky včetně nás přistoupí k tomu, že všechny překlenovací úvěry budeme považovat za úvěry na bydlení.

U některých stavebních spořitelen není ani tak problematická výše sankčního poplatku za předčasné splacení překlenovacího úvěru se zástavou nemovitosti, ale to, že předčasné splacení vůbec nepovolí. Jak toto vnímáte z pozice vaší stavební spořitelny? Ani vaše stavební spořitelna vždy neumožní úvěr předčasně splatit.

My jednoznačně umožňujeme splatit překlenovací úvěry v přesně definovaných životních situacích, kde je nelogické, aby splacení stavební spořitelna bránila, ať už se jedná o nějakou dramatickou životní událost jako úmrtí klienta, rozvod manželů či prodej nemovitosti… To jsou situace, kdy by neumožnění předčasného splacení značně komplikovalo život našim klientům a to samozřejmě není naším cílem.

Dnešní situace nízkých úrokových sazeb, kdy si klient může vzít hypotéku levněji, než kolik platí za úvěr od stavební spořitelny, a vidíte to napříč trhem stavebního spoření, nás nutí přistupovat i k tomu, že v některých případech klientům neumožníme předčasně splatit překlenovací úvěr. Není to opatření, které bychom dělali rádi, ale opatření, které je v tuto chvíli nezbytné. A pro fungování stavebního spoření v budoucnu v České republice životně důležité.

Velmi často se hovořilo o státní podpoře, jejím smyslu, a zda má být snížena nebo dokonce zrušena. Nakonec snížena byla. Jak vy vnímáte význam státní podpory stavebního spoření?

Věřím, že státní podpora má smysl a že se státu vrací. Z počátku byla výrazně vyšší než nyní. Potřebovali jsme nastartovat obnovu bytového fondu a vůbec starost Čechů o vlastní bydlení, která byla minulým režimem výrazně potlačena.

Úroveň státního příspěvku, na které se dnes nacházíme, je v pořádku. Pro klienta je dostatečně motivující, aby si spořil. Myslím si, že by nebylo správným krokem dále státní podporu snižovat. Je možné, že by se krátkodobě pro stát vytvořila nějaká úspora, ale dlouhodobě by se to nevyplatilo.

Přestože státní příspěvek stavebního spoření nebyl zrušený, klesá zájem o tento produkt a počty nových smluv každoročně klesají. Čím může stavební spořitelna motivovat potenciální klienty, aby spořili právě se stavební spořitelnou i v dnešní době nízkých úrokových sazeb?

Motivace je pořád dostatečně velká. Je zde státní příspěvek, zajímavé úročení. Nezanedbatelným faktorem je také bezpečnost vkladů u stavebních spořitelen a konečně možnost vzít si levný úvěr na bydlení. Systém stavebního spoření je de facto uzavřený, má zákonem stanovené možnosti investování disponibilních prostředků a i větší kontrolu ze strany státu. A přestože absolutní počet stavebních spoření v České republice klesá, je stále obrovský – stavební spořitelny evidují přes 4 miliony smluv.

Málokterý finanční produkt se stále těší takovému zájmu, a to i z pohledu z druhé strany: Přestože se snížila státní podpora, přestože úročení je dnes dramaticky nižší než před několika lety.

Úročení stavebního spoření je nyní mnohem nižší než před několika lety. Stavební spoření se uzavírá na dobu neurčitou, přesto některé stavební spořitelny hledají kličky ve svých obchodních podmínkách i v zákonu, jak se zbavit klientů s vysokou úrokovou sazbou na svých smlouvách. Jak vnímáte tyto snahy?

Vnímám je jako nezbytné pro trh stavebního spoření. A reakcí klientů je v drtivé většině pochopení. I oni chápou, že v dnešní době získávat 4,5% úročení vkladů, které jsou výhledově do 3 měsíců k dispozici a nejsou nijak dlouhodobě vázány, je vysoce nadstandardní. Většina klientů dnes s ukončením stavebního spoření a výběrem úspor vyčkává do okamžiku, dokud je stavební spořitelna nechá spořit. A když už je nenechá, řeknou „chápu“ a převedou peníze na standardní tržní úročení.

U všech smluv, u kterých přistupujeme k vypovězení, vyplácíme klientovi do koruny vše, na co měl ke dni výpovědi nárok.

Zůstávají vypovězení klienti u vaší stavební spořitelny, nebo odcházejí k jiným produktům?

Samozřejmě je pro nás prioritou klienta udržet. Chápu, že to není nejlepší zprávou, kterou mu přinášíme, ale s výpovědí vždy spojujeme i nabídku a velká část klientů ji využívá. Nabízíme například velmi levný úvěr, který využívají klienti aktuálně řešící své bytové potřeby. Většina našich klientů využije uzavření nové smlouvy s nabízeným zvýhodněním.

Na úvěrové straně se soustředíte především na úvěry na rekonstrukci, tedy bez zástavy nemovitosti. Jaký podíl u vás tvoří úvěry na pořízení nemovitosti se zástavou nemovitosti?

Ten pohled bych rozšířil i na naši hypoteční banku. Jako Wüstenrot dnes nabízíme klientovi financování jakékoliv bytové potřeby. Ať už se jedná o malou rekonstrukci bytu formou Půjčky ProBydlení nebo o pořízení nového rodinného domu na hypotéku. A umíme i úvěry na pořízení družstevního bydlení, kde je problém se zajištěním.

Čistě z pohledu stavební spořitelny je drtivá většina úvěrů poskytována bez zajištění nemovitostí a jedná se o nižší půjčky  – v průměru kolem 350 tisíc korun, protože právě na to cílíme. Když klient ale bude chtít, není problém mu nabídnout hypotéku. Náš poradce má k dispozici oboje.

Máme standardní hypotéky s velmi dobře nastavenými cenami u jednotlivých fixací úrokových sazeb, kterým klient dnes rozumí lépe než překlenovacím úvěrům.

Petr Zámečník | Více na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,290 24,410
USD 23,080 23,260
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články