Stavební spořitelny se poučily a přitvrzují

29. 7. 2015 – 14:44 | Stavební spoření | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Stavební spořitelny se poučily a přitvrzují
Všechny stavební spořitelny do jedné si ve svých Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) nechávají možnost jednostranně vypovědět smlouvu o stavebním spoření bez udání důvodu. Odlišují se pouze tím, ve kterém momentě k takovému kroku mohou přistoupit. Fot | zdroj: NašePeníze.cz

Dlouho nevypověditelné smlouvy o stavebním spoření poučily stavební spořitelny. Nejen že vám mohou vypovědět smlouvu, pokud neplníte podmínky vyplývající ze smlouvy, ale ve svých všeobecných podmínkách si nechávají dokonce možnost vypovědět smlouvu bezdůvodně a někdy také kdykoliv.

Jednostranně a bez udání důvodu

Všechny stavební spořitelny do jedné si ve svých Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) nechávají možnost jednostranně vypovědět smlouvu o stavebním spoření bez udání důvodu. Odlišují se pouze tím, ve kterém momentě k takovému kroku mohou přistoupit. 

K nejméně přísným stavebním spořitelnám patří v tomto ohledu Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška), Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) a Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka). Tyto spořitelny si ve VOP nechávají možnost jednostranně vypovědět smlouvu bezdůvodně po uplynutí šestileté vázací lhůty, pokud zároveň klient nepřijme přidělení cílové částky.

Buřinka ve svých VOP konkrétně uvádí: „V případě, že uplynulo šest let ode dne uzavření smlouvy o stavebním spoření a Vy nepřijmete nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.“

MPSS může navíc vypovědět smlouvu o stavebním spoření po šesti letech i v případě, že klient přijme přidělení cílové částky, ale nedodá požadované podklady, a to ve lhůtě dvanácti měsíců od přijetí přidělení cílové částky.

O něco přísnější je Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS), která podle VOP „má právo vypovědět smlouvu o stavebním spoření i bez uvedení důvodu po uplynutí doby stanovené zákonem o stavebním spoření pro výplatu státní podpory.“ Smlouvu tedy může RSTS vypovědět po šesti letech, klient ani nemusí do té doby splnit podmínky pro přidělení úvěru. Pro klienty, kteří si vybírají stavební spoření spíše jako úsporný prostředek a nemají v úmyslu o úvěr žádat, tato podmínka příliš nemění. Často si nastavují nižší cílové částky, po šesti letech nárok na úvěr stejně mají. Lidé, kteří s úvěrem počítají, by si měli na tuto podmínku dát pozor.

Wüstenrot – stavební spořitelna může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodů. Výjimkou je situace, kdy již byla uzavřena úvěrová smlouva nebo smlouva o překlenovacím úvěru. VOP Wüstenrot už ale neřeší nárok na státní podporu v případě, že vypoví smlouvu během šestileté vázací lhůty. Klient tedy může přijít nejen o smlouvu o stavebním spoření ihned po jejím uzavření, ale také o veškeré zaplacené poplatky za uzavření smlouvy. Ve VOP Wüstenrotu přímo stojí: „Již zaplacená část úhrady za uzavření smlouvy se účastníkovi nevrací.“ Netýká se ovšem případu odstoupení od smlouvy, v takovém případě spořitelna zaplacené úhrady vrátí.

Neplatíte, končíte

Výpověď si můžete vysloužit krátce po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Pokud nezaplatíte poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření, může vám stavební spořitelna smlouvu vypovědět. Lhůtu dávají stavební spořitelny různou. U Lišky je to do tří měsíců od uzavření smlouvy, u MPSS a Wüstenrot do čtyř měsíců, u Buřinky do dvou měsíců. RSTS ukládá klientovi pouze povinnost zaplatit úhradu za uzavření smlouvy, o výpovědi při nezaplacení již v podmínkách není ani zmínka.

Klienti se mohou dostat do prodlení také s placením vkladů. Stavební spořitelny jsou ke svým klientům v tomto ohledu více či méně shovívavé. MPSS vypoví smlouvu, má-li klient zpoždění více než šesti minimálních měsíčních vkladů včetně zápočtu mimořádných vkladů. Liška vyčkává dvanáct měsíců, než zašle výpověď smlouvy. Buřinka podle VOP vypoví smlouvu, „pokud jste v prodlení s úhradou vkladu sjednaného ve smlouvě o stavebním spoření po dobu více než šesti měsíců.“

Wüstenrot a RSTS žádnou lhůtu ve VOP stanovenou nemá. „Wüstenrot může smlouvu písemně vypovědět v případě, že účastník neukládá vklady ve výši a periodicitě, ke které se ve smlouvě zavázal.“

RSTS má právo vypovědět smlouvu podle VOP, „pokud některý závazek, dluh nebo povinnost vyplývající ze smlouvy o úvěru nebo těchto Všeobecných podmínek nebude řádně a včas klientem splněn.“ Mezi povinnosti klienta RSTS patří mimo jiné i „ukládat vklady ve výši sjednané ve smlouvě o stavebním spoření, a to až do splnění podmínek pro přidělení cílové částky nebo do ukončení smluvního vztahu.“

-Jana Zámečníková | Více na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,620 24,720
USD 23,280 23,460
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články