články s tagem: požádat

 • V případech zpoždění a poškození zavazadel či ztrát jejich obsahu je vhodné ihned u příslušné přepážky na letišti vyplnit formulář PIR a pak ve stanovené lhůtě žádat o náhradu škody písemně u dopravce provozujícího daný let. Některé aerolinie takové nákla Při zpoždění zavazadla požadujte náhradu škody. Můžete chtít až 35 tisíc korun

  26. 6. 2014 19:29 - Spotřebitelé - 0

 • Důchod se vyplácí v hotovosti prostřednictvím České pošty. Tato služba je zpoplatněná; za každou splátku důchodu zaplatí klient 21 Kč. Další možností je výplata důchodu bezhotovostním převodem na bankovní účet. Foto:SXC Jak žádat o starobní důchod v roce 2014

  23. 3. 2014 19:32 - Penze - 0

 • Náklady na bydlení se stanoví jako měsíční průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky uplatňuje. Foto:SXC Jak zažádat o příspěvek na bydlení

  13. 5. 2012 20:07 - Bydlení - 0

 • Návod: Jak žádat o důchod? K žádosti o důchod musíte také přiložit potřebné originály dokladů nebo úředně ověřené fotokopie, Foto:SXC

  22. 7. 2011 00:01 - Penze - 0