články s tagem: ukrást

  • Služba sledování změn v katastru nemovitostí byla zavedena dle požadavků katastrálního zákona, který stanovuje, že na základě údajů katastru se poskytuje služba sledování změn zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektro Ukrást nemovitost je snadné. Jak se bránit?

    4. 3. 2015 00:22 - Bydlení - 0

  • I bez platnosti nového občanského zákoníku bylo jednoduché zcizit nemovitost. Jen v roce 2012 ukradli podvodníci majetek v celkové hodnotě 1,5 miliardy korun. Důvodem byly podvody, chyby úředníků, nebo exekuční nároky zapsané v katastru nemovitostí. Foto: I byt vám mohou podvodníci ukrást, kontrolujte katastr!

    14. 8. 2014 11:28 - Bydlení - 0