články s tagem: žádat

  • Jak žádat o dotaci ze Zelné úsporám při rekonstrukci (přesněji zateplení či ještě přesněji snížení energetické náročnosti) rodinného domu. Foto:SXC Jak jsem žádal o dotaci Nová zelená úsporám...

    27. 11. 2014 09:21 - Bydlení - 0

  • Důchod se vyplácí v hotovosti prostřednictvím České pošty. Tato služba je zpoplatněná; za každou splátku důchodu zaplatí klient 21 Kč. Další možností je výplata důchodu bezhotovostním převodem na bankovní účet. Foto:SXC Jak žádat o starobní důchod v roce 2014

    23. 3. 2014 19:32 - Penze - 0

  • K žádosti o důchod musíte také přiložit potřebné originály dokladů nebo úředně ověřené fotokopie, Foto:SXC Návod: Jak žádat o důchod?

    22. 7. 2011 00:01 - Penze - 0