články s tagem: zažádat

  • Náklady na bydlení se stanoví jako měsíční průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky uplatňuje. Foto:SXC Jak zažádat o příspěvek na bydlení

    13. 5. 2012 20:07 - Bydlení - 0