Těžařská společnost NWR vykázala ve 3Q čistou ztrátu ve výši 27,6 milionů euro

18. 11. 2009 – 10:58 | Investice | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Těžařská společnost NWR vykázala ve 3Q čistou ztrátu ve výši 27,6 milionů euro
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Dnešní vyhlášení hospodářských výsledků společnosti NWR za třetí čtvrtletí roku 2009 přineslo negativní překvapení v podobě větší než očekávané ztráty, a to jak na úrovni čistého, tak i provozního výsledku hospodaření.


Těžařská společnost NWR vykázala ve 3Q čistou ztrátu ve výši 27,6 milionů euro, zatímco konsenzus trhu byla ztráta 22,1 milionu euro (naše očekávání ztráta 11,82 milionů). Za očekáváním zaostaly také celkové tržby společnosti, které dosáhly hodnoty 291,28 milionů (mezičtvrtletním růst o 19%), zatímco trh očekával tržby ve výši 295,2 milionů euro (náš odhad 295,63 milionů euro). Ukazatel EBITDA byl ve výši 34,5 milionů (tržní konsenzus 35,4 mil. EUR) a ztráta na úrovni EBIT byla 10,316 milionů euro.

Za mezikvartálním zlepšením hospodaření stojí především nárůst prodejů uhlí i koksu, když díky vyšší poptávce z ocelářského sektoru došlo k vyprodání části skladových zásob (pokles o 35%). Díky zvýšené produkci oceli došlo ke zvýšení prodejů uhlí a koksu, kdy prodej koksovatelného uhlí vzrostl o 27% a prodej koksu se zvýšil o 6%. Nicméně problémem jsou stále velmi nízké prodejní ceny uhlí a především pak koksu a také vysoké provozní náklady, které v mezičtvrtletním porovnání zůstaly téměř nezměněny. Nízké prodejní ceny společně s vysokými provozními náklady jsou hlavní příčinnou provozní ztráty ve výši 10,316 milionů euro. Ztráta z finančních operací ve výši 28,4 milionů euro stála za čistou ztrátou ve výši 27,6 mil. EUR. Ve srovnáním s loňským rokem, je zde patrný pokles ve všech položkách hospodaření, když tržby propadly o 36%, čistý hospodářský výsledek se ze zisku 70,28 milionů euro propadl do ztráty 27,6 milionů a EBIT byl o 108% nižší. Oproti loňskému roku je patrný propad jak produkce, tak i cen uhlí a koksu.

Celková produkce uhlí za devět měsíců poklesla meziročně o 15% na 8,03 milionů tun a produkce koksu je nižší o 40%, 591 tisíc tun. Ceny koksovatelného uhlí ve stejném období poklesly o 33% na 91 EUR/t, ceny energetického uhlí se zvýšily o 7% na 72 EUR/t a nejvýraznější je pokles cen koksu o 52% na 145 EUR/t. Slabá poptávka od producentů oceli vedla v prvních 9 měsících roku k menším prodejům, a to u koksu o 45% (498 tisíc tun), u energetického uhlí o 8% (3,359 mil. tun) a u koksovatelného uhlí o 27% (na 3,576 milionů). Za tři čtvrtletí rok dosáhla společnost NWR výnosů v celkové výši 775,65 milionů euro (meziroční pokles o 44%), ukazatel EBITDA pokles o 88% na 110,59 milionů euro a čistá ztráta byla 69,05 milionů (- 0,27 EUR na akcii) z loňského zisku 259,39 milionů euro. Do celkových hospodářských výsledků za devět měsíců se výrazně odrazily nižší ceny a objemy uhlí a koksu.

\"Celkově hodnotíme výsledky společnosti NWR jako negativní, když ve všech položkách zaostaly za očekáváním. Navzdory pokračování oživení poptávky po uhlí a koksu z ocelářského sektoru, zůstávají stále nízké prodejní ceny uhlí a vysoké provozní náklady. I přes navýšení produkčního cíle pro rok 2009 na 11 milionů tun uhlí a 840 tisíc tun koksu očekáváme, že díky ukončení některých ekonomických stimulů, dojde opět k mírnému poklesu poptávky po uhlí. V současné době probíhá vyjednávání cen s významnými zákazníky pro příští rok. Předpokládáme, že díky velmi nejisté situaci na trhu a přetlaku na straně nabídky není pravděpodobný výrazný růst cen.\" Uvedl k výsledkům NWR Josef Novotný, analytik finanční skupiny FIO.
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,280 25,420
USD 23,310 23,490
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články