Na včerejší valné hromadě TMR akcionáři schválili rozdělení zisku za r. 2017 a cíle na tento rok. Ze zisku (9 223 mil. EUR) se 10 % přesune do rezervního fondu a zbytek do nerozděleného zisku minulých let. Dividenda, podle očekávání, vyplacena nebude. V tomto roce by TMR mělo generovat tržby ve výši 105 mil. EUR (loni 95,7 mil. EUR, nebo +9,5 % r/r) a EBITDA 33,5 mil. EUR (loni 31,5 mil. EUR, nebo +6,3 % r/r). Ve srovnání s našimi odhady je cíl TMR na tržbách mírně vyšší a EBITDA je ve shodě s naším očekáváním. 

Zdroj: Atlantik FT