TZ: Garanční fond obchodníků s cennými papíry nastupuje novou etapu své historie

28. 7. 2009 – 18:05 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

TZ: Garanční fond obchodníků s cennými papíry nastupuje novou etapu své historie
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP) vybral v roce 2008 od obchodníků s cennými papíry celkem 119,1 milionů Kč. Fond také díky obdržení státní dotace vyplatil většinu náhrad pro klienty KTP Quantum.


Právě pokrytí většiny starých závazků fondu, ke kterému výrazně přispělo získání nevratné finanční dotace od státu ve výši 800 milionů Kč, lze zařadit mezi největší úspěchy fondu v uplynulém roce. Částku dotace fond využil na výplatu bývalých klientů KTP Quantum a dalších šesti menších kauz. „Prakticky se nám podařilo zajistit finanční rovnováhu fondu. Za velmi důležitou také považuji skutečnost, že jsme s advokáty klientů KTP uzavřeli dohody o smírném ukončení sporů a odkladech plateb některých částek. Nedošlo tak ke zbytečnému posunutí výplaty,“ uvedl Jiří Korb, generální ředitel Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Mimosoudní dohody pomohly ukončit většinu z více než 11 000 sporů s bývalými klienty KTP Quantum. K dořešení ovšem stále zůstávají ty nejsložitějších z nich, kde uzavření dohody nebylo možné z důvodu nejednoznačného výkladu zákona. Klienti, jichž se tyto kauzy týkají, budou moci být odškodněni až po pravomocných rozhodnutích soudů.
Fondu se také v uplynulém období podařilo definitivně uzavřít kauzu zkrachovalého obchodníka s cennými papíry Americas International Brokers (AIB), která byla nejmladší v historii fondu. Klientům této společnosti fond vyplatil celkem 48,3 milionů Kč a díky své účasti ve věřitelském výboru a úspornému vedení konkurzu klientům na náhradách ušetřil téměř 20 milionů Kč. Počátkem příštího roku fond očekává také ukončení kauzy Private Investors.

Prostřednictvím České spořitelny fond v rámci 10 tranší vyplatil 248 milionů Kč. Na náhradách jistiny fond v roce 2008 celkem vyplatil 726 milionů Kč. Úhrady se týkaly 10 317 klientů. Příjmy fondu od obchodníků s cennými papíry ve výši 119,1 milionu Kč ovlivnila zhoršená situace na kapitálovém trhu v posledním čtvrtletí loňského roku. V letošním roce fond v souvislosti s probíhající hospodářskou krizí očekává mírný pokles příjmů, který by ovšem vzhledem k vypořádání většiny závazků neměl znamenat problém pro zajištění běžné činnosti fondu.

„Každá krize s sebou nese zvýšené riziko vzniku nových kauz. Na českém trhu ovšem v  podobné signály nepozorujeme. Současnému vývoji nicméně věnujeme velkou pozornost a analyzujeme možné dopady na kapitálový trh,“ dodal Jiří Korb. Fond také podle něj s mírnými obavami sleduje iniciativy Evropské komise o urychlení plateb a zvýšení částky náhrad pro klienty, které by se vzhledem k české legislativě a judikatuře soudů mohly ukázat jako nereálné a opět ohrozit finanční situaci fondu.

Podle prvních odhadů by fond v letošním roce mohl poprvé v historii ukončit svou činnost se zárodkem mírné finanční rezervy, která potvrdí pozitivní vývoj činnosti fondu v posledním období.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,700 23,880
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články