TZ: GE Money Bank je jedničkou v poskytování provozních úvěrů se zárukami PGRLF

29. 7. 2009 – 17:23 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

TZ: GE Money Bank je jedničkou v poskytování provozních úvěrů se zárukami PGRLF
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Již 40 provozních úvěrů s možností dotací úroků a garancí z nových programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) poskytla zemědělcům GE Money Bank. Celkový objem těchto úvěrů již činí téměř 215 milionů korun. GE Money Bank je na českém trhu jedničkou jak v objemu, tak v počtu schválených žádostí. V současné době banka fondu ke schválení zaslala dalších 35 žádostí. Poměr podaných žádostí jednoznačně vyznívá pro program Provoz. Pouze 7 z celkového počtu 111 doposud schválených žádostí podali zemědělci na program Zpracovatel Provoz. Průměrná výše dotace úrokové sazby u těchto programů dosahuje téměř 2,5 %.


„Na základě aktuálních výsledků je zřejmé, že zájem o provozní úvěry s podporou PGRLF je skutečně velký. Byli jsme první bankou, která poskytovala úvěry s touto podporou a zaujali jsme v poskytování provozních úvěrů pro zemědělce první místo,“ říká Iva Prokopová, manažerka produktů pro zemědělce GE Money Bank, a dodává: „Doposud máme výrazný náskok před konkurencí, a to jak v počtu, tak v objemu schválených úvěrů. Veškeré procesy spojené s administrativou nových programů mají již naši bankéři zažité a kvalita servisu, který zemědělcům poskytujeme, je jednoznačně naší největší výhodou. Není proto divu, že držíme prvenství i v počtu podaných žádostí.“

GE Money Bank na českém trhu nabízí provozní úvěry s podporou z nových programů Provoz a Zpracovatel Provoz od května 2009. Banka doposud schválila 40 žádostí, z toho 39 připadá na program Provoz. Také všech 35 žádosti, které GE Money Bank na Fond nově zaslala, jsou žádosti o program Provoz. Průměrná výše dotace úrokové sazby, kterou zemědělci mohou na základě programů získat, dosahuje téměř 2,5 %.

Podpory od PGRLF lze získat na provozní splátkové úvěry, které jsou čerpány účelově na provozní náklady podniku. Výjimkou jsou výdaje na pohonné hmoty a náklady vynaložené na mzdy. O podporu lze také žádat k revolvingovým a kontokorentním úvěrům. Maximální doba splatnosti úvěru je fondem stanovena na 18 měsíců. Úvěrové rámce jsou omezeny horní hranicí, kterou stanovuje fond. Ta u programu Provoz činí 25 milionů korun a u programu Zpracovatel Provoz až 50 milionů korun.

Program Provoz
Podpora z programu Provoz ve formě dotací úroků je určena pro zemědělské prvovýrobce a podnikatele zabývající se hospodařením v lese. Garanci poskytuje fond až do výše 50 % z nesplacené jistiny úvěru u prvovýrobců s převážně živočišnou výrobou, u ostatních až 30 %. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude v rámci PGRLF poskytnuta podpora, nesmí u tohoto programu překročit částku 25 milionů korun.

Program Zpracovatel Provoz
Tento program je určen pro zpracovatele zemědělských produktů a též nabízí podporu ve formě dotace úroků. Garanci fond poskytuje až do 50 % z nesplacené jistiny úvěru. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude v rámci PGRLF poskytnuta podpora, nesmí u tohoto programu překročit částku 50 milionů korun.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,800
USD 23,050 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články