U vyšších příjmů se více zvýší důchod o to, kolik let odpracovali

11. 9. 2017 – 0:00 | Penze | red | Diskuze:

U vyšších příjmů se více zvýší důchod o to, kolik let odpracovali
zdroj: freeimages.com

Měsíční částka státního důchodu nezávisí pouze na výdělcích v produktivním věku, ale i na získané době pojištění. U lidí s vyššími příjmy přitom hraje každý rok pojištění navíc vyšší roli než u lidí s nízkými příjmy. Jak moc?

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku státního důchodu patří nejenom roky, kdy je z příjmu (ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti) odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba).

U vyšších příjmů se zvýší důchod více

O tom, jak je každý rok pojištění důležitý pro výpočet státního důchodu zejména u lidí s vyšším příjmem, svědčí údaje v Tabulce 1, kde je vypočítán řádný starobní důchod u vybraných příjmů, přičemž získaná doba pojištění se liší u každé průměrné mzdy za odpracované roky (tzv. osobního vyměřovacího základu) o jeden rok. Výpočet je proveden dle legislativy roku 2017.

Tabulka 1: Výše důchodu v závislosti na získané době pojištění

Průměrná mzda

za odpracované roky

Získaná doba pojištění Měsíční důchod
15 000 Kč 43 let 10 996 Kč
15 000 Kč 44 let 11 193 Kč
30 000 Kč 43 let 13 512 Kč
30 000 Kč 44 let 13 767 Kč
60 000 Kč 43 let 18 543 Kč
60 000 Kč 44 let 18 915 Kč
90 000 Kč 43 let 23 574 Kč
90 000 Kč 44 let 24 063 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Zatímco u mzdy 15 000 Kč znamená jeden rok pojištění vyšší důchod  o 1,79 % (o 197 Kč), tak u mzdy 30 000 Kč je to o 1,88 % (o 255 Kč), u mzdy 60 000 Kč již o 2,01 % (o 372 Kč) a u mzdy 90 000 Kč již o 2,07 % (o 489 Kč).

Hlídání doby pojištění

Při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění počítá v celých ukončených letech. Proto zejména lidé s vyššími příjmy by si měli ohlídat, aby ukončili další rok pojištění a případně odešli do důchodu o několik dní či týdnů později.

Rovněž je potřeba si před podáním žádosti o důchod ohlídat, zdali jsou v počítačovém systému ČSSZ zohledněny všechny doby pojištění a případné nesrovnalosti včas doložit.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 5.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,260 24,400
USD 22,390 22,570
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články