UniCredit Bank nabízí novou investiční příležitost – strukturované dluhopisy

7. 6. 2009 – 20:36 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

UniCredit Bank nabízí novou investiční příležitost – strukturované dluhopisy
Foto: sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Od 1. června 2009 mohou klienti UniCredit Bank, kteří v následujícím období očekávají růst ceny akcií nejvýznamnějších evropských firem a nechtějí nést riziko jejich případného poklesu, investovat do dvou nových emisí strukturovaných dluhopisů.


UniCredit Bank reflektuje aktuální potřeby trhu a vydává dluhopisy s jednoletou splatností ve dvou variantách - Strukturovaný dluhopis VÝNOSOVÝ 2010 (konzervativnější s garancí 100 % investovaných prostředků a nižším potenciálním výnosem) a Strukturovaný dluhopis RŮSTOVÝ 2010 (dynamičtější s garancí 98 % investovaných prostředků a vyšším potenciálním zhodnocením prostředků).

Světová ekonomika zaznamenala od druhé poloviny roku 2008 výrazné zpomalení. V reakci na tuto skutečnost ceny akcií propadly a vytvořily tak zajímavé investiční příležitosti. V případě oživení by měly ceny akcií zaznamenat růst, a to ve všech odvětvích hospodářství, proto je výnos dluhopisu vázán na široký akciový index  DJ EURO STOXX 50, který je tvořen akciemi padesáti nejvýznamnějších Evropských firem zastoupených v nejrůznějších odvětvích jako například Total, Nokia, E.ON, Bayer a BASF. K dosažení maximálního výnosu strukturovaných dluhopisů VÝNOSOVÝ 2010 a RŮSTOVÝ 2010 dojde při nárůstu hodnoty indexu DJ EURO STOXX 50 o 10 procent. Při poklesu hodnoty indexu garantují dluhopisy při splatnosti minimální hodnotu 100,3 % resp. 98 % investované částky. „Při konstrukci této nabídky jsme brali v úvahu poptávku od našich klientů, tak aktuální situaci z kapitálového trhu, proto jsme se rozhodli nabízet dluhopisy pouze jednoleté, aby investoři mohli po roce zvažovat další směřování svých investic. Současná nabídka umožňuje klientům aplikovat krátkodobou investiční strategii, se kterou mohou investovat do akciových titulů a zároveň se chránit proti jejich případnému poklesu,\" uvedl k aktuální nabídce Jakub Dusílek, ředitel úseku Segmentové a produktové řízení retailového bankovnictví UniCredit Bank.

Upisovací období začíná 1. června 2009 a končí 3. července 2009. Den splatnosti je stanoven na 2. července 2010. Všechny nové UCB strukturované dluhopisy mají klienti možnost odprodat v kterékoliv pobočce UniCredit Bank za aktuální tržní cenu, a to i před datem splatnosti. Minimální výnos je garantován pouze k datu splatnosti.

Název dluhopisu

UCB Strukturovaný dluhopis VÝNOSOVÝ 2010

UCB Strukturovaný dluhopis RŮSTOVÝ 2010

Nominální hodnota

10 000 Kč

10 000 Kč

Maximální možné zhodnocení*

4,05 - 4,70 % p.a

5,64 - 6,58 % p.a

Minimální výše investice

50 000 Kč

50 000 Kč

Měna

*Konečná výše maximálního možného zhodnocení bude stanovena v den emise, tzn. 3.7.2009.


Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,280 25,400
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články