Univerzální (flexibilní) životní pojištění

2. 12. 2012 – 20:09 | Životní pojištění | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Univerzální (flexibilní) životní pojištění
Univerzální (flexibilní) životní pojištění, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Univerzální (flexibilní) životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty pojištění s minimálním garantovaným zhodnocením. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného.

Pro koho je Univerzální (flexibilní) životní pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti
chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky
chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředků
chtějí volně nakládat s naspořenými finančními prostředky

Jaké výhody Univerzální (flexibilní) životní pojištění přináší?

garantovaná pojistná částka pro případ smrti
garantované minimální zhodnocení finančních prostředků
rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
kdykoli měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany
daňová uznatelnost zaplaceného pojistného
vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění

Jaké jsou nevýhody Univerzálního (flexibilního) životní?

nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění
není garantována výše vyplácené částky při dožití

Jak Univerzální (flexibilní) životní pojištění funguje?

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky . Zbývající část pojistného je použita na tvorbu kapitálové hodnoty pojištění. 

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka nebo aktuální kapitálová hodnota pojištění, popřípadě obojí.
V případě dožití je vyplacena aktuální kapitálová hodnota pojištění.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Na jakou dobu je Univerzální (flexibilní) životní pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Je produkt Univerzální (flexibilní) životní pojištění daňově uznatelný?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Produkt je daňově uznatelný, pokud jsou splněny všechny níže uvedené podmínky:

pojistník je shodný s pojištěným
doba trvání pojištění je minimálně 5 let
doba trvání pojištění je minimálně do roku, v kterém dosáhne pojištěný 60 let
sjednáno riziko pro případ smrti a dožití

Část pojistného připadající na krytí ostatních rizik není daňově uznatelná.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,460
USD 22,570 22,750
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články