ÚOHS usnadní fúze firem v krizi

5. 4. 2009 – 20:52 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ÚOHS usnadní fúze firem v krizi
Foto: sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) oznámil, že usnadní fůze firem, kterých se přímo dotýká finanční a hospodářské krize. Při převzetí společností čelících nepříznivé hospodářské situaci je mnohdy rozhodujícím faktorem úspěšné realizace spojení časové hledisko. Důvodem může být hodnota převáděného podniku, která se může v průběhu času zásadním způsobem měnit.- Společnost Sanofi-Aventis dnes oznámila převzetí Zentivy
- ČEZ převzal tureckého distributora elektřiny, chce dál růst

Na tyto situace ÚOHS reaguje vydáním Oznámení o zákazu uskutečňování spojení před jeho povolením a výjimkách z něj. V tomto oznámení je především shrnut přístup ÚOHS k posuzování situací, v nichž lze uskutečnit spojení před právní mocí jeho rozhodnutí. Dále jsou zde mj. stanoveny podmínky pro poskytnutí výjimky ze zákazu uskutečňování spojení před právní mocí rozhodnutí a stanoven závazek Úřadu rozhodnout o návrhu spojujících se soutěžitelů na povolení výjimky v co nejkratší možné lhůtě, tedy do 10 dnů od podání úplného návrhu.

S nynější hospodářkou krizí také souvisí Oznámení o aplikaci konceptu obrany společnosti v hospodářských potížích při posuzování spojení soutěžitelů. Uvedený koncept představuje obranu společnosti v zásadních hospodářských obtížích, která se účastní takového spojení, po jehož realizaci dojde k podstatnému narušení soutěže. V důsledku aplikace této obrany je pak povoleno spojení, které by jinak (za „normálních“ okolností) bylo zakázáno. Podstatou obrany společnosti v hospodářských potížích je prokázání toho, že jeden nebo více spojujících se soutěžitelů se nachází v natolik zásadních obtížích, že bude muset ukončit svoji činnost a odejít z trhu. U této podmínky se předpokládá, že společnost musí být v problémech dlouhodobě a tyto problémy musí být závažné a týkat se celé společnosti. Druhá podmínka se soustředí na zkoumání, zda neexistují potenciální nabyvatelé aktiv společnosti v hospodářských potížích po jejím odchodu z trhu.  Třetí podmínka vyžaduje především, aby spojující se soutěžitelé prokázali nepravděpodobnost převzetí a následného provozování aktiv dotčené společnosti po realizaci insolvenčního řízení ze strany třetího subjektu. Při zkoumání této podmínky Úřad posuzuje, zda odchod aktiv společnosti v hospodářských potížích z trhu povede ke zhoršení soutěžních podmínek na trhu k újmě spotřebitelů. 

Začátkem dubna ÚOHS zveřejnil také Oznámení o pojmu spojujících se soutěžitelů, jehož cílem je popsat, jakým způsobem je v aplikační činnosti ÚOHS vykládán pojem spojujících se soutěžitelů ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

V letošním a loňském roce tak bylo zveřejněno již 6 oznámení, které mají zvýšit transparentnost postupu ÚOHS v oblasti fúzí.


Kurzy

Kurzovní lístek: 20.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,570 24,690
USD 24,420 24,600
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články