Úvěr pro mladé: 300 tisíc s úrokem 2%

7. 12. 2009 – 1:22 | Úvěry | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Úvěr pro mladé: 300 tisíc s úrokem 2%
Úvěr pro mladé: 300 tisíc s úrokem 2%, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Nejlepší půjčka je levná půjčka. A kdo by si nechtěl půjčit za pouhá 2 %? Mladí mají možnost. V rámci podpory pro mladé půjčuje za tuto cenu až 300 tis. Kč. „Splácet“ půjčku lze i zvýšenou porodností! Úvěr ale nedostanou všichni.

 

Státní fond rozvoje bydlení je institucí, která shromažduje a následně alokuje finanční prostředky určené na podporu bydlení. Fond podporuje dle jednotlivých programů soukromé a obecní investice do výstavby bytů, oprav a modernizace bytů a výstavby technické infrastruktury. 

Čtěte také:


- Půjčky a úvěry z inzerátů vás většinou připraví o peníze
- Dotaci úrokové sazby na hypotéku nezískáte u každé banky
- Nejžádanější hypotéka: Výše 1 622 600 korun a fixace na 5 let
- Hypotéky: Banky dál snižují úrokové sazby hypoték
- Společná hypotéka a rozvod, co s tím?
- Spotřebitelský úvěr: Hodí se na financování oprav, nebo výbavy bytu?Mezi v současnosti medializovanějšími programy jako je např. Nový panel či Zelená úsporám se nachází i tradiční program Státního fondu rozvoje bydlení, který se zaměřuje na podporu mladých občanů – Podpora mladých.

 Program Podpora mladých nabízí 3 podprogramy – Úvěr 300, Úvěr 200 a Úvěr 150, v současnosti je však aktuální pouze program Úvěr 300, pro zbylé dva programy nebyly v rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 schváleném Poslaneckou sněmovnou přiděleny finanční prostředky.

Podstatou programu je poskytnutí nízkoúročeného úvěru na krytí nákladů spojených s pořízením či modernizací bydlení   osobám mladším 36 let. Jednotlivé podprogramy se liší výší úvěru, úrokovou sazbou, dobou splatnosti či okamžikem, kdy musí být zahájeno čerpání úvěru.

 

Úvěr 300

Úvěr 200

Úvěr 150

Max. výše úvěru

300 000 Kč

200 000 Kč

150 000 Kč

Úroková sazba

2 %

2 %

2 %

Doba splatnosti

20 let

10 let

10 let

Zahájení čerpání úvěru

do 2 let

do 2 let

do 1 roku

Max. doba čerpání úvěru

3 roky

3 roky

2 roky


V současnosti jediná disponibilní forma podpory pro mladé tedy představuje možnost získání úvěru do maximální výše 300 tisíc Kč, který se úročí dvěma procenty ročně a je splatný nejdéle 20 let. Splácení úvěru může být na žádost příjemce odloženo na 10 let ode dne, kdy bylo započato čerpání úvěru. Během tohoto odkladu pak příjemce splácí pouze úrok, ale celková doba splatnosti nesmí přesto překročit 20 let. Při neočekávaných událostech, jako jsou např. sociální či rodinné důvody, je možné požádat o přerušení splácení jistiny úvěru, nejdéle však na dobu 2 let.

 

Za bonus tohoto programu může být považováno snížení jistiny úvěru o 30 tis. Kč (na základě žádosti), dojde-li po uzavření úvěrové smlouvy k narození či osvojení dítěte.

Tento program je dostupný jak pro svobodné, tak v manželství žijící osoby. Pro samostatně žijící osoby je podmínkou pro dosažení finančních prostředků z tohoto programu nedosažení 36. roku věku v roce, kdy je podávána žádost, a trvalá péče o nejméně jedno nezletilé dítě (může se jednat i o dítě osvojené). U osob žijících v manželství musí být alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti mladší 36 let, není však rozhodující, který z manželů žádost o úvěr podá.

Úvěr nemůže být poskytnut osobě, která nebo jejíž manžel či manželka je již vlastníkem nemovitosti (bytu, bytového domu, rodinného domu) nebo nájemcem družstevního bytu, žádala-li již dotyčná osoba o poskytnutí úvěru v minulosti či byl již na daný objekt dříve od Státního fondu na podporu bydlení úvěr poskytnut.

Úvěr může být využit na financování výstavby či koupi nemovitosti (bytu, rodinného domu s jedním bytem) aniž by byla limitována velikost této nemovitosti, změnu stavby z nebytových prostor na bytové, či k úhradě členského vkladu do bytového družstva, který je spojen s pronájmem družstevního bytu.


Více na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články