V budoucnu půjdeme do důchodu za zcela jiných podmínek

19. 8. 2018 – 13:26 | Penze | red | Diskuze:

V budoucnu půjdeme do důchodu za zcela jiných podmínek
Ilustrační foto | zdroj: freeimages

V budoucnu se bude odcházet do důchodu za zcela jiných podmínek než nyní. Výpočet důchodu bude méně výhodný. Přestože v posledních letech docházelo z důvodu vyšší valorizace k růstu důchodů, tak minimální mzda rostla rychleji než penze.

Vlastní zajištění na penzi by mělo být vzhledem k výpočtové formuli důchodu samozřejmostí zejména pro lidi s vyššími příjmy. V Česku je při výpočtu státního důchodu výrazným způsobem zastoupen prvek solidarity, a to zejména redukcí osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě) v druhé redukční hranici z 26 % (od 13 191 Kč do 119 916 Kč) a stejnou výší základní výměry důchodu pro všechny penzisty (v letošním roce v částce 2 700 Kč).

Myslet na důchod by rozhodně měli i lidé s mírně podprůměrnými příjmy. Vždyť minimální mzda, za kterou pracuje velmi málo zaměstnanců, je aktuálně vyšší než medián důchodu, což v minulých letech nebylo.

Co je to medián důchodu

Při seřazení všech starobních důchodů od nejvyšší po nejnižší je mediánem důchodu hodnota, která leží přesně uprostřed. Medián důchodu můžeme tedy nazvat „skutečným průměrným důchodem“. Z důvodu vyššího zvyšování minimální mzdy než státních důchodů se přitom v posledních letech snižoval rozdíl mezi mediánem důchodu a minimální mzdou.

V roce 2013 činil medián důchodu 1,36násobek minimální mzdy. V roce 2016 již činil medián důchodu jen 1,15násobek minimální mzdy. V roce 2018 je přitom minimální mzda vyšší o 2 300 Kč než v roce 2016.

Pro příští rok se přitom plánuje opětovné citelné zvýšení minimální mzdy, odbory požadují zvýšení minimální mzdy o 1 500 Kč, tedy z 12 200 Kč na 13 700 Kč.

Tabulka 1: Vývoj minimální mzdy a mediánu důchodů

Rok Medián důchodu Minimální mzda

(k 1. lednu)

Minimální mzda

(v % z mediánu důchodu)

2010 9 996 Kč 8 000 Kč 80 %
2011 10 434 Kč 8 000 Kč 77 %
2012 10 657 Kč 8 000 Kč 75 %
2013 10 851 Kč 8 000 Kč 74 %
2014 10 958 Kč 8 500 Kč 78 %
2015 11 230 Kč 9 200 Kč 82 %
2016 11 344 Kč 9 900 Kč 87 %

Pramen: Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2016 – Česká správa sociálního zabezpečení

Jak je vysoký důchod desetiny nejbohatších penzistů?

Desetina lidí s nejvyšším starobním důchodem pobírala v roce 2016 měsíční důchod nad 14 501 Kč, jak je uvedeno ve „Statistické ročence z důchodového pojištění za rok 2016“ vydané Českou správou sociálního zabezpečení. Novější údaje nejsou prozatím k dispozici.

Jak je to v roce 2018?

Od ledna 2018 činí minimální mzda 12 200 Kč a průměrný měsíční důchod ke konci roku 2017 činil 11 850 Kč (medián důchodu by byl nižší). Průměrný důchod za rok 2017 dosahuje jen 97 % minimální mzda v roce 2018. Přestože tedy nemáme přesné údaje za celý rok 2018 jako v letech 2010 až 2016, tak na první pohled můžeme říci, že minimální mzda je již vyšší než medián důchodu.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,240 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články