V Česku vloni vzniklo více než 23 tisíc firem, přibyly hlavně velkoobchody

25. 1. 2011 – 18:53 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

V Česku vloni vzniklo více než 23 tisíc firem, přibyly hlavně velkoobchody
Loni přibylo velkoobchodníků, podnikatelů v maloobchodě naopak ubylo, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Celkem 23 634 nových firem vzniklo vloni v České republice, v 56 procentech případů jde o zcela nový byznys. V úterý o tom informovala Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA)

V loňském roce bylo v České republice zaregistrováno 23 634 nových firem, což je srovnatelný výsledek s rokem 2008 (23 974) a zhruba o 3,4 procenta více než v roce 2009.

Nejvíce nových společností za posledních osm let, kdy ČEKIA tyto statistiky sleduje, vzniklo v roce 2007 (25 030).

 

TIP: Navzdory krizi loni vzniklo více firem než v roce 2009

 

"Z našich dlouhodobých analýz vyplývá, že ekonomická krize v České republice zájem o podnikání ovlivnila jen minimálně, když počet nově vznikajících firem meziročně vykazoval jen mírné výkyvy," uvedla analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová.

Z analýzy vlastnické struktury nově založených firem vyplývá, že do 56 procent společností registrovaných v roce 2010 vložili kapitál noví investoři (fyzické resp. právnické osoby), kteří v minulosti v České republice nepodnikali. U zhruba 40 procent subjektů figuruje vlastník, který již v předchozím období vyvíjel podnikatelské aktivity.

"I přes nepříznivé dopady ekonomické krize je zřejmé, že v České republice stále existuje významný prostor pro nové podnikatelské aktivity. Příznivou zprávou je, že se investoři v Česku nebojí podnikat," konstatovala Štěpánová s tím, že nový byznys povede k dalšímu růstu tuzemské ekonomiky.

Celkem 22 460 nově založených společností v loňském roce zvolilo jednodušší formu společnosti s ručením omezeným, 1174 společností je akciových. Podle Štěpánové dominují mezi českými firmami společnosti s ručením omezeným díky jednoduchosti založení, nízké kapitálové náročnosti a ručení.

"Odhaduji, že zhruba 15 procent (3 550) nově založených společností s ručením omezeným vzniklo za účelem optimalizace firemní struktury," uvedla obchodní ředitelka Společnosti Online Mária Ščamburová. Hospodářská nejistota přiměla podle ní podnikatele nakládat s majetkem obezřetněji. "V době recese, kdy je riziko bankrotu výrazně vyšší, rozdělují podnikatelé svůj majetek do většího počtu společností specializovaných na jedinou činnost. Typickým požadavkem je transformace jediné firmy do společností založených za účelem vlastnění nemovitostí, výroby a obchodu. Díky rozdělení nehrozí, že podnikatel v případě bankrotu obchodní firmy přijde i o své nemovitosti," vysvětlila Ščamburová.

Zájem o rozložení rizik potvrdil i Viktor Hába, daňový specialista společnosti Akont. "Podnikatelé se obávají nejen bankrotu, ale také šikanózních insolvenčních návrhů. Nejvhodnější obranou je vznik vhodné firemní struktury, která zabrání fatálním škodám. Nejjednodušší variantou je vznik spolupracujících společností s ručením omezeným. Roste také zájem o mezinárodní holdingy zajišťující rozložení rizik i optimalizaci daňových odvodů," řekl Hába.

Jiný důvod vzniku měla podle něho část akciových společností, a to solární boom. "Akciové společnosti se staly oblíbené zejména díky možnosti ovládat firmu prostřednictvím anonymních akcií na majitele. Roli sehrálo i to, že akciové společnosti jsou oblíbené u zahraničních investorů. Ti dle posledních odhadů drží zhruba 20 procent projektů," uvedl Hába.

Podle Ščamburové lze předpokládat, že zájem o zakládání společností za účelem minimalizace podnikatelských rizik bude pokračovat i letos. "V oblasti optimalizace firemní struktury jsme stále o krok pozadu za zahraničím. Pro řadu podnikatelů je současná recese prvním poklesem v historii a nutí je přemýšlet o tom, jak svůj majetek ochránit proti výkyvům ekonomiky," řekla Ščamburová.

Celkový počet kapitálových společností podnikajících v ČR se v období 2009 až 2010 zvýšil o 6,4 procenta z 320 008 na 340 489. Za posledních pět let počet firem v ČR narostl o čtvrtinu. ČEKIA přitom odhaduje, že zhruba 20 procent společností zapsaných v obchodním rejstříku jsou mrtvé schránky, které nevykazují žádnou podnikatelskou činnost.

K 31. prosinci loňského roku evidovala ČEKIA ve svých databázích celkem 340 489 firem, z toho 24 042 (7,1 %) akciových společností a 316 447 (92,9 %) společností s ručením omezeným. "V populaci českých firem dominují společnosti s ručením omezeným, které jsou mezi podnikateli nejoblíbenější právní formou z důvodu jednoduchosti založení, nízké kapitálové náročnosti a ručení," řekla Štěpánová.

Nejvíce podnikatelských subjektů, 43 procent z celkového počtu, bylo vloni založeno v Praze (10 267). Silnou pozici má také Jihomoravský (2 167), Moravskoslezský (1 583) a Středočeský kraj (1 445). Nejméně firem v roce 2010 vzniklo v Libereckém (385), Karlovarském kraji (395) a na Vysočině (428).

Téměř třetina společností založených v roce 2010 podniká v oblasti nemovitostí a různých formách služeb (poradenství, účetnictví, právo apod.), čtvrtina nově registrovaných firem se zaměřuje na obchod a s ním souvisejícím zprostředkováním a 10 procent působí v oblasti zpracovatelského průmyslu. V těchto čtyřech sektorech se rozhodlo podnikat přes 66 procent firem, které vznikly v loňském roce. "Ve srovnání s předchozími lety je zajímavý pokles zájmu o podnikání ve stavebnictví, zatímco podstatně posílil zpracovatelský průmysl," uzavřela analytička agentury ČEKIA.


  rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010
s. r. o. 21 063 22 638 21 756 22 460
a. s. 3 967 1 336 1 095 1 174
celkem 25 030 23 974 22 851 23 634

Statistika zahrnuje jen "kapitálové" společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod. Zdroj: ČEKIA

 

Loni přibylo velkoobchodníků, podnikatelů v maloobchodě naopak ubylo

 

Celkový počet registrovaných podnikatelských subjektů v obchodě se loni zvýšil o 4704, v pohostinství a ubytování o 4628 podnikatelských jednotek. Vyplývá to z nejnovější analýzy Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR).

V celém komplexu obchodu a pohostinství stoupl počet subjektů k poslednímu dni roku 2010 o 9332. Obchod a pohostinství tak dosáhly celkového počtu jednotek 784 098.

Ve srovnání k 31. prosinci 2009 tak sice stoupl počet podnikatelských subjektů o 1,2 procenta, avšak podíl podnikatelů v oboru obchodu a pohostinství na celkovém počtu registrovaných podnikatelských subjektů se snížil z 31,3 procenta na 30,9 procenta.

Z průběhu roku 2010 je v evidenci podnikatelských jednotek patrný markantní nárůst subjektů v oboru velkoobchod a zprostředkování obchodu. „Zřejmě v souvislosti s vývojem hospodářských obtíží narostl počet samostatně podnikajících osob. Na druhé straně se projevil úbytek podnikajících jednotek v maloobchodě jako důsledek oslabené prosperity,“ hodnotí SOCR.

Celkem podle klasifikace OKEČ bylo v oboru velkoobchodu k 31. prosinci 2010 registrováno 280 265 podnikatelských subjektů, o 24 306 více než v předcházejícím roce. Z tohoto přírůstku 19 229 připadlo na fyzické osoby (celkem registrováno 206 639 subjektů) a 5077 na právnické osoby (celkem 73 626 subjektů).

V kategorii maloobchod a opravy spotřebního zboží bylo loni registrováno 320 848 podnikatelských jednotek, o 21 912 méně než před rokem. Z tohoto úbytku připadá 20 255 na fyzické osoby, právnických osob bylo méně o 1657.

„Celkově v obchodě i pohostinství spíše posiluje podíl jednotek právnických osob a naopak pozvolna klesá podíl fyzických osob. V samostatně sledované struktuře cestovních kanceláří a agentur se celkový počet jednotek v roce 2010 mírně snížil,“ píše SOCR ve své analýze.

Z pohledu velikostní struktury bylo podle klasifikace OKEČ ke konci roku 2010 evidováno celkově 695 tisíc podnikatelských jednotek (88,7 procenta) bez zaměstnanců, 83,6 tisíce jednotek (10,7 procenta) s jedním až 19 pracovníky, 4,6 tisíce (0,6 procenta) podnikatelů zaměstnávalo 20 až 99 pracovníků a 690 jednotek mělo více než sto zaměstnanců. Meziročně v této velikostní struktuře k výrazným změnám nedošlo.

 

-Dana Rybáková | Jan Ferenc | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,240 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články