V prvním čtvrtletí se snížil počet novorozenců i přistěhovalců

12. 6. 2009 – 9:18 | Životní styl | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

V prvním čtvrtletí se snížil počet novorozenců i přistěhovalců
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

V prvním čtvrtletí roku 2009 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 9,0 tisíce na 10 476,5 tisíce. Přírůstek byl důsledkem kladného salda zahraniční migrace ve výši 9,4 tisíce. Přirozený přírůstek byl v 1. čtvrtletí 2009 záporný. Dětí se během ledna až března letošního roku narodilo 28,0 tisíce, což bylo o 775 méně než ve stejném období předchozího roku. Méně bylo také sňatků (o 1,2 tisíce), rozvodů (o 541) i potratů (o 247). Naopak více bylo zemřelých (o 792).


Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 31. březnu letošního roku 10 476 543 obyvatel. Celkový počet obyvatel od 31. prosince 2008 vzrostl o 9,0 tisíc osob. Počet zemřelých převýšil počet živě narozených dětí v prvním čtvrtletí o 356. Záporný přirozený přírůstek v 1. čtvrtletí byl ale registrován i v letech 2006 a 2007, tedy v letech, kdy byl přírůstek přirozenou měnou za celý kalendářní rok kladný. Zahraniční migrací obyvatel v 1. čtvrtletí 2009 naopak přibylo, a to 9,4 tisíce.

- Nejčastější jména dětí narozených začátkem roku 2009
-
V roce 2008 se narodilo téměř 120 tis. dětí, zvedla se rozvodovost

Počet živě narozených dětí během ledna až března 2009 byl o 775 nižší než během stejného období o rok dříve a dosáhl 28,0 tisíce. Nižší počet narozených dětí v prvním čtvrtletí oproti shodnému období předchozího roku byl naposledy zaznamenán v roce 2003. Mimo manželství se v 1. čtvrtletí narodilo 38,5 % všech živě narozených dětí, celkem 10,8 tisíce dětí. Podíl dětí narozených nevdaným ženám se oproti 1. čtvrtletí 2008 zvýšil o 2,4 procentní body.

Během 1. čtvrtletí 2009 zemřelo 28,3 tisíce osob, o 792 více než během stejného období minulého roku. Počet zemřelých kojenců a kojenecká úmrtnost byly letos naopak nižší než v 1. čtvrtletí 2008. Úmrtnost dětí do jednoho roku věku činila v 1. čtvrtletí 2,9 zemřelých kojenců na 1 000 živě narozených dětí, když výrazný pokles zaznamenala především úmrtnost novorozenecká (tj. úmrtnost dětí do 28 dnů od narození).

Počet uzavřených manželství v 1. čtvrtletí letošního roku byl o 1,2 tisíce nižší než v prvním čtvrtletí 2008 a dosáhl počtu 3,9 tisíce. Druhý či další sňatek uzavírali muži v 38 % případech, u žen opakované sňatky tvořily 42 % všech sňatků. Jedná se však o vyšší podíly než jsou celoroční průměry (např. 27 % u mužů i žen za celý rok 2008), svobodní snoubenci tak oproti rozvedeným ještě o něco více preferují pro uzavření manželství jiné měsíce než zimní. Svobodný ženich v 1. čtvrtletí letošního roku byl průměrně starý 31,5 roku, svobodná nevěsta pak 28,1 roku.

Během prvních tří měsíců bylo rozvedeno 7,1 tisíce manželství, což bylo o 541 méně než ve stejném období o rok dříve. U 65 % rozvodů návrh na rozvod podala žena, v 58 % případech šlo o rozvod manželství s nezletilými dětmi. Průměrný věk rozvádějícího se muže v 1. čtvrtletí letošního roku byl 41,7 roku, ženy 38,8 roku.

Počet potratů (10,7 tis.) registrovaných v 1. čtvrtletí letošního roku byl nižší než v roce předchozím. Zatímco samovolných potratů bylo nepatrně více, umělých přerušení těhotenství bylo méně (6,6 tisíce v roce 2009 oproti 6,8 tisíce v lednu až březnu 2008).

Podle dat Informačního systému evidence obyvatel MV ČR (ISEO) přibylo v České republice za uplynulé čtvrtletí registrovanou zahraniční migrací 9,4 tisíce osob. Bylo to skoro třikrát méně než v 1. čtvrtletí 2008. Počet přistěhovalých byl nižší 2,3krát, počet vystěhovalých byl však letos vyšší (2,4 tisíce oproti 1,6 tisíce). Tradičně nejvíce přibylo státních příslušníků Ukrajiny (saldo 2,7 tisíce), Vietnamu (1,2 tisíce) a Slovenska (1,1 tisíce).

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články