Valorizace: Komu zvyšuje nejvíce důchod a komu minimálně?

13. 6. 2019 – 0:05 | Penze | red | Diskuze:

Valorizace: Komu zvyšuje nejvíce důchod a komu minimálně?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Výpočtová formule valorizace důchodu je pro všechny příjemce státního důchodu stejná, přesto si nepolepší všichni důchodci stejně.

V procentním vyjádření nejvíce stoupá státní důchod vlivem valorizace penzistům s nižšími důchody. Na praktických příkladech si vypočítáme aktuální hodnotu důchodů přiznaných v roce 2010.

K valorizaci všech státních důchodů (starobních, invalidních i pozůstalostních) dochází od lednové splátky důchodu automaticky, příjemci důchodu si nemusí nikde žádat a nemusí splňovat žádné speciální podmínky.

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu se zvyšuje v absolutní hodnotě a procentní výměra důchodu se zvyšuje v procentech.

Všechny důchody přiznané do konce roku 2018 se od lednové splátky zvýšily následovně:

  • Základní výměra důchodu stoupla z 2 700 Kč na 3 270 Kč, tj. o 570 Kč.
  • Procentní výměra důchodu stoupla o 3,4 %.

Valorizace je každý rok odlišná

Způsob výpočtu valorizace důchodu znamená, že v absolutním vyjádření se vyšší státní důchod zvýší více, ale v procentním vyjádření nejvíce stoupají nižší důchody. Důvodem vyššího nárůstů nižších důchodů je skutečnost, že základní výměra důchodu stoupá všem stejně, a to bez ohledu na výši státního důchodu a průběhu pojištění.

Praktický příklad 1)

V Tabulce 1 je vypočítána aktuální hodnota starobního důchodu přiznaného v roce 2010 v částce 7 000 Kč. Je uvedeno vždy meziroční zvyšování důchodu, procentní výměra důchodu se nezvýšila pouze od ledna 2016. Při přiznání starobního důchodu v roce 2010 se starobní důchod skládal ze základní výměry ve výši 2 170 Kč a procentní výměry ve výši 4 830 Kč. V roce 2019 má již hodnotu 9 013 Kč (základní výměra důchodu ve výši 3 270 Kč a procentní výměra důchodu ve výši 5 743 Kč).

  • Starobní důchod se zvýšil o 2 013 Kč a o 28,8 %.

Tabulka 1: Valorizace důchodu přiznaného v roce 2010 ve výši 7 000 Kč

Rok Důchod celkem Procentní výměra Základní výměra
2010 7 000 Kč 4 830 Kč 2 170 Kč
2011 7 249 Kč 5 019 Kč 2 230 Kč
2012 7 370 Kč 5 100 Kč 2 270 Kč
2013 7 476 Kč 5 146 Kč 2 330 Kč
2014 7 507 Kč 5 167 Kč 2 340 Kč
2015 7 650 Kč 5 250 Kč 2 400 Kč
2016 7 690 Kč 5 250 Kč 2 440 Kč
2017 7 916 Kč 5 366 Kč 2 550 Kč
2018 8 254 Kč 5 554 Kč 2 700 Kč
2019 9 013 Kč 5 743 Kč 3 270 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Praktický příklad 2)

Ve druhém příkladu je vypočítána aktuální hodnota starobního důchodu přiznaného v roce 2010 v částce 21 000 Kč.

  • Starobní důchod se zvýšil o 4 651 Kč a o 22,1 %.

Tabulka 2: Valorizace důchodu přiznaného v roce 2010 ve výši 21 000 Kč

Rok Důchod celkem Procentní výměra Základní výměra
2010 21 000 Kč 18 830 Kč 2 170 Kč
2011 21 795 Kč 19 565 Kč 2 230 Kč
2012 22 149 Kč 19 879 Kč 2 270 Kč
2013 22 388 Kč 20 058 Kč 2 330 Kč
2014 22 479 Kč 20 139 Kč 2 340 Kč
2015 22 862 Kč 20 462 Kč 2 400 Kč
2016 22 902 Kč 20 462 Kč 2 440 Kč
2017 23 463 Kč 20 913 Kč 2 550 Kč
2018 24 345 Kč 21 645 Kč 2 700 Kč
2019 25 651 Kč 22 381 Kč 3 270 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

V korunovém vyjádření stoupají více vysoké důchody, v procentním vyjádření však rostou více nízké důchody. V roce 2010 byl v našich praktických příkladech druhý důchod vyšší 3krát (21 000 Kč: 7 000 Kč), v roce 2019 je to již jen 2,8krát (25 651 Kč: 9 013 Kč).

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Zdroje:

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,220 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články