Vaše otázky k penzijní reformě. Jak se orientovat?

22. 11. 2012 – 0:02 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vaše otázky k penzijní reformě. Jak se orientovat?
Nemá-li dojít k výraznému propadu životní úrovně po odchodu do důchodu je vhodné využít všechny tři pilíře důchodového systému nebo další investiční a spořící produkty a zajistit si tak další dodatečné zdroje k důchodu. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Pro udržení současné životní úrovně v seniorském věku bude nutné více individuálně spořit. Děti se příliš nerodí a ubývá tak lidí, kteří ze svých příjmů odvádějí peníze na sociální pojištění, ze kterého se financují důchody. Současné penzijní připojištění se státním příspěvkem tak bude doplněno další možností dobrovolného kapitálového spoření (vyvedenímiv 3 % ze státního důchodového pojištění, s podmínkou dodání dalších 2 % vlastních příspěvků).

Co jsou tři pilíře „velké“ důchodové reformy?

I. pilířem je a zůstane „státní“ důchodový (průběžný) systém. Stále bude představovat rozhodující část příjmu v důchoduix. Současným zdrojem pro výplaty starobního důchodu z tohoto systému jsou odvody důchodového pojištění občanů (6.5 %) a jejich zaměstnavatelů (21,5 %)x.

III. pilířem je současné penzijní připojištění se státním příspěvkemxi (s daňovými úlevami a příspěvkem zaměstnavatele). Současné penzijní fondy v průběhu důchodové reformy projdou transformací. Oddělí se majetek účastníků (vniknou tak účastnické fondy) a majetek fondů (vzniknou penzijní společnosti, které budou spravovat uvedené účastnické fondy, jejich příjmem budou poplatky placené účastníky).

Nově vznikne II. pilíř a v něm účastnické fondy, které budou shromažďovat a investovat finanční prostředky vyvedené z průběžného systému (3 %)xii. Podmínkou je srážka dalších 2 %xiii vlastního příspěvku z hrubé mzdy.

Nemá-li dojít k výraznému propadu životní úrovně po odchodu do důchodu je vhodné využít všechny tři pilíře důchodového systému nebo další investiční a spořící produkty a zajistit si tak další dodatečné zdroje k důchodu.

Vaše otázky k penzijní - důchodové reformě

Jaké jsou podmínky vstupu do 2. pilíře?

Rozhodnutí o vstupu do tohoto pilíře je ryze dobrovolné, avšak nevratné. V průběhu prvního pololetí roku 2013 se bude moci každý člověk v produktivním věku rozhodnout, zda se chce do 2. pilíře zapojit. Po 30. 6. 2013 to bude umožněno jen lidem do 35 let. Jejich rozhodnutí pak bude nevratné, ze systému nelze vystoupit, ani do něj vstoupit.

Do kdy se mohu přihlásit do 2. pilíře?

Lidé ve věku 18 – 35 let se mohou přihlásit nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou 35 let, lidé starší 35 let pak nejpozději do 1. července 2013.

Není pro mě výhodnější zůstat ve státním pilíři a spořit si zbylá 2 % v klasickém penzijním fondu?

Výhodnost té které varianty závisí na věku, pohlaví, výši příjmu a zvolené investiční strategii zvolené ve druhém pilíři. Orientační představu si lze vytvořit např. výpočtem na kalkulačce MPSV. Varianta státního důchodu v kombinaci s individuálním spořením ve třetím pilíři je možná. Výhodou třetího pilíře je státní příspěvek a možnost snížení daňového základu. Otázkou je, jestli je tato varianta dostatečná pro finanční zajištění v důchodovém věku. ( Komu se vyplatí důchodová reforma? )

Jakým způsobem budou vypláceny penze z 2. pilíře?

Buď formou doživotní penze (po smrti pří­jemci výplata skončí), nebo doživotní penzí s pozůstalostní penzí na tři roky, tzn. že v případě úmrtí příjemce penze pobírá určená osoba penzi po dobu tří let. Třetí možností je vyplácení formou renty po dobu 20 let. Pokud by příjemce v průběhu čerpání penze zemřel, stává se výplata před­mětem dědictví.

Může vstoupit do 2. pilíře i pracující důchodce?

Pracující důchodce nemůže do 2. pilíře vstoupit. Dle zákona o důchodov ém spoření se nemůže fyzická osoba, které již byl přiznán starobní dů­chod, stát účastníkem důchodového spoření.

TIP: Odchod do důchodu se oddaluje, spočítejte si kdy půjdete vy

Jak se budou peníze ve 2. pilíři zhodnocovat?

Nastane možnost vybrat si mezi 4 druhy povinných důchodových fondů – a to: dynamickým, vyváženým, konzervativním a státních dluhopisů dle vztahu zájemců (účastníků) k příslušnému investičnímu riziku.

V jakých důchodových fondech mohu spořit ve 2. pilíři?

2. pilíř nabízí čtyři nové důchodové fondy, ve kte­rých je možno spořit:

 

fond státních dluhopisů
konzervativní fond
vyvážený fond
dynamický fond

Jediným zdrojem příspěvků bude vyvedení 3% bodů plateb na sociální pojištění z 1. pilíře (prostřednictvím zaměstnavatele a Jednotného In­kasního Místa „JIM“) vyvedených ze státního systému a 2 % vlastních prostředků z vymě­řovacího základu, srážkou ze mzdy. Do fondů ve 2. pilíři nemůže př ispívat zaměstnavatel, nebude možno provádět jednorázové vklady a nebude možné z něho vystoupit.

Může mít nové důchodové spoření člověk, který pracuje v zahraničí?

Kdo pracuje pro českou firmu v zahraničí, důchodové spoření může mít i během svého pracovního pobytu v cizině. Kdo pracuje pro zahraniční firmu, smlouvu může uzavřít také, ale až po návratu do Česka. I v případě, že by se nevrátil během prvního půlroku 2013 a při návratu by mu bylo více než 35 let, tak nic nepropásne – na rozhodnutí bude mít 6 měsíců po svém návratu.

Mohu vstoupit do 2. pilíře, když nepracuji?

Pokud jste starší 35 let a nejste evidován k 1. 1. 2013 jako poplatník pojistného na důchodové spoření, nemůžete vstoupit do 2. pilíře. Jakmile se ale stanete poplatníkem pojistného na důchodové pojištění poprvé od 1. ledna 2013, můžete vstoupit do 6 měsíců od tohoto dne do 2. pilíře. Jste-li ve věku 18 – 35 let a nejste evidován jako poplatník pojistného na důchodové spoření, rovněž nemůžete vstoupit do 2. pilíře. V případě, že se stanete poplatníkem pojistného na důchodové spoření, neplatí pro vás 6-ti měsíční lhůta pro vstup do 2. pilíře, ale rozhoduje věková hranice 35 let.

Souvisí rozhodnutí, zda se zapojím do 2. pilíře, s tím, kdy půjdu do důchodu?

Věková hranice pro odchod do důchodu bude stejná jak pro ty, kteří zůstanou ve státním systému, tak pro ty, kteří se zapojí do 2. pilíře.

Jak je to s odvody do 2. pilíře v případě, že je člověk zaměstnanec na HPP a zároveň podniká? Nebo v případě, že je majitelem s.r.o. a sám sebe zaměstnává? Budou odvádět dvojí peníze do II: pilíře jako zaměstnanec i jako podnikatel?

Odvody do druhého pilíře se platí ze všech příjmů, které jsou základem pro výpočet sociálního pojištění, tedy i z mixu zaměstnance a OSVČ.

Kdo mi zaručí, že penzijní společnost nezkrachuje?

Již vstupní podmínky pro zapojení společností do systému budou natolik striktní, že eliminují subjekty bez dostatečného kreditu. Co se týče zhodnocení vkladů, bude i v zájmu penzijních společností starat se o ně tak, aby jejich hodnota rostla. Majetek penzijní společnosti bude oddělen od majetku fondu. Při hypotetickém krachu penzijní společnosti tedy nedojde ke ztrátě prostředků, které si klient naspořil. Fondy zůstávají u Depozitáře.

-Martin Slapnička (s přispěním materiálů penzijních společností)

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články