Vědomosti českých manažerů nejsou na dostatečné úrovni

10. 2. 2010 – 20:28 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Vědomosti českých manažerů nejsou na dostatečné úrovni
Vědomosti českých manažerů nejsou dobré, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Podle pravidelného hodnocení tzv. Directors Indexu není stav vědomostí u českých manažerů na dostatečné úrovni a to i přesto, že se ukazatel mezikvartálně zlepšil o necelých sedm procent (6,98%).

Testovaní čeští manažeři a manažerky tak sice něco o managementu vědí a jejich manažerská rozhodnutí nejsou vždy vedena pouze intuicí nebo zkušenostmi, ale jejich znalosti v oblasti managementu nedosahují ani půlky doporučených vědomostí (48,73%).

Prosperita firem je obecně poměřována dosaženými obchodními výsledky, ale za základ tohoto úspěchu můžeme považovat kompetence vedoucích pracovníků, kteří zajišťují dosažení firemních cílů. Tyto kompetence vyžadují, aby byli vedoucí pracovníci při práci vybaveni potřebnými znalostmi a používali adekvátní manažerské postupy. Existují totiž teoretické vědomosti, jejichž dobrá znalost zvyšuje jak bezpečnost manažerského rozhodování, tak šetří čas i duševní energii na ty stránky práce, které je třeba využít právě pro dosažení firemních cílů.
 
Directors Index se proto zabývá stavem (potřebou) úrovně vzdělání vedoucích pracovníků ve všech klíčových oblastech manažerských disciplín. „Cílem zveřejňování výsledků Directors Indexu je, aby si majitelé českých firem uvědomili význam úrovně vzdělání svých manažerů, a to ve vztahu k úspěchům či neúspěchům svých firem,“ říká Jan Bartůšek, zodpovědný za technickou podporu vortálu Directors.
 

V období 4Q 2009 (1.10-31.12.2009) bylo otestováno přes 4.000 manažerů, z toho bylo 44% žen a 56% mužů.

 
Nejvíce vědomostí (54,01%) projevovali testovaní manažeři v oblasti řízení (Directing). Bez ohledu na velikost potřebuje prakticky každá firma ke splnění svých cílů pracovníky, a proto musí manažeři dát dohromady a řídit takový kolektiv, který bude schopen zadané cíle plnit. A testovaní čeští manažeři mají nejvíce vědomostí o tom, kde tyto pracovníky vzít, jak je optimálně odměňovat, rozvíjet a motivovat.
 
Z otestovaných 4.051 manažerů mají největší problémy s poslední oblastí manažerské práce (Controlling) převážně ženy - manažerky. Manažeři musejí vykonávat takové aktivity, s jejichž pomocí zjistí, zda se dosahované výsledky podřízených pracovníků neodchylují od předem plánovaných cílů. Je jasné, že ne vše se zdaří a změny jsou proto nedílnou součástí práce manažerů a je s nimi třeba nejen počítat, ale také se cílevědomě připravovat na jejich zavádění. Testy ale odhalily, že ženy-manažerky mají nedostatečné znalosti nejen o způsobech jak se nejlépe informovat o požadovaném stavu, ale hlavně jak přijmout následná nápravná opatření.
 
Zato testovaní muži - manažeři měli nejméně vědomostí v oblasti organizování práce (Organizing). K dosažení stanovených cílů v rámci firemního plánu je nutné zabezpečit co nejvhodnější uspořádání vnitřně členitého celku firmy tak, aby vytyčený úkol každý pověřený pracovník opravdu vykonal. Jak vyplývá z testů, čeští muži - manažeři tyto vědomosti značně podceňují. Nelze vůbec pochybovat, že s pomocí těchto znalostí získají manažeři jistotu, že podřízení pracovníci všechny úkoly potřebné pro dosažení cílů zaručeně splní. V případě problémů také dokáží vše včas identifikovat, popsat a následně vhodně zasáhnout.
 
Firmy, které jsou takto schopny určit své silné a slabé stránky a následně vzdělávat své vedoucí pracovníky v klíčových manažerských oblastech jsou schopny lépe poznat a flexibilně reagovat na podnikatelské příležitosti a tím obstát v dnešní silné konkurenci. Otestovat svoje vědomosti a přispět k tvorbě ukazatele Directors Index může každý návštěvník vystudováním jakékoliv lekce v rámci vortálu Directors nebo pomocí tzv. Ředitelského testu.“ dodává Jan Bartůšek.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články