Velké příjmy vám velký důchod nezajistí

29. 6. 2015 – 0:21 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Velké příjmy vám velký důchod nezajistí
Výše státního důchodu závisí na příjmech v produktivním životě, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění, a získané době pojištění v celých letech. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Výpočet důchodu je složitou záležitostí. Výši důchodu neovlivňují pouze příjmy. V praxi tak může mít žadatel o důchod, který měl během produktivního života nadprůměrné příjmy, podprůměrný důchod. Jak je to možné? Povídejme se na některé praktické důvody.

Výše státního důchodu závisí na příjmech v produktivním životě, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění, a získané době pojištění v celých letech. Do doby pojištění se započítávají roky práce a podnikání plus náhradní doby pojištění. Náhradní doby pojištění se započítávají zpravidla v omezeném rozsahu.

Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o děti do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu.

V roce 2014 činil dle údajů ČSSZ průměrný měsíční starobní důchod 11 075 Kč.

Prodlevy v pojištění

Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) při výpočtu důchodu v roce 2015 se počítá z let 1986 až 2014. Někteří občané mají po dobu, kdy pracují velmi vysoké příjmy. V některých letech však nemají vyřešen svůj pojistný vztah (nejsou ani zaměstnanci ani OSVČ).  Např. cestují, mají příjmy pouze z pronájmu. V daném období není splněna podmínka uplatnění vyloučené doby při výpočtu státního starobního důchodu.

Co to znamená? Protože nedojde k vyloučení tohoto období, což by bylo splněno např. při péči o dítě do 4 let věku nebo při péči o závislou osobu, tak dojde ke zprůměrování příjmů za rok 1986 až 2014 a nulový příjem za několik let sníží průměrnou mzdu za odpracované roky. Současně jsou prodlevy v pojištění důvodem, proč je získaná nižší doba pojištění, což opět snižuje státní důchod.

Minimální doba pojištění pro přiznání státního starobního důchodu v roce 2015 je 31 let.

Praktický příklad

Pan Šedý má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky ve výši 35 000 Kč v současné hodnotě a získá nízkou dobu pojištění v rozsahu 31 let. Měsíční starobní důchod vypočítaný dle legislativy roku 2015 činí 10 661 Kč. 

Vysoké příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění

Někteří lidé mají v produktivním životě více druhů příjmů. V souhrnu mají měsíční příjem velmi nadprůměrný. Pro důchodové účely se však bude počítat pouze příjem, ze kterého bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění. Příjmy, ze kterých se sociální pojištění neplatilo, nemají žádný vliv na výpočet státního starobního důchodu. V praxi se jedná např. o příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z prodeje movitého majetku, příjmy z prodeje nemovitého majetku.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,180 25,300
USD 23,610 23,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články