Veřejné zakázky: chybějící pravidla firmám ublíží

5. 6. 2009 – 1:33 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Veřejné zakázky: chybějící pravidla firmám ublíží
Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Novela zákona o veřejných zakázkách, která měla přispět ke zrychlení jejich zadávání a omezit korupci, protekcionismus a úplatkářství, nabírá zpoždění. Přestože byznysmeni počítali, že spatří světlo světa koncem roku, panují nyní obavy, že se tak nestane.


Pro podnikatele lukrativní veřejné zakázky, za něž dostávají firmy bez problémů zaplaceno, se měly přibližně za půl roku odehrávat už na přesněji vymezeném hřišti a za jasnějších pravidel. Kvůli pádu vlády a předčasným volbám do Poslanecké sněmovny však už poslanci nejspíš nestihnou schválit novely zákona o veřejných zakázkách a koncesích. Přitom jsou obě už hotovy. Norma o koncesích je připravena k projednání ve vládě, a novela o veřejných zakázkách dokonce prošla vládou i mezirezortním připomínkovým řízením a čeká ve sněmovně.

-
Výnos z mýtného klesá o desítky procent
- TPCA: zakázky jsou, ale chybí euro
- Policie zatýkala za fiktivní zakázky Českých drah
- ÚOHS zahájil kontrolu týkajících se přípravy a pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování

„Pravdou je, že na normy, které neprojedná sněmovna v daném volebním období ve všech třech čteních, se hledí, jako kdyby nebyly, a po nových volbách musí začít celý proces znovu. Vycházíme-li z toho, že sněmovna má před sebou maximálně dvě schůze, není v jejích silách projednat novelu o veřejných zakázkách a u koncesního zákona je projednání mimo realitu,“ vysvětluje náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, který se podílel na přípravě obou novel.

Skončíme u Evropského soudního dvora?

Viceprezident Hospodářské komory Jan Wiesner tvrdí, že hlavně novela zákona o veřejných zakázkách je pro tuzemské podnikatele velmi důležitá a neměla by zůstat u ledu. Proto také Hospodářská komora vyzvala nové členy vlády, především premiéra Jana Fischera a ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského, k jednání o této problematice.

„Poslali jsme jim dopis, že s nimi potřebujeme jednat, aby určili termín. Osobně jim to také připomínám, protože v současné době by veřejné zakázky včetně potřebných úprav měly mít zelenou i kvůli krizi. Je řada akcí včetně infrastruktury, které by firmám v době hospodářské recese pomohly. Potřebujeme, aby se novela i samy zakázky urychlily, ne aby se všechno zdržovalo,“ namítá Wiesner s tím, že už půl roku slyší sliby, že se novela spustí, a stále nic. „Kdyby se zas nic nestalo, byl by to problém, který by pocítilo mnoho firem. Novelu je potřeba honem rychle uvést do praxe, jen stálé povídání o ní nám nepomůže.“

Náměstek ministra Kalous navíc upozorňuje na fakt, že do novel zákona o veřejných zakázkách i koncesích jsou zapracovány i evropské dohledové směrnice, které například upravují i postavení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, jenž by měl na kontrakty dozírat. Česko je povinno instrukce zapracovat do konce letošního roku.

„Udělali jsme vše pro to, abychom to stihli, ale události z jara to zkomplikovaly. Může nastat problém, pokud budou zadavatelé postupovat podle znění stávajícího zákona, a přitom bude platit pro Česko znění evropské směrnice. Pak nevylučuji, že dojde ke konfliktům mezi oběma stranami a celá záležitost může skončit u Evropského soudního dvora,“ obává se Kalous.

Proti korupci, úplatkům, protekcionismu

Cílem novely bylo, aby zadavatel veřejné zakázky mohl vybrat z portfolia nabídek tu kvalitativně nejlepší. Předkladatelům šlo o co nejefektivnější nakládání s finančními prostředky bez možné korupce, úplatků a protekcionismu. Norma slibuje jednodušší cestu, jak najít cenově i termínově nejpřijatelnější nabídku, která by byla i časově reálná a eliminovala více práce.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ČESKU
rok objem
počet
2005 183 mld. Kč 7226
2006 304 mld. Kč 8992
2007 218 mld. Kč 7280
2008 307 mld. Kč 8155
Pramen: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Hodnotí se kvalita nabídky, cena, termíny, garance, reference, schopnost uchazeče dostát závazkům. To není jednoduché. Ke zjednodušení by přispěla například možnost, že by uchazeč ve výběrovém řízení předložil některé dokumenty jen v kopiích nebo formou čestného prohlášení. Originály by pochopitelně dodal při uzavírání smlouvy. Nebo případné formální chyby, kvůli nimž nyní vypadnou z výběrového řízení nejlepší uchazeči, by si mohl zadavatel s uchazečem vysvětlit. Důležitou novinkou by byl i takzvaný black list,“ vyjmenovává náměstek Kalous.

Na černou listinu by se po dobu tří let na základě rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže dostal podnikatel či jeho vrcholoví zaměstnanci, kteří by porušili zákon či jen uvedli nepravdivé údaje při veřejné zakázce. Tudíž firma, která byla třeba spjata s korupcí, by neměla šanci získat veřejnou zakázku. Black list chválí i Transparency International. „Je dobré, že přišla na pořad dne i protikorupční opatření. Černou listinu jsme navrhovali už před několika lety,“ míní ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka.

Šance umírá poslední

Náměstek ministra pro místní rozvoj se obává, že kdyby novely zákonů o veřejných zakázkách a koncesích neschválili současní poslanci, může celý proces trvat klidně další dva roky. Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček připouští, že pokud by poslanci dodrželi standardní lhůty podle jednacího řádu, nelze už ani projednání novely o veřejných zakázkách, která leží ve sněmovně, stihnout.


Více na Profit.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,790
USD 23,480 23,660
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články