Větrné elektrárny mohou přinést České republice ekonomický růst a zaměstnanost, pokud je vláda podpoří

20. 4. 2009 – 1:52 | Energie | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Větrné elektrárny mohou přinést České republice ekonomický růst a zaměstnanost, pokud je vláda podpoří
Foto:sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Budoucí rozvoj české větrné energetiky a související tvorba pracovních míst bude silně záviset na vládním rozhodnutí odstranit administrativní překážky a překážky v připojení k síti, které v současnosti blokují projekty větrných elektráren. Toto je informace, kterou účastníci slyšeli na Evropském workshopu o Integraci větrné energetiky v České republice organizovaném Evropskou asociací pro větrnou energetiku (EWEA) a Českou společností pro větrnou energetiku (ČSVE).


- Jak šetřit náklady na bydlení? Zateplení a vlastní výroba energie!
- Jaké energii má patřit budoucnost?
- Tradiční žárovky známé od dob Thomase Alvy Edisona a Františka Křižíka skončí
- Domácnosti mají největší zájem o solární systémy na teplou vodu

\"Ve světle tří hlavních globálních výzev, kterým v současnosti lidstvo čelí - energetická krize, finanční krize a klimatická krize je evidentní, že větrná energetika nabízí konkrétní řešení všech tří, prostřednictvím místní, spolehlivé, dostupné a čisté energie,\" říká Petr Holub, poradce českého ministerstva životního prostředí. \"Větrné projekty stále čelí v ČR velkému množství administrativních bariér, které činí dobu pro přípravu větrných projektů nepřiměřeně dlouhou, čímž vytváří nejistotu na trhu,\" dodává Holub.

EU stanovuje povinné cíle pro obnovitelné zdroje energie pro všechny země EU a určuje pro ČR povinnost zvýšit množství obnovitelných zdrojů v energetickém mixu ze 6,1 procenta v roce 2005 na 13 procent v roce 2020.

\"Národní akční plán (NAP) určující vhodná opatření k dosažení cíle bude v červnu 2010 předložen Evropské komisi,\" říká Justin Wilkes, vedoucí sekce regulací z EWEA. \"V případě ČR je klíčové, aby vláda rychle věnovala náležitou pozornost administrativním bariérám a přístupu k síti pro obnovitelné zdroje. To by usnadnilo rozvoje větrné energetiky, která může být hlavním podílníkem v dosažení cíle,\" dodává Wilkes.

V současnosti je alespoň 500 osob v ČR přímo zaměstnáno při výrobě součástek větrných elektráren. Celkově je v ČR instalováno 150 MW větrných elektráren z přibližně 65.000 MW instalovaných v zemích EU. ČSVE předpokládá růst trhu na úroveň 1.500 MW v roce 2020. \"To je realistická hodnota,\" říká předseda ČSVE Michal Janeček na workshopu. \"Investoři ukazují rostoucí zájem a pouze čekají na pozitivní signál ze strany vlády, aby mohli využít slibný přírodní potenciál této země.\"

Na workshop Wilkes popsal větrnou energetiku jako \"rozvinutý průmysl a konkurenceschopnou technologii výroby elektrické energie\". Roku 2008 36 procent kapacity všech nových energetických zdrojů, postavených v EU, tvořila větrná energetika, čímž předběhla ostatní technologie včetně plynu, uhlí a jádra. V průměru 20 větrných elektráren bylo postaveno každý pracovní den v roce. Na konci roku celkově 160.000 pracovníků bylo v oboru zaměstnáno přímo i nepřímo, s úhrnem investic v EU ve výši 11 miliard euro.

\"Trend pozitivního růstu, který vidíme v Evropě může mít pozitivní dopad i na české prostředí tím, že přinese nové bohatství a pracovní místa pro jeho občany,\" uzavírá Wilkes.


Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články